Забруднення атмосферного повітря найбільших міст Волинської області: передумови, наслідки та шляхи вирішення проблеми

  • Михайло Мельнійчук Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-7258-2869
  • Вікторія Горбач Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-9532-1610
  • Людмила Горбач Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» https://orcid.org/0000-0002-5977-6474
  • Олександр Вовк Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-1509-0905
Ключові слова: забруднення атмосфери, забруднюючі речовини, урбанізовані території, джерела забруднення атмосфери, індекс забруднення атмосфери, специфічно міські хвороби

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми забруднення атмосферного повітря найбільш урбанізованих територій Волинської області: м. Луцьк, м. Ковель, м. Нововолинськ та м. Володимир-Волинський. Проаналізовано природні та соціально-економічні умови досліджуваних населених пунктів, що впливають на особливості поширення та розсіювання забруднюючих речовин у просторі. Зокрема, охарактеризовано фізико-географічні особливості розміщення міст (орографію, особливості циркуляції атмосфери тощо), чисельність та густоту їхнього населення, наявність та специфіку промислових виробництв тощо. Виявлено основні стаціонарні та пересувні джерела забруднення повітря, склад та обсяги викидів, їхню просторову та часову динаміку. Встановлено, що основним джерелом забруднення атмосферного повітря у розглянутих містах є автомобільний транспорт, на який припадає 85-95 % усіх викидів. З’ясовано, що динаміка викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел забруднення протягом останніх п’яти років у м. Луцьк та м. Володимир-Волинський мають загальну тенденцію до зниження. У м. Ковель та м. Нововолинськ спостерігається незначне зростання обсягів викидів. За даними моніторингу на трьох стаціонарних пунктах спостереження, досліджено стан повітряного басейну адміністративного центра області – м. Луцьк, виявлено, що найбільш забрудненим є південно-східний промисловий район міста. Розраховано індекс забруднення атмосферного повітря м. Луцьк окремими компонентами та комплексний індекс забруднення та встановлено, що атмосферне повітря найбільшого міста Волинської області – Луцьк належить до класу «забруднене». З’ясовано, що внаслідок карантинних обмежень, протягом 2020 р у м. Луцьк спостерігався найнижчий показник індексу забруднення атмосфери за останні шість років. Окрім того, у статті висвітлено вплив забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище, життя і господарську діяльність мешканців міст Волинської області. Запропоновані заходи покращення стану атмосферного повітря досліджуваних урбосистем, що полягають у скороченні обсягів викидів за рахунок модернізації очисних споруд на підприємствах, використання екологічно-чистих видів транспорту та впровадження «зеленої» логістики.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Михайло Мельнійчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат географічних наук, доцент, кафедра фізичної географії

Вікторія Горбач, Волинський національний університет імені Лесі Українки

магістр кафедри фізичної географії

Людмила Горбач, Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

кандидат економічних наук, доцент, директор

Олександр Вовк, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат геологічних наук, доцент, кафедра фізичної географії

Посилання

Boiaryn, M. V., Netrobchuk, I. M., & Voloshyn, V. U. (2016). Vplyv meteorolohichnykh umov na riven zabrudnennia atmosfery landshaftiv Volynskoi oblasti [Influence of meteorological terms on contamination level atmosphere of landscapes Volyn region]. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina seriia «Ekolohiia», (15), 58-66. Retrieved from http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/view/90393 [in Ukrainian].

Hulai, L. D., Karaim, O. A., & Syniuk, A. Yu. (2016). Ekolohichna otsinka stanu atmosfernoho povitria u m. Novovolynsk [Ecological assessment of atmospheric air in Novovolynsk]. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Seriia «Ekolohiia», (14), 58-65. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/6337 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu atmosfernoho povitria» [Law of Ukraine «On protection of atmospheric air»]. Re-trieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text [in Ukrainian].

Kiptenko, Ye. M., & Kozlenko, T. V. (2007). Rozroblennia skhemy korotkoterminovoho prohnozu zabrudnennia povitria dlia mista Lutsk [Development of a scheme of short-term forecast of air pollution for the Lutsk City]. Nau-kovi pratsi UkrNDHMI, (256), 318-330. Retrieved from https://uhmi.org.ua/pub/np/256/5_Kiptenko_Kozl.pdf [in Ukrainian].

Knysh, Yu. V., & Kopiy, M. L. (2014). Shliakhy zmenshennia shkidlyvykh vykydiv avtotransportu u navkolyshnie seredovyshche [Some ways to reduce harmful automobile emissions into the environmen]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, (24.3), 81-86. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_3/81_Kny.pdf [in Ukrainian].

