Класифікація населених пунктів регіону Навой на основі екологічної ситуації та факторів впливу на здоров’я населення

  • Нілуфар Комілова Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека
  • Нормурод Латіпов Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека https://orcid.org/0000-0001-5372-2320
Ключові слова: екологія міст, смертність, нозогеографічний масштаб, танатогеографічна ситуація, індустріальні міста, екологічна криза

Анотація

У сучасний вік глобалізації актуальним завданням соціально-економічного розвитку є мобілізація потенціалу регіонів для забезпечення сталого економічного зростання в рамках інноваційної, соціально орієнтованої моделі розвитку. Території є одним із основних принципів державного розвитку. Постанова Президента Республіки Узбекистан № 60 від 28 січня 2022 року «Про Стратегію розвитку Нового Узбекистану на 2022-2026 роки» має особливе значення з акцентом на оптимізацію екологічної ситуації та здоров’я населення, що склалася. У країнах частка промислового виробництва вища за частку сільського господарства. Узбекистан належить до класу країн з відносно високою часткою промислових кластерів і технопарків в адміністративній одиниці. Якщо звернути увагу на аналітичні дані, то валовий внутрішній продукт республіки в 2017 році склав 317 476,4 млрд сум, у 2019 році – 529 391,4 млрд сум, а в 2020 році – цей показник склав 605 551,3 млрд сум . Частка промисловості у ВВП становить 23,5%, 31,4% та 36% відповідно. Наявність у країні адміністративних одиниць з високою часткою промисловості, таких як Ташкент, Фергана, Андіжан, Самарканд, Навої, Кашкадар’я, надає серйозний вплив не тільки на регіон, але і на всю країну. Зрозуміло, що місцева, регіональна та міжнародна співпраця є ключем до запобігання екологічним кризам, як це має місце у всьому світі. Якщо взяти лише Навоїйську область, то лише у 2020 році вона забезпечить 18% промислової продукції республіки, яка є третьою за величиною серед адміністративних одиниць. Але є й інший бік питання, і сьогодні екологічне середовище в урбанізованих та високо-індустріальних містах значно погіршується. Оскільки одна проблема породжує іншу, екологічна криза серйозно впливає на здоров’я людей, які проживають у цьому районі, що, у свою чергу, впливає на рівень життя та тривалість життя.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Нілуфар Комілова, Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека

доктор географічних наук, професор, кафедра соціальної та економічної географії

Нормурод Латіпов, Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека

аспірант кафедри соціальної та економічної географії

Посилання

Allaberdiev, R., Rakhimova, T., Komilova, N., Kamalova, M., Kuchkarov, N. (2021). Study of Plant Adaptation to the Arid Zone of Uzbekistan based on System Analysis. Scientific Horizons, 24(10), 52–57. https://doi.org/10.48077/scihor.24(10).2021.52-57

Faxriddin o’g’li, L. N., & Erkaboevich, E. H. (2022). The process of urbanization and its relation to the environ-ment. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 188-196. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9U3SJ

Kalonov, B. H., & Latipov, N. F. (2021). Characteristics Of Geographical Location of The Population of Navoi Region. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 25(2), 477-479. http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v25.2

Kalonov, B. H., Latipov, N. F., & Shirinova, M. S. (2021). Environmental problems in the Navoi region cotton field. Мировая наука, (4), 15-18. https://doi.org/10.46566/2541-9285_2021_49_15

Komilova, N.K., Rakhimova, T., Allaberdiev, R.Kh., Mirzaeva, G.S., Egamberdiyeva, U.T. (2021). Ecological situa-tion: The role of education and spirituality in improving health of population. International Journal of Health Sciences, 5(3), 302–312 https://doi.org/10.53730/ijhs.v5n3.1512

Komilova, N. K., Haydarova, S. A., Xalmirzaev, A. A., Kurbanov, S. B., & Rajabov, F. T. (2019). Territorial structure of agriculture development in Uzbekistan in terms of economical geography. J. Advanced Res. L. & Econ., 10, 2364. https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).15

Komilova, N., Karshibaeva, L., Egamberdiyeva, U., Abduvalieva, Z., & Allanov, S. (2020). Study of nozogeographic situation and its study on the basis of sociological survey. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicolo-gy, 14(3), 2093-2098.

Komilova, N., Mukhammedova, N., Tojiyeva, Z., Nazarov, M., & Egamberdiyeva, U. (2019). Territorial definitions of population mortality in Uzbekistan. Astra Salvensis, 1, 619-640.

Latipov, N. (2021). Factors influencing the territorial distribution of the population. Экономика и социум, 9(88), 105-108.

Latipov Normurod Fakhriddin Ugli (2019). Geourbanistic's role in socio-economic geography. International sci-entific review, (LXV), 47-50.

Latipov, N. (2022). Urboecology-Interdisciplinary Synthesis of Geography and Ecology. Middle European Scien-tific Bulletin, 24, 16-20. https://doi.org/10.47494/mesb.2022.24.1254

Latipov, N. F. (2018). International migration tours and works. Наука и мир, (8), 108-110.

Kalonov, B. H., & Latipov, N. F. (2018). Geographical peculiarities of population in Navoi region. Наука и мир, (2-2), 79-80.

Latipov, N. F. (2017). Locality and factors affecting the population. Наука и мир, 1(11), 74-75.

Komilova, N. K., Latipov, N. F., & Kahramonova, D. Z. (2022). Some problems with creating a medical-geographical atlas map of Uzbekistan. International journal of early childhood special education, 14(2), 5836–5840. https://doi.org/10.9756/INT-JECSE/V14I2.656

Опубліковано
2022-06-01
Як цитувати
Комілова, Н., & Латіпов, Н. (2022). Класифікація населених пунктів регіону Навой на основі екологічної ситуації та факторів впливу на здоров’я населення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (56), 209-213. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-15