ПРОМИСЛОВО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – СКЛАДОВА КОНТРОЛЮ ЗА РОЗРОБКОЮ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ

  • В. В. Самойлов Український науково-дослідний інститут природних газів

Анотація

У статті розглянуто методику проведення промислово-гідрогеологічних досліджень на газоконденсатних родовищах.
Визначено види промислово-гідрогеологічних досліджень. Обґрунтовано термін водний режим експлуатації свердловин.
Приведено основні параметри водного режиму та основні етапи обводнення свердловин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. В. Самойлов, Український науково-дослідний інститут природних газів

Посилання

1. Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений [Текст]. – М. : Недра, 1971. – 104 с.
2. Козлов А. Л. Гидрогеологический контроль за разработкой газовых месторождений [Текст] / А. Л. Козлов,
А. С. Тердовидов, Н. Е. Чупис // Науч.-техн. обзор. Сер. Разработ. и экспл. газовых месторождений. – Вып.
8. – М. : ВНИИЭгазпром, 1978. – 52 с.
3. Абєлєнцев В. М. Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-
Донецької западини [Текст] / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур'є, М. Ю. Нестеренко // Вісн. Харк. нац. ун-ту, 2013.
– № 1084. – С. 9-14.
4. Зарицкий А. П. Гидрогеологические условия разработки глубокозалегающих газовых залежей ДДВ [Текст] /
А. П. Зарицкий, И. И. Зиненко, Е. Д. Белых // Нефтяная и газовая промышленность, 1989. – № 1. – С. 5-8.
5. Самойлов В. В. Особливості обводнення газоконденсатних покладів Юліївського родовища [Текст] / В. В.
Самойлов, Ґ. І. Троянова // Питання розв. газ. пром-сті України : Зб. наук. праць. – Вип ХХХV. – Харків: Укр-
ндігаз, 2007. – С. 165-171.
6. Самойлов В. В. Аналіз стану обводнення свердловин та покладів на Коробочкинському родовищі на основі
промислово-гідрогеологічних досліджень [Текст] / В. В. Самойлов, С. Д. Павлов // Вісник Харків. нац. ун-ту,
№ 1049. –Харків, 2013. – С. 53-57.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Самойлов, В. (2015). ПРОМИСЛОВО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – СКЛАДОВА КОНТРОЛЮ ЗА РОЗРОБКОЮ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 46-48. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1078