Kozubenko, Y. L. (2016). Suchasni realii zabrudnennia atmosfery v Ukraini ta sviti [Modern realities of air pollu-tion I Ukraine and in the world]. Young Scientist, 9.1(36.1), 87-90. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/22.pdf [in Ukrainian].

Molchak, Ya. O., Fesiuk, V. O., & Kartava, O. F. (2003). Lutsk: suchasnyi ekolohichnyi stan ta problemy [Lutsk: modern ecological state and problems]. Lutsk: RVV LDTU. [in Ukrainian].

Pavlovska, T. S. (2019). Heohrafiia Volynskoi oblasti: navch. posibnyk [Geography of the Volyn region]. Lutsk: Vezha-Druk. [in Ukrainian].

Panasiuk, M. V., & Hulai, L. D. (2015). Ekolohichnyi stan atmosfernoho povitria Kovelskoho raionu Volynskoi oblasti na osnovi statystychnykh danykh [The ecological analysis of air in Kovel district of the Volyn region based on statistical data]. Visnyk LDU BZhD, 12, 152-156. Retrieved from https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/3_nauka/visnyky/visnyk/12/12_22.pdf [in Ukrainian].

Plahotnii, S. A. (2017). Udoskonalennia systemy upravlinnia ekolohichnoiu bezpekoiu atmosfernoho povitria ta hidroheolohichnoho seredovyshcha navkolo vuhilnykh shakht [Improvement of the ecological safety management system of the hydrogeological and atmospheric environment around coal mines] (Extended abstract of Candi-date`s thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

Poruchynska, I. V. (2017). Peredumovy vprovadzhennia «zelenoi» lohistyky na avtomobilnomu transporti Vol-ynskoi oblasti [Pre-conditions of introduction of «green» logistic are om motor and railway transport of Volyn region]. Molodyi vchenyi: sotsialni komunikatsii, 3(43), 53-56. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3_43_2017.pdf [in Ukrainian].

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho seredovyshcha v Volynskii oblasti za 2020 rik [Regional report on the state of the environment in the Volyn region in 2020]. Retrieved from https://voladm.gov.ua/article/regionalna-dopovid-pro-stan-dovkillya/ [in Ukrainian].

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho seredovyshcha v Volynskii oblasti za 2017 rik [Regional report on the state of the environment in the Volyn region in 2017]. Retrieved from https://voladm.gov.ua/article/regionalna-dopovid-pro-stan-dovkillya/ [in Ukrainian].

Smirnova, S. M, Smirnov, V. N., & Shapovalov, O. O. (2014). Zabrudnennia atmosfernoho povitria transportnymy zasobamy m. Mykolaieva [Atmospheric air pollution from transport of Mykolaiv]. Zabrudnennia atmosfernoho povitria transportnymy Naukovyi visnyk MDU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Biolohichni nauky, (107), 64-70. Re-trieved from http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/15_13.pdf [in Ukrainian].

Naumenko, V. (Ed.). (2021). Statystychnyi shchorichnyk Volyn 2020 [Statistical Yearbook of Volyn 2020]. Lutsk: Holovne upravlinnia statystyky u Volynskii oblasti. [in Ukrainian].

Tarasova, V. V. (2013). Vplyv zabrudnennia atmosfernoho povitria na stan zdorovia naselennia [The impact of air pollution on the health of the population]. Ahrosvit, 16, 24-28. Retrieved from http://www.agrosvit.info/pdf/16_2013/6.pdf [in Ukrainian].

Chen, S., & Zhang, D. (2021). Impact of air pollution on labor productivity: Evidence from prison factory data. China Economic Quarterly International, 1, 148-159. [in English]. https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2021.04.004

Lozano-Sabido E. D., Berrios-Barcenas, E. A., Cazares-Diazleal, A. C., Viveros-Renterìa, E, Àlvarez-Mosquera, J. B., Portos-Silva, J. M, & Kiamco-Castillo C. R. (2021). ST-elevation myocardial infarction associated with air pollution levels in Mexico City. IJC Heart & Vasculature, 35, 100846-100854. https://doi.org/10.1016/j.ijcha.2021.100846

State Statistic Service of Ukraine: Air emissions total and carbon dioxide emissions (1990-2019). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/

World health organization. Air Pollution. Retrieved from: http://www.who.int/airpollution/en/

Опубліковано
2022-06-01
Як цитувати
Мельнійчук, М., Горбач, В., Горбач, Л., & Вовк, О. (2022). Забруднення атмосферного повітря найбільших міст Волинської області: передумови, наслідки та шляхи вирішення проблеми . Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (56), 214-224. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-16