Трубізька водогосподарська парадинамічна ландшафтно-технічна система

  • Григорій Денисик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського http://orcid.org/0000-0002-0941-9217
  • Софія Мізіна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського http://orcid.org/0000-0003-3108-8554
Ключові слова: Трубізька водогосподарська ландшафтно-технічна система, парадинамічна система, парадинамічні зв’язки, просторова залежність, контрастність, зовнішні та внутрішні зв’язки, раціональне природокористування

Анотація

Вписування будь-якої меліоративної системи у наявні ландшафтні комплекси призводить до посилення контрастності середовищ і активізації речовинно-енерго-інформаційних потоків. Побудова меліоративної системи у басейні річки Трубіж докорінно змінила ландшафтну структуру річища і заплави, що зумовило значний вплив на суміжні ландшафтні комплекси. Сформована Трубізька водогосподарська ландшафтно-технічна система виходить за межі однієї річкової долини. Не завжди продумана господарська діяльність призвела до погіршення екологічного стану не лише самої системи, але й взаємодіючих з нею ландшафтних комплексів. Суть роботи полягає у дослідженні антропогенних парадинамічних зв’язків у складній природно-господарській структурі «Трубізька водогосподарська ландшафтно-технічна система – прилегле Лісополе». Метою роботи є дослідження Трубізької водогосподарської ландшафтно-технічної системи, як антропогенної парадинамічної системи. На основі системного аналізу, порівняльно-географічного, картографічного і ГІС-методу (бази даних ГІС-пакетів SAS.Planet.Release і GoogleEarthPro) проаналізовано процеси формування, розвитку та функціонування парадинамічних зв’язків у мезосистемі «Трубізька водогосподарська ландшафтно-технічна система – прилегле Лісополе». Чинники функціонування парадинамічних взаємозв’язків зумовлені наявністю зовнішніх (термічних, механічних, водних і суспільних) і внутрішніх (біокосних і біотичних) зв’язків, контрастності (належність Трубізького Полісся і прилеглого Лісополя до різних орографічних структур) та просторової залежності (повздовжні й поперечні парадинамічні взаємозв’язки між поліським ландшафтом нижньої частини долини річки Трубіж і прилеглого до неї Лісополя) між взаємодіючими ландшафтними комплексами. Дослідження антропогенних парадинамічних зв’язків між різними ландшафтними структурами дасть можливість краще зрозуміти процеси функціонування Трубізької водогосподарської ландшафтно-технічної системи й особливості взаємодії із суміжними ландшафтами, що, у свою чергу, дозволить спрогнозувати її подальший розвиток і розробити шляхи раціонального використання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Григорій Денисик, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії

Софія Мізіна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірантка кафедри географії

Посилання

Barhagh, S. E., Zarghami, M., Ghale, Y. A. G. & Shahbazbegian M. R. (2021). System dynamics to assess the effec-tiveness of restoration scenarios for the Urmia Lake: A prey-predator approach for the human-environment uncer-tain interactions. Journal of Hydrology, 593, 125891.

Baudry, J. (2009). Landscape Dynamics. Biodiversity: structure and function. Vol. II. EOLSS Publications.

Farina, A. (2021). Landscape Dynamics. https://doi.org/10.1093/OBO/9780199830060-0182

Garcіa, J. H., Ollero, A., Ibisate, A., Fuller, I. C., Death, R. G. & Piеgay H. (2021). Promoting fluvial geomorpholo-gy to «live with rivers» in the anthropocene era. Geomorphology, 107649. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107649

Pruyt, E. (2006). What is System Dynamics? A Paradigmatic Inquiry. Conference of the System Dynamics Society.

Richling, A., Solon, J., Macias, A., Balon, J., Borzyszkowski, J., Kistowski, M. (2021). Regoinalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan [in Polish]

Berg, L. S. (1936). Physical-geographical (landscape) zones of the USSR. Leningrad, [in Russian]

Vorovka, V. P. (2008). Landscape-ecological analysis of the paradynamic system of the North-Western Azov re-gion. Scientific notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Series: Geography, 16, 24–28 [in Ukrainian]

Geographical encyclopedia of Ukraine (1989). Ed. O. M Marinich. Kyiv: «Ukrainian Soviet Encyclopedia» named after M. P. Bazhana, 1 [in Ukrainian]

Grigoriev, A. A. (1929). Geography theoretical and applied, their current state and outlined ways of development. Proceedings of the geographical department of KEPS, 2, 10–18 [in Russian]

Gudzevych, A. V. (2003). The role of mining landscapes of Podillya in the knowledge of the dynamics and devel-opment of anthropogenic complexes. Anthropogenic geography and landscape science in the XX and XXI centu-ries. Vinnytsia: Gipanis [in Ukrainian]

