Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення повітря в промислових регіонах України

  • Ольга Рибалова Національний університет цивільного захисту України http://orcid.org/0000-0002-8798-4780
  • Ганна Коробкова Луганський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-0246-8585
  • Анатолій Гудзевич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-8884-9436
  • Сергій Артем’єв Національний університет цивільного захисту України http://orcid.org/0000-0002-9086-2856
  • Олександр Бондар Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3448-8943
Ключові слова: атмосферне повітря, надзвичайні ситуації, хімічна небезпека, ризик, здоров’я населення, викиди забруднюючих речовин, промислові регіони України

Анотація

Основною метою проведення досліджень є підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в галузі охорони навколишнього природного середовища за рахунок застосування методів оцінки ризику для здоров'я населення при сучасному рівні забруднення атмосферного повітря. В роботі представлено ієрархічний методичний підхід до визначення рівня небезпеки забруднення атмосферного повітря на державному, регіональному і місцевому рівнях. В статті представлена нова методика визначення рівня небезпеки забруднення атмосферного повітря при збереженні існуючих тенденцій антропогенного навантаження та можливості виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. На стан атмосферного повітря великий вплив мають надзвичайні ситуації, що пов’язані з аваріями на хімічно небезпечних об’єктах, у результаті яких відбувається залпові викиди небезпечних хімічних речовин в навколишнє природне середовище. При визначенні екологічного ризику погіршення стану атмосферного повітря враховано показник хімічної небезпеки. На території Сходу України налічується найбільша кількість потенційно небезпечних підприємств. Визначення ризику як макроекологічного показника за новою методикою показала високий рівень небезпеки забруднення атмосферного повітря в індустріально розвинутих регіонах України. Оцінка ризику для здоров’я населення внаслідок забруднення атмосферного повітря м. Маріуполь показала надзвичайно високий рівень небезпеки. Для регіонів України з високим рівнем екологічної та хімічної небезпеки дана оцінка ризику для здоров’я населення при сучасному якісному стані атмосферного повітря двома різними методами. Показано недоліки методичного підходу Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA US), що широко використовується у багатьох країнах світу. Аналіз методичних підходів до оцінювання ризику для здоров’я населення показав перспективність застосування методики оцінки потенційного ризику при визначенні рівня екологічної небезпеки промислових підприємств. Запропоновано удосконалення методики оцінки ризику для здоров’я населення внаслідок забруднення атмосферного повітря, що представляє наукову новизну роботи. В теперішній час, коли Україна зазнала впливу військових дій та економічної кризи, дуже важливим є питання щодо пріоритетності фінансування природоохоронних заходів. Застосування запропонованого методичного підходу дасть змогу науково обґрунтовано визначити регіони з підвищеним рівнем небезпеки для здоров’я населення і мінімізувати фінансові ресурси на покращення стану атмосферного повітря, що є актуальним і має практичну значимість.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ольга Рибалова, Національний університет цивільного захисту України

кандидат технічних наук, доцент, кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Ганна Коробкова, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат географічних наук, доцент, кафедра садівництва та екології

Анатолій Гудзевич, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор географічних наук, професор, кафедра географії

Сергій Артем’єв, Національний університет цивільного захисту України

кандидат технічних наук, доцент, кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Олександр Бондар, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач, кафедра біології, екології та методики їх навчання

Посилання

References

Arnold J. L. (2012). Risk and Risk Assessment in Health Emergency Management. Prehospital and Disaster Medi-cine, 20:3, 143-154. DOI: https://doi.org/10.1017/S1049023X00002363

Ashmore M., Hettelingh J.-P., Hicks K., Reinds G. J., Tonneijck F., Bree L. & Dobben H. (2012). World Atlas of At-mospheric Pollution Anthem Press, 77-94. DOI: https://doi.org/10.7135/UPO9780857288448.009

Environmental Assessment and Recovery Priorities for Eastern Ukraine. Kyiv, VAITE, 2017. ISBN 978-966-2310-87-0.

Gupta U., Enamul Haque A. K., Murty M. N. & Shyamsundar P. (2012). Estimating Welfare Losses from Urban Air Pollution using Panel Data from Household Health Diaries. Cambridge University Press, 256-275. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511843938.012

Integrated Risk Information System (IRIS). U. S. Environmental Protection Agency (EPA). Available at: http://www.epa.gov/iris [in Ukrainian]. (2020, November, 30).

Keim M. (2018). Assessing Disaster-Related Health Risk: Appraisal for Prevention. Published online by Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/S1049023X18000407

Kiselev A.V. & Fridman K.B. Ocenka riska zdorov'yu (1997). [Health risk assessment]. SPb.: Int. health risk assess-ment institute [in Russian].

