МЕЗОЗОЙ ДДЗ: ПЕРСПЕКТИВИ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ

  • Г. Л. Трохименко Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України
  • І. В. Височанський Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Г. Є. Святенко Український науково-дослідний інститут природних газів

Анотація

Перспективний мезозойський комплекс ДДЗ включає відклади тріасу, юри і ранньої крейди. Дані про потенційну нафтогазоносність тріасу і юри на декількох десятках локальних структур, не рахуючи відомих мезозойських родовищ, на яких є пропущені перспективні пласти і цілі стратиграфічні комплекси, говорять про виключну цікавість цього напрямку досліджень. Теоретичних передумов, які заперечують можливість формування промислових скупчень вуглеводнів в мезозої на більшій частині території Східно-Українського НГБ не існує, навпаки, на переважній більшості його структур присутні сприятливі генетичні, міграційні і акумуляційні умови існування тріасових, юрських і, можливо, - крейдових скупчень нафти і газу. Для прогнозних покладів тріасової і юрської систем ДДЗ характерні невеликі і середні глибини залягання, сприятливі термобаричні і гідрогеохімічні умови. Пропонується раціональний комплекс робіт по виявленню мезозойських покладів і залученню їх в промислову розробку.

Ключові слова: каротаж, розріз, ресурси, поклад, пошуки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Г. Л. Трохименко, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України
к.г.-м.н.
І. В. Височанський, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
д.г-м.н., професор
Г. Є. Святенко, Український науково-дослідний інститут природних газів
ст. наук. співр.

Посилання

1. Дякі особливості продуктивності тріасових відкладів Шебелинського родовища [Текст] / Г.Є. Святенко,
І.В. Височанський, О.Г. Дюков, Ю.М. Масалітіна // Вісник Харківського національного університету, серія «геологія-географія-екологія», 2013. – № 1084. –С. 105–109.
2. Атлас родовищ нафти і газу України / М.М. Іванюта та ін. – Львів: вид-во «Центр Європи», 1998. – Т. І, ІІ, ІІІ. – 1416 с.
3. Святенко, Г.Є. Мезозойські відклади Дніпровсько-Донецької западини – парадокси вивченості і перспективи нафтогазоносності [Текст] / Г.Є. Святенко, І.В. Височанський // Нафта і газ України. – К., 2013. – С. 43–44.
4. Трохименко, Г.Л. Геологічні та промислово-геофізичні передумови регіональної нафтогазоносності відкладів тріасу в ДДЗ [Текст] / Г.Л. Трохименко, І.В. Височанський, Г.Є. Святенко // Вісник Харківського національно-го університету, серія «геологія-географія-екологія», 2014. – № 1128. – С. 76–82.
5. Соколов, В.Я. О некоторых причинах пропуска продуктивных горизонтов при поиске залежей нефти и газа [Текст] / В.Я. Соколов // Геология нефти и газа, 1983. – С. 43–48.
6. Трофименко, Г.Л. Выявление новых нефтегазоносных объектов по данным специальных геолого-геофизических исследований скважин [Текст] / Г.Л. Трофименко, Ю.З. Крупcкий, И.М. Федорцов // Сб. науч. тр.: Геолого-геофизические критерии открытия новых месторождений нефти и газа. – Львов, УкрНИГРИ, 1990. – С. 94–100.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Трохименко, Г. Л., Височанський, І. В., & Святенко, Г. Є. (2015). МЕЗОЗОЙ ДДЗ: ПЕРСПЕКТИВИ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 72-80. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-14

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)