Denysyk, G. I. (2014). Anthropogenic landscape science: a textbook. Part I. General anthropogenic landscape studies. Vinnytsia: Vinnytsia Regional Printing House [in Ukrainian]

Denysyk, G. I. (1998). Anthropogenic landscapes of the Right Bank of Ukraine: monograph. Vinnytsia: Arbat [in Ukrainian]

Denysyk, G. I. (2012). Anthropogenic landscapes of the riverbed and floodplain of the Southern Bug : monograph. Vinnytsia: PE «Edelweiss and K» [in Ukrainian]

Denysyk, G. I. (2010). High-altitude differentiation of plain landscapes of Ukraine: monograph. Vinnytsia: PE «Edelweiss and K» [in Ukrainian]

Denysyk, G. I. (2001). Lisopole Ukrainy: monograph. Vinnytsia: Thesis [in Ukrainian]

Denysyk, G. I., Sytnyk, O. I., Chyzh, O. P., Bezlatnіa, L. O., Denysyk, B. G. & Voina I. M. (2020). Interzonal geoeco-tones of Ukraine: monograph. Vinnytsia: LLC «Works» [in Ukrainian]

Denysyk, G. I. & Zadorozhnya, G. M. (2013). Derivative processes and phenomena in the landscapes of zones of technogenesis. Vinnytsia: PE «Edelweiss and K» [in Ukrainian]

Dudchak, M. V. (2013). Landscape complexes of Middle Transnistria and their changes under the influence of the hydraulic system : monograph. Chernivtsi: RODOVID Publishing House [in Ukrainian]

Lavryk, O. D. (2019). Valley-river landscape and technical systems of the Right Bank of Ukraine : dis. … Dr. Geogr. Sciences. Kyiv [in Ukrainian]

Lavryk, O. D. (2015). River landscape and technical systems: monograph. Uman: VOC «Vizavi» [in Ukrainian]

Marinich, O. M. (1980). About the complex program of geographical researches for the purposes of rational na-ture management. Geographical aspects of economic and social planning. Leningrad [in Russian]

Milkov, F. N. (1966). Paragenetic landscape complexes. Scientific notes of the Voronezh department of the Geo-graphical Society. Voronezh [in Russian]

Milkov, F. N. (1970). Dictionary-reference book on physical geography. Moscow: Thought [in Russian]

Milkov, F. N. (1986). Physical geography: teaching about the landscape and geographical zoning. Voronezh: Vo-ronezh University Publishing House [in Russian]

Mizina, S. K. (2019). Spatial-temporal analysis of economic development of the landscape of the Trubizh riverbed. Scientific notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsyubynsky State Pedagogical University. Series: Geography, 31, 3–4 [in Ukrainian]

National Atlas of Ukraine (2007). Ed. L. G. Rudenko. Kyiv: DNVP «Cartography» [in Ukrainian]

Protection of landscapes: Explanatory dictionary (1982). Ed. V. S. Preobrazhensky. Moscow: Progress [in Rus-sian]

Polupan, М. І. (2007). Encyclopedia of Modern Ukraine. Kyiv. Vol. 7 [in Ukrainian]

Polynov, B. B. (1925). Landscape and soil. Nature, 1, 24–28 [in Ukrainian]

Modern dynamics of the relief of Ukraine. Ed. V. P. Palienko. Kyiv: Scientific Opinion, 2005 [in Ukrainian]

Udovychenko, V. V. (2016). Morphodynamic features of the landscape structure of the research area: theoretical and applied aspects of mapping. Journal of Cartography, 15, 1, 162–174 [in Ukrainian]

Shwebs, G. I. (1982). Valley-river paragenetic complexes (typology and regionalization). Geography and natural resources, 1, 24–32 [in Russian]

Shwebs, G. I. (1987). Territorial organization of land use and reclamation of lands. Physical geography and geo-morphology, 34, 96–100 [in Russian]

Encyclopedic Dictionary of Geographical Terms (1968). Ed. S. Kalesnik. Moscow: Soviet Encyclopedia [in Rus-sian]

Yatsentiuk, Yu. V. (2013). Water management anthropogenic paragenetic landscape systems. Man and the envi-ronment. Problems of neoecology, 3–4, 147–152 [in Ukrainian]

Yatsentiuk, Yu. V. (2018). Regional paradynamic anthropogenic landscape systems : dis. … Dr. Geogr. Sciences. Kyiv [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-06-01
Як цитувати
Денисик, Г., & Мізіна, С. (2022). Трубізька водогосподарська парадинамічна ландшафтно-технічна система. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (56), 198-208. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-14