Mathes, T., Antoine, S.-L., Prengel, P., Bühn, S. Polus, St. & Piepe, D. (2017). Health technology assessment of pub-lic health interventions: a synthesis of methodological guidance. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 33(2), 135-146. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462317000228

Manisalidis I., Stavropoulou E., Stavropoulos A., Bezirtzoglou E. (2020). Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review. Frontiers in Public Health, 8. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00014

Metodychni rekomendatsii MR 2.2.12-142-2007 (2007). Otsinka ryzyku dlia zdorovia naselennia vid zabrudnennia atmosfernoho povitria. [Methodological recommendations MR 2.2.12-142-2007. Assessment of the risk to public health from atmospheric air pollution. Ministry of Health of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0184282-07#Text [in Russian].

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrainy u 2020 rotsi [National report on the state of the natural environment in Ukraine in 2020]. Available at: https://mepr.gov.ua/news/38840.html. [in Ukrainian].

Popov O., Iatsyshyn A., Kovach, V., Artemchuk V., Kameneva I., Taraduda D., Sobyna V., Sokolov D., Dement M. & Yatsyshyn T. (2020). Risk assessment for the population of Kyiv, Ukraine as a result of atmospheric air pollution. Journal of Health and Pollution, 10, 25, 1–11. DOI: https://doi.org/10.5696/2156-9614-10.25.200303

Popov O., Taraduda D., Sobyna V., Sokolov D., Dement M. & Pomaza-Ponomarenko A. (2020). Emergencies at Po-tentially Dangerous Objects Causing Atmosphere Pollution: Peculiarities of Chemically Hazardous Substances Migration. Studies in Systems, Decision and Control, 298, 151–163. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-48583-2_10

Pospelov B., Kovrehin V., Rybka E., Krainiukov O., Petukhova O., Butenko T., Borodych P., Morozov I., Horbov O. & Hrachova I. (2020). Development of a method for detecting dangerous states of polluted atmospheric air based on the current recurrence of the combined risk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, 9–107, 49–56. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.213892

Pospelov B., Andronov V., Rybka E., Krainiukov O., Maksymenko N., Meleshchenko R., Bezuhla Y., Hrachova I., Nesterenko R. & Shumilova A. (2020). Mathematical model of determining a risk to the human health along with the detection of hazardous states of urban atmosphere pollution based on measuring the current concentrations of pollutants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4, 10, 37-44. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.210059

Rybalova, O., Malovanyy, M., Bondarenko, О., Proskurnin, O., Belokon, K. & Korobkova, H. (2022). Method of as-sessing the potential risk to the health of the population during recreational water withdrawal. Journal of Eco-logical Engineering, 23 (5), 81-91. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/146998.

Rybalova O. V., Bryhada O. V. & Ilinskyi O. V. (2021). Metod vyznachennia ekolohichnoi skladovoi yakosti zhyttia. [The method of determining the ecological component of the quality of life.] Komunalne hospodarstvo mist [Com-munal management of cities], 4(164), 220-233. DOI: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2021-4-164-220-233 [in Ukrainian].

Rybalova, O., Artemiev, S., Sarapina, M., Tsymbal, B., Bakharevа A., Shestopalov, O., & Filenko, O. (2018). Devel-opment of methods for estimating the environmental risk of degradation of the surface water state. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(10(92), 4–17. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.127829

Singh R. B., Grover A. (2018). Air Pollution and Human Health Risk Reduction: The Case Study of Delhi Megacity, India. Part V – Future Earth and Urban Environments. Cambridge University Press. 223-236. DOI: https://doi.org/10.1017/9781316761489.023

Vasenko, O.H., Rybalova, O.V., Artemiev, S.R., Horban, N.S., Korobkova, H.V., Polozentsieva, V.O. … Savichiev, A.A. (2015). Intehralni ta kompleksni otsinky stanu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha. [Integral and compre-hensive assessments of the future of the natural environment] monograph, Kharkiv, NUGZU. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro otsinku vplyvu na dovkillia 2017 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Law 1995 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 29, 315. [in Ukrainian].

Zvit pro osnovni rezultaty diialnosti Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii u 2020 rotsi. [Report on the main results of the State Emergency Service of Ukraine in 2020]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2020/zvit-2020-dsns.pdf [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-06-01
Як цитувати
Рибалова, О., Коробкова, Г., Гудзевич, А., Артем’єв, С., & Бондар, О. (2022). Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення повітря в промислових регіонах України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (56), 240-254. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-18

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)