ГЕОТЕРМОБАРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БОРИСІВСЬКОГО РОДОВИЩА ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ ГАЗУ

  • В. В. Самойлов Український науково-дослідний інститут природних газів

Анотація

Борисівське газоконденсатне родовище розташовано на північному борті Дніпровсько-Донецької западини. У його розрізі виділяються елізійний та термодегідратаційний гідрогеологічні яруси. Через що спостерігаються відмінності у баричних особливостях покладів у різних ярусах. Особливості геологічної будови північного борту не сприяли широкому поширенню термодегідратаційного ярусу, тому усі його притаманні ознаки не будуть повністю виражені. На прикладі підрахунку запасів газу показано як було визначено початкові термобаричні умови у покладах. Оскільки залишкова товщина осадочної товщі у термодегідратаційному ярусі не дозволяє утворюватися аномальним пластовим тискам, тому при визначенні початкових пластових тисків можна використовувати як стандартний графоаналітичний метод, так і розрахунок тисків від вимірів у покладах газу.

Ключові слова: термобаричні умови, термодегідратаційний ярус, підрахунок запасів газу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. В. Самойлов, Український науково-дослідний інститут природних газів
к.г.н., зав. сектору

Посилання

1. Заріцький, О. П. Генетична схема зональності елементів осадочної системи ДДЗ – основа ефективного освоєння вуглеводневих ресурсів [Текст] / О. П. Заріцький, І. І. Зіненко // Питання розвитку газової промис-ловості України : Зб. наук. праць. – Харків : Укрндігаз, 2003. – Вип. 30. – Геологія … – С. 9-15.
2. Корценштейн, В. Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоносных районов [Текст] / В. Н. Корценштейн. – М. : Недра, 1991. – 419 с.
3. Инструкция по комплексному исследованию газових и газокоденсатнихпластов и скважин [Текст] / Под ред. Г. А. Зотова, З. С. Алиева. – М. : «Недра», 1980. – 301 с.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Самойлов, В. В. (2015). ГЕОТЕРМОБАРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БОРИСІВСЬКОГО РОДОВИЩА ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ ГАЗУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 45-49. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-08