ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ БУЧАЦЬКО-КАНІВСЬКИХ ВІДКЛАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • В. М. Прибилова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовано якісний склад питних підземних вод водоносного горизонту бучацько-канівських відкладів на
водозаборах Харківської області. Зроблено порівняння значень показників хімічного складу підземних вод по водоносному
горизонту бучацько-канівських відкладів за період роботи водозаборів з нормативами ДержСанПіН 383-97 «Вода питна».
Дана оцінка макро- та мікрокомпонентного складу підземних вод по діючим водозаборам. Розглянуто хімічний склад пит-
них підземних вод у межах основного родовища Харківської області з затвердженими запасами підземних вод, водозабори
якого експлуатують водоносний горизонт бучацько-канівських відкладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. М. Прибилова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Барабанова Н. В. Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів питних та технічних підзе-
мних вод на території Сумської, Харківської та Полтавської областей [Текст] Харківська КГП / Н. В. Ба-
рабанова. – 1999-2007 рр.
2. Прибылова В. Н. Оценка качественного состава подземных вод централизованных водозаборов Харьковской
области [Текст] / В. Н. Прибылова, И. К. Решетов // Регіон – 2006: Стратегія оптимального розвитку:
міжнар. науково-практична конференція. Харків, 15-16 травня 2006 р. – Харків, 2006. – C. 243-245.
3. Прибылова В. Н. Проблемы качества питьевого водоснабжения районных центров и крупних населеннях
пунктов Харьковской области [Текст] / В. Н. Прибылова, И. К. Решетов // Глобалізаційні процеси в приро-
докористуванні: науково-практична конференція. Алушта, 19-23 травня 2008 р. – Алушта, 2008. – С. 33-34.
4. 12. Прибылова В. Н. Питьевое водоснабжение Харьковского региона и его связь со здоровьем населения
[Текст] / В. Н. Прибылова, И. К. Решетов // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – 2007. –
Вип. 14(16). – С. 189-199.
5. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання [Текст] : у 2 т. / за ред. Е. А.
Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – Чернівці : Букрек, 2011. – Т.1. – 348 с.
6. Шестопалов В. М. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Методы изучения водообмена
[Текст] / В. М. Шестопалов. – Киев : «Наукова думка», 1988. – 272 с.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Прибилова, В. (2015). ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ БУЧАЦЬКО-КАНІВСЬКИХ ВІДКЛАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 42-45. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1077