Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ

  • Л. Д. Гулай Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • О. А. Караїм Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • А. Ю. Синюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: екологічна оцінка, атмосферне повітря, стаціонарні джерела, пересувні джерела, викиди, забруднення, Нововолинськ

Анотація

Здійснена екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ. На підставі аналізу динаміки викидів забруднюючих речовин загалом у місті, а також, окремо від стаціонарних та пересувних джерел досліджено зміну обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на протязі 2009–2013 рр. Встановлено, що в місті переважають викиди від пересувних джерел забруднення. Визначено частку неметанових летких органічних сполук, метану, діоксиду та оксиду вуглецю, діоксиду та оксиду азоту, діоксиду сірки у викидах в атмосферу. Здійснено порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у м. Нововолинськ та Волинської області в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Л. Д. Гулай, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
д-р хім. наук
О. А. Караїм, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд. екон. наук

Посилання

1. Довкілля Волині 2009 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2010. – 145 с.

2. Довкілля Волині 2010 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2011. – 143 с.

3. Довкілля Волині 2011 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2012. – 145 с.

4. Довкілля Волині 2012 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2013. – 153 с.

5. Довкілля Волині 2013 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2014. – 145 с.

6. Екологічний паспорт. Волинська область [Електронний ресурс] / Міністерство екології та природних ресурсів України. – 2014. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/index.php/protection/protection1/volynska.

7. Екологія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : / http://h.ua/story/356433/.

8. Захаров Є. П. Комплексний вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище України / Є. П. Захаров // Екологічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 14-16.

9. Нововолинськ Діловий. [Електронний ресурс] / Новий інформаційний портал. – Режим доступу : http://ndilo.com.ua/news/zavod-kronospan-ua-ne-zagrozhu-ekolog.html.

10. Паспорт міста Нововолинська [Електронний ресурс] / Нововолинська міська рада. –2014. – Режим доступу : http://www.novovolynsk-rada.gov.ua/index.php/misto/novyny/pasport-mista.html.

11. Попович В. В. Терикони Нововолинського гірничопромислового району та їх вплив на довкілля / В. В. Попович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.15. – С. 136–140.

12. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Волинській області за 2012 рік [Електронний ресурс] / Волинська обласна державна адміністрація, Управління екології та природних ресурсів. – 2013. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/volynska%202012.pdf

13. Терещук О. С. Вплив відвалів гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище Нововолинського гірничопромислового району / О.С. Терещук // Вісник Львівського університету. Сер. географ. – 2007. – Вип. 34. – С. 279–285.
Опубліковано
2016-09-08
Як цитувати
Гулай, Л., Караїм, О., & Синюк, А. (2016). Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (14), 58-65. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/6337

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)