ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВІДКИ ТА РОЗРОБКИ ПОКЛАДІВ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ НАФТ ТА ПРИРОДНИХ БІТУМІВ

  • Г. Я. Стебельська Український науково-дослідний інститут природних газів

Анотація

Сучасний стан вивченості високов'язких нафт та природних бітумів дозволяє впевнено говорити, що вони істотно відрізняються від традиційних нафт за хімічним складом, фізико-хімічними властивостями, ступенем взаємодії із вміщуючими породами та характером насичення порового середовища останніх, що суттєво впливає на ступінь їх вилучення з надр. Тому методи і підходи, які застосовуються при розвідці, розробці, видобутку і переробці традиційних нафт не можуть безпосередньо впроваджуватися на покладах високов’язких нафт та природних бітумів. Застосування традиційних технології при видобутку високов'язких нафт і природних бітумів призводить до низької вуглеводневіддачі і втрати цінних попутних компонентів, що суттєво знижує рентабельність розробки покладів і наносить шкоду навколишньому середовищу. В зв'язку з цим необхідно розробити науко-обґрунтований підхід до пошуків, розвідки та розробки покладів високов'язких нафт і природних бітумів, який би враховував їх специфіку.

Ключові слова: високов'язка нафта, природний бітум, поклад, флюїдонасичення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Г. Я. Стебельська, Український науково-дослідний інститут природних газів
зав. відділу

Посилання

1. Лукін, О. Є. Вуглеводневий потенціал надр України та основні напрямки його освоєння [Текст] / О. Є. Лукін // Вісник Національної Академії Наук України. – 2008. – №4. – С. 56-67.
2. Стебельська, Г. Я. Особливості розробки покладів високов'язких нафт [Текст] / Г. Я. Стебельська // Матері-али наук.-практ. конф. «Новітні проблеми геології». – Харків, 2015. – С. 133-135.
3. Петрофізична модель нафтонасичення порід-колекторів башкирського ярусу Яблунівського родовища ДДз [Текст] / С. О. Паюк, Г. Я. Стебельська, М. Ю. Нестеренко, Р. С. Балацький // Нафтогазова галузь України. – 2015. – №2. – С. 22-25.
4. Селюзкін, Є. Ф. Геологічні особливості покладів високов’язких нафт Дніпровсько-Донецької западини в зв’язку з підвищенням достовірності підрахунку запасів [Текст] / Є. Ф. Селюзкін, М. П. Козій // Матеріали наук.-практ. конф. «Нафта і газ України-96». – Харків, 1996. – С. 97-98.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Стебельська, Г. Я. (2015). ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВІДКИ ТА РОЗРОБКИ ПОКЛАДІВ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ НАФТ ТА ПРИРОДНИХ БІТУМІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 53-57. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-10