ГЕОЛОГІЧНІ ТА ПРОМИСЛОВО-ГЕОФІЗИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ВІДКЛАДІВ ТРІАСУ В ДДЗ

  • Г. Л. Трохименко Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України
  • І. В. Височанський Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Г. Є. Святенко Український науково-дослідний інститут природних газів

Анотація

Існують серйозні загальногеологічні та промислово-геофізичні передумови регіонального характеру продуктивності тріасової системи в ДДЗ. Особливої уваги заслуговує верхньосеребрянська підсвіта середнього тріасу, піщані пласти якої досліджені в найслабкішому ступеню. Територіально найбільш перспективними є північна прибортова та приосьова зони ДДЗ. Тріасовий комплекс може забезпечить приріст запасів та видобутку вуглеводнів на рівнях, співставних з традиційними об’єктами пошуку в ДДЗ.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Г. Л. Трохименко, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України

Посилання

1. Іванюта М. М. Атлас родовищ нафти і газу України / М. М. Іванюта та ін. – Львів, УНГА, 1998. – Т.І. –С. 38–39.
2. Билык О. Д. Коллекторы верхней перми и триаса Днепровско-Донецкой впадины и их литологические особенности [Текст] / О. Д. Билык, Р. Ф. Сухорский. – Киев : Наукова думка, 1970. – 107 с.
3. Застежко Ю. С. Характерные черты химического состава подземных вод юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / Ю. С. Застежко. // Развитие газовой промышленности Украинской ССР. – М. : 1972. – С. 250–259.
4. Святенко Г. Є. Деякі особливості продуктивності тріасових відкладів Шебелинського родовища [Текст] / Г. Є. Святенко, І. В. Височанський, О. Г. Дюков, Ю. М. Масалітіна // Вісник Харківського національного університету, № 1084. – 2013. – С. 105–109.
5. Трофименко Г. Л. Выявление новых нефтегазоносных объектов по данным специальных геолого-геофизических исследований скважин [Текст] / Г. Л. Трофименко, Ю. З. Крупcкий, И. М. Федорцов // Сб. науч. тр. : Геолого-геофизические критерии открытия новых месторождений нефти и газа. – Львов, УкрНИГРИ, 1990. – С. 94–100.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Трохименко, Г. Л., Височанський, І. В., & Святенко, Г. Є. (2015). ГЕОЛОГІЧНІ ТА ПРОМИСЛОВО-ГЕОФІЗИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ВІДКЛАДІВ ТРІАСУ В ДДЗ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 76-82. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1054