Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки

  • Є. В. Самчук Український Гідрометеорологічний інститут
Ключові слова: атмосферне блокування, баричне утворення, реаналіз, просторово-часова мінливість, методика, критерій, антициклон, характеристика

Анотація

На сучасному етапі розвитку кліматології атмосферне блокування лишається недостатньо вивченим явищем: відсутнє об'єктивне визначення цього поняття, не сформульовано єдиної теорії, що пояснювала б його природу, підходи до здійснення усіх етапів його вивчення відрізняються у різних дослідженнях, а наявні результати мало придатні для взаємного співставлення. У статті сформульовано об'єктивний критерій виділення блокуючих антициклонів на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі, що враховує тривалість їхнього існування та величину просторового зміщення. Сформовано вибірку з 210 епізодів блокування за період 1976-2015 роки з використанням тривимірного підходу до ідентифікації баричних утворень у нижній та середній тропосфері. Розраховано та проаналізовано характеристики блокуючих антициклонів за досліджуваний період. Встановлено закономірності просторового розподілу випадків атмосферного блокування. Виділено три осередки з підвищеною повторюваністю випадків атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору. Простежено часову мінливість характеристик блокуючих антициклонів в кожному з трьох регіональних осередків блокування. Встановлено зменшення тривалості існування блокуючих антициклонів, максимальної площі, охопленої блокуванням, та максимальної аномалії геопотенціалу в зоні присутності блокуючого антициклону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є. В. Самчук, Український Гідрометеорологічний інститут
науковий співробітник

