Визначення шляхів оптимізації соціально-економічного розвитку та організації міського простору Харкова на основі компонентного аналізу

  • A. V. Mazurova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: компонентний аналіз, соціально-економічний розвиток, соціогеосистема, статистичні показники, організація міського простіру, місто Харків, адміністративні райони міста Харкова

Анотація

У статті охарактеризовано метод компонентного аналізу, який полягає у визначенні проекцій вектору розвитку на кожну вісь багатовимірного ознакового простору із детальним змістовним аналізом їх змін. Представлена динаміка індексів статистичних параметрів соціогеосистеми міста Харкова та окремо її районних соціогеосистем за період з 2010 по 2015 рр. Визначені показники, що позитивно та негативно впливали на розвиток соціогеосистеми міста Харкова загалом та окремо для кожного адміністративного району. Серед показників позитивного впливу можна виділити: збільшення чисельності дітей у дошкільних та загальноосвітніх закладах, зростання обсягів реалізованої промислової продукції, збільшення кількості суб’єктів ЄДРПОУ, зменшення використання котельно-пічного палива та зменшення використання теплоенергії. Зменшення кількості населення; зменшення кількості загальноосвітніх закладів; зменшення студентів у ВНЗ I-II та III-IV рівнів акредитації; зменшення чисельності працівників, що займаються науковою діяльністю відносимо до показників негативного впливу. Визначені райони-лідери та райони-аутсайдери за темпами соціально-економічного розвитку. За динамікою розвитку провідними районами стали Шевченківський та Індустріальний райони, райони-аутсайдери – Немишлянський та Київський райони. Запропоновані рекомендації щодо оптимізації розвитку для кожного з районів міста та міста загалом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. V. Mazurova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
аспірант

Посилання

1. Мезенцев, К. В. Методи дослідження в суспільній географії: традиції і новації / К. В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія. – 2013. – Вип. 1(66). – С. 31- 42.
2. Місто Харків у 2010 р. (статистичний щорічник) / [під редакцією О.Г. Мамонтової]. – Х., 2011. – 175 с.
3. Місто Харків у 2011 р. (статистичний щорічник) / [під редакцією О.Г. Мамонтової]. – Х., 2012. – 186 с.
4. Місто Харків у 2012 р. (статистичний щорічник) / [під редакцією О.Г. Мамонтової]. – Х., 2013. – 182 с.
5. Місто Харків у 2013 р. (статистичний щорічник) / [під редакцією О.Г. Мамонтової]. – Х., 2014. – 188 с.
6. Нємець, К. А. Методика інформаційного аналізу соціально-економічного розвитку регіонів / К