МЕТАЛОГЕНІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ

  • В. Г. Суярко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Розглянуто металогенічні та геохімічні особливості східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену в межах схі-
дної частини Дніпровсько-Донецької западини та Донецької складчастої споруди. Схарактеризоване просторове положен-
ня металогенічних і геохімічних аномалій. Підкреслено особливе значення вузлів перетину розломів різних напрямків, у яких,
формуються як найкрупніші рудні родовища та рудопрояви, так і найконтроастніші геохімічні аномалії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Г. Суярко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Клитченко М. А. Построение геолого-генетических моделей ртутных месторождений на примере Никитов-
ского рудного поля (Донбасс) [Текст] / М. А. Клитченко, В. Г. Суярко // Геол. рудных месторождений. –
1989. – №5. – С. 57-68.
2. Лагутин П. К. Медная минерализация в песчаниках Донбасса [Текст] / П. К. Лагутин, Е. Г. Сущук // Геология
и геохимия рудопроявлений Донбасса и северного склона Украинского щита. – К. : Наукова думка, 1978. – С.
88-100.
3. Лазаренко Е. К. Минералогия Донецкого бассейна [Текст] / Е. К. Лазаренко, Б. С. Панов, В. И. Павлишин. –
К. : Наукова думка, 1975. – 502 с.
4. Металлогения Украины и Молдавии [Текст] / Под ред. Я. Н. Белевцева. – К. : Наукова думка, 1974. – 508 с.
5. Науменко В. В. Эндогенное оруденение в эпохи активизации Европы. [Текст] / В. В. Науменко. – К. : Наукова
думка, 1981. – 216 с.
6. Панов Б. С. Геохимические особенности, генезис и перспективы гидротермальной рудной минерализации До-
нецкого бассейна [Текст] / Б. С. Панов // Геология и геохимия рудопроявлений Донбасса и северного склона
Украинского щита. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 16-33.
7. Суярко В. Г. Медь в подземных водах Украинской части Донбасса и ее значение для поисков сульфидных руд
[Текст] / В. Г. Суярко // Геол. журнал, 1979. – №3. – С. 95-98.
8. Суярко В. Г. Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена. [Текст] / В. Г. Су-
ярко. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006. – 225 с.
9. Шумлянский В. А. Киммерийская металлогеническая эпоха на территории Украины. [Текст] / В. А. Шумлян-
ский. – К.: Наукова думка, 1983. – 220 с.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Суярко, В. (2015). МЕТАЛОГЕНІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 53-55. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1080