Посилання

1. Rex, D. F. Blocking Action in the Middle Troposphere and its Effect upon Regional Climate. II. The Climatology of Blocking Action / Daniel F. Rex // Tellus. – 1950. – Vol. 2, issue 4. – P. 275–301.
2. Lupo, A. R. Climatological features of blocking anticyclones in the Northern Hemisphere / A. R. Lupo, P. J. Smith // Tellus. – 1995. – Vol. 49A. – Р. 439-456.
3. Pelly, J. L. A New Perspective on Blocking / J. L. Pelly, B. J. Hoskins // Journal of the Atmospheric Sciences. – 2003. – Vol. 60, issue 5. – P. 743–755.
4. Atmospheric blocking characteristics in the Northern Hemisphere: Comparison of two climatologies / I. I. Mokhov, E. A. Tikhonova, A. R. Lupo, J. M. Wiedenmann // Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modeling / еd. by H. Ritchie ; WMO TD-№ 1064. – Geneva : 2001. – P. 2.20–2.21.
5. Tyrlis, E. Aspects of a Northern Hemisphere Atmospheric Blocking Climatology / E. Tyrlis, B. J. Hoskins // Journal Of The Atmospheric Sciences. – 2008. – Vol. 65. – Р. 1638–1652.
6. Mendes, M. C. D. Southern Hemisphere Atmospheric Blocking Diagnostic By ECMWF and NCEP/NCAR Data / Monica Cristina Damião Mendes, Iracema F. A. Cavalcanti, Dirceu Luis Herdies // Revista Brasileira de Meteoro-logia. – 2012. – Vol. 27, № 3. – Р. 263–271.
7. Blocking Episodes in the Southern Hemisphere: Impact on the Climate of Adjacent Continental Areas / Monica Cristina Damião Mendes, Ricardo Machado Trigo, Iracema F. A. Cavalcanti, Carlos. C. Dacamara // Pure and Applied Geophysics. – 2008. – Vol. 165. – Р. 1941–1962.
8. Davini, P. Northern Hemisphere Atmospheric Blocking Representation in Global Climate Models: Twenty Years of Improvements? / Paolo Davini, Fabio D’Andrea // Journal Of Climate. – 2016. – Vol. 29. – P. 8823–8840.
9. Marques, R. F. C. Interannual variations of blockings in the Southern Hemisphere and their energetics / R. F. C. Marques, V. B. Rao // Journal of Geophysical Research. – 2000. – Vol. 105. – Р. 4625–4636.
10. Croci-Maspoli, M. A Multifaceted Climatology of Atmospheric Blocking and Its Recent Linear Trend / M. Croci-Maspoli, C. Schwierz, H. C. Davies // Journal Of Climate. – 2007. – Vol. 20. – P. 633–649.
11. Sillmann, J. Present and future atmospheric blocking and its impact on European mean and extreme climate /
J. Sillmann, M. Croci-Maspoli // Geophysical Research Letters. – 2009. – Vol. 36, issue 10. – L10702.
12. Observational climatology and characteristics of wintertime atmospheric blocking over Ural–Siberia / Ho Nam Cheung, Wen Zhou, Yaping Shao, Wen Chen, Hing Yim Mok, Man Chi Wu // Climate Dynamics. – 2013. – Vol. 41, issue 1. – Р. 63–79, doi:10.1007/s00382-012-1587-6.
13. A Climatology of Northern Hemisphere Blocking / David Barriopedro, Ricardo García-Herrera, Anthony R. Lupo, Emiliano Hernández // Journal Of Climate. – 2006. – Vol. 19. – P. 1042–1063.
14. Исследование развития атмосферных процессов блокирования и квазистационирования антициклонов в Атлантико-Европейском секторе / В. А. Тищенко, В. М. Хан, Р. М. Вильфанд, Е. Рожет // Метеорология и гидрология. – 2013. – № 7. – С. 15–30.
15. Воскресенская, Е. Н. Блокирующие антициклоны в Европейском регионе и их изменчивость в связи с собы-тиями Эль-Ниньо / Е. Н. Воскресенская, О. Ю. Коваленко // Изв. Рос. акад. наук. Серия географическая. – 2016. – № 1. – С. 49–57.
16. Revisiting the Climatology of Atmospheric Blockingin the Northern Hemisphere / Ho Nam Cheung, Zhou Wen, Hing Yim Mok, Man Chi Wu, Yaping Shao // Advances in Atmospheric Sciences. – 2013. – Vol. 30, № 2. – P. 397–410.
17. The Climatology of Blocking Anticyclones for the Northern and Southern Hemispheres: Block Intensity as a Diagnostic / Jason M. Wiedenmann, Anthony R. Lupo, Igor I. Mokhov, Elena A. Tikhonova // Journal Of Climate. – 2002. – Vol. 15. – P. 3459–3473.
18. Lupo, A. R. Climatological features of blocking anticyclones: A study of Northern Hemisphere CCM1 model blocking events in present-day and double CO2 concentration atmospheres / A. R. Lupo, R. J. Oglesby, I. I. Mokhov // Climate Dynamics. – 1997. – Vol. 13, issue 3. – Р. 181–195.
19. Mokhov, I. I. Changes in atmospheric blocking characteristics within Euro-Atlantic region and Northern Hemisphere as a whole in the 21st century from model simulations using RCP anthropogenic scenarios / Igor I. Mokhov, Alexander V. Timazhev, Anthony R. Lupo // Global and Planetary Change. – 2014. – Vol. 122. – P. 265–270.
20. Самчук, Є Порівняльний аналіз ефективності використання баричних індексів атмосферного блокування / Є. Самчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний наук. зб. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. – Київ – 2015. – Т. 2. – С. 149–155 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
21. Самчук, Є. В. Просторово-часова ідентифікація баричних утворень у нижній та середній тропосфері /
Є. В. Самчук // Укр. гідрометеорол. журн. – 2017. – № 19. – С. 41–47.
22. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project / E. Kalnay, M. Kanamitsu, R. Kistler [et al.] // Bulletin of the American Meteorological Society. – 1996. – Vol. 77, № 3. – Р. 437–470.
Опубліковано
2018-02-24
Як цитувати
Самчук, Є. (2018). Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 160-168. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10344