КОНЦЕПТУАЛЬНА СИНЕРГЕТИЧНА ГЕОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СУФОЗІЇ ТА КАРСТУ У КАРБОНАТНИХ ПОРОДАХ НА ТЕРИТОРІЇ СВЯТОГІРСЬКОГО МОНАСТИРЯ

  • В. Г. Суярко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • В. В. Сухов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Розглянуто причини розвитку геодинамічних процесів суфозії та карсту у карбонатних породах. Визначено, що основним фактором їх формування виступають підземні води, що мають різне походження та напрямки руху. Їх фільтрація у масиві мергельно-крейдяних порід забезпечується трьома системами тріщин – екзогенних (вивітрювання), літогенних (діагенетичних) та тектоногенних. Показано, що процеси суфозії, яка є наслідком механічної діяльності підземних вод, відбуваються паралельно з процесами карстоутворення, що обумовлено хімічного взаємодією компонентів системи "порода – вода" за участю різного за генезисом діоксид у вуглецю. За результатами ізотопного аналізу на вміст важких ізотопів вуглецю у мінеральній речовині встановлено, що його генезис у продуктах епікарсту відповідає атмосферному, а у речовині арагоніту з тектонічних тріщин – глибинному.

Уперше побудовано концептуальну синергетичну просторову геолого-гідрогеологічну модель суфозії та карсту у карбонатних верхньокрейдяних породах "крейдяної скелі", на якій розташовані історично-архітектурні пам’ятки Святогірського монастиря. Цямодель дозволяє визначити можливі геологічні ризики для монастирських будівель та споруд та розробити методику їхнього захисту від руйнівних геодинамічних процесів.

Ключові слова: підземні вод, карбонатні породи, розлом, діоксид вуглецю, фільтрація, суфозія, карст, геодинамічні процеси тепломасоперенесення, історично-архітектурні пам’ятки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В. Г. Суярко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
д.г.-м.н., професор
В. В. Сухов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ст. викладач

Посилання

1. Андрийчук, В. Карст как геоэкологический фактор [Текст] / В. Андрийчук. – Сосновец-Симферополь: Выс-шая школа экологии и НАН Украины, 2007. – 137 с.
2. Белоконь, В.Г. Бассейн р. Северский Донец как геодинамическая система, отражающая процессы больших глубин [Текст] / В.Г. Белоконь // Геологический журнал, 1984. – Т. 34, вып. 5. – С. 11–27.
3. Климчук, А.Б. Гипогенный спелеогенез, его гидрогеологическое значение и роль в эволюции карста [Текст] / А.Б. Климчук. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 180 с.
4. Пиннекер, Е.В. Роль воды в осадочном породообразовании и метаморфизме [Текст] / Е.В. Пиннекер. – В кн.: Геологическая деятельность и история воды в земных недрах. – Новосибирск: Наука, 1982. – С. 28–43.
5. Скаржинский, В.И. Эндогенная металлогения Донецкого бассейна [Текст] / В.И. Скаржинский. – К.: Наукова думка, 1973. – 203 с.
6. Суярко, В.Г. Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена [Текст] / В.Г. Суя-рко. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2006. – 225 с.
7. Шумлянский, В.А. Киммерийская металлогеническая эпоха на территории Украины [Текст] / В.А. Шумлян-ский. – К.: Наукова думка, 1983. – 220 с.
8. White, W.B. Karst hydrology : recent developments and open questions // Eng. Geol., 2002. – 65. – P. 85–105.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Суярко, В. Г., & Сухов, В. В. (2015). КОНЦЕПТУАЛЬНА СИНЕРГЕТИЧНА ГЕОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СУФОЗІЇ ТА КАРСТУ У КАРБОНАТНИХ ПОРОДАХ НА ТЕРИТОРІЇ СВЯТОГІРСЬКОГО МОНАСТИРЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 63-68. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-12