Оцінка екосистемних послуг північно-західної частини Чорного моря: стан, проблеми та перспективи

Ключові слова: екосистеми, екосистемні послуги, північно-західна частина Чорного моря

Анотація

Під екосистемними послугами звичайно розуміють всі корисні ресурси та вигоди, які сучасне людство може отримати від природи, тобто матеріальні вигоди, що отримує людство від абіогенних і біогенних складових різноманітних природних екосистем. До цього часу не проводилися масштабні дослідження щодо оцінки екосистемних послуг української акваторії Чорного моря. Метою роботи є огляд сучасного стану екосистемних послуг та методів їх оцінки у північно-західній частині Чорного моря, а також перспектив їх використання. Існують такі групи екосистемних послуг: ресурсна (деревина, продовольство, прісна вода і т. ін., тобто те, що має ринкову оцінку та ціну); регулююча (наприклад, лісові масиви, що регулюють вологу і запобігають повеням); культурна-соціальна – вигоди, які здобувають, милуючись природою, отримуючи при цьому, якісь освітні, наукові функції тощо; підтримуюча (найскладніші природні цикли, до яких відносяться глибинні, біогеохімічні цикли, ґрунтоутворення тощо). Триваюче нераціональне використання природних ресурсів, і навіть втручання у перебіг процесів, обумовлює практично незворотні процеси зміни морських і прибережних екосистем, на відновлення яких треба застосувати нові підходи, орієнтовані не на тимчасову економічну вигоду, але на отримання сталих екосистемних послуг й у майбутньому. Основним підходом для оцінки стану екосистем у країнах ЄС є методика, що ґрунтується на відборі індикаторів навантаження на екосистеми та їх картуванні. Суть цієї методики полягає у тому, що сучасний стан екосистем пов'язаний з добробутом через екосистемні послуги, а тому природні екосистеми повинні перебувати в сприятливих умовах для надання основних послуг, які, у свою чергу, приносять користь та підвищують цей самий добробут. Виходячи з відсутності інформації про стан екосистемних послуг у масштабі північно-західної частини Чорного моря, першорядним завданням є визначення потреб місцевих спільнот щодо використання такого роду послуг, збиранню та узагальнення інформації про їх стан, узгодженню методів їх оцінки для даного регіону та проведення самої оцінки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Тамерлан Сафранов, Одеський державний екологічний університет

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони довкілля

Микола Берлінський, Одеський державний екологічний університет

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри океанології та морського природокористування

Юссеф Ель Хадрі, Одеський державний екологічний університет

PhD, старший викладач кафедри океанології та морського природокористування

Марія Сліже, Одеський державний екологічний університет

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis (2005). Washington, DC: Island Press, 154.

Maes J. et al. (2020). Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment, EUR 30161 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 452. https://doi.org/10.2760/757183

Maes J. et al. (2018). Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An analytical framework for eco-system condition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 78.

Sukhdev P. et al. (2010). The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature. A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. Bonn: TEEB, 36.

Bloom or Bust? A Document of the UNEP FI Biodiversity & Ecosystem Services Work Stream (BESW) (2008). Geneve: UNEP FI, 39.

Costanza R. et al. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253–260. https://doi.org/10.1038/387253a0

Mace G.M. et al. (2012). Biodiversity and ecosystem services: a multilayered relationship. Trends in Ecology & Evo-lution, 27(1), 19–26. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.08.006

Usol'cev V.A. (2019). Biodiversity in ecosystems: a brief overview of the problem. Èko-potencial, 1(25), 9-47 [in Rus-sian]

Nicholson E. et al. (2012). Making robust policy decisions using global biodiversity indicators. PLoS ONE, 7(7):e41128. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041128

Ressurreicão A. et al. (2012). Different cultures, different values: the role of cultural variation in public’s WTP for marine species conservation. Biological Conservation, 145(1), 148–159. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.10.026

Vasyliuk О. & Ilminska L. (2020). Ecosystem services: an overview. Chernivtsi: Print-Art, 84 [in Ukrainian]

Competition and business recovery after the COVID-19 pandemic. Europe and Central Asia Economic Report, 2021. (2021). Washington: World Bank, 116. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1802-8 [in Russian]

Ecosystems and their services [Electronic resource]. The Biodiversity information system for Europe, 2021. Avail-able at: https://biodiversity.europa.eu/ecosystems (accessed 31.01.2022).

Bobylev S.N. & Zaharov V.M. (2009). Ecosystem services and economics. Moscow: LEVKO Printing House LLC, Institute for Sustainable Development/Center for Environmental Policy of Russia, 72 [in Russian]

Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human well-being: an assessment framework. (2005). Washing-ton: Island Press, 268 [in Russian]

Rudenko L. et al. (2004). Assessment of the state of implementation of the final documents of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002) in Ukraine. Kyiv: Academic periodicals,208 [in Ukrainian]

Tuchkovenko Y. & Sapko О. (2017). Characteristics of discharges of anthropogenic sources of pollution of sea waters off the coast of Odessa in the modern period. Bulletin of Odessa State Ecological University, 22, 5–13 [in Russian]

Safranov Т. et al. (2020). Plastic solid waste from the coastal zone of the North-Western Black Sea coast as a com-ponent of marine litter. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series «Еcоlogy», 23, 57–66. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-06 [in Ukrainian]

Safranov Т. et al. (Eds.). (2017). State and quality of the natural environment of the coastal zone of the North-Western Black Sea coast: monograph. Kharkiv: Private individual Panov A.M., 298 [in Ukrainian]

Poletaieva L. et al. (2019). Assessment of recreational potential of beach areas of Odessa region. Ukrainian Hy-drometeorological Journal, 23, 135–149. https://doi.org/10.31481/uhmj.23.2019.12 [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-06-01
Як цитувати
Сафранов, Т., Берлінський, М., Ель Хадрі, Ю., & Сліже, М. (2022). Оцінка екосистемних послуг північно-західної частини Чорного моря: стан, проблеми та перспективи . Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (56), 255-263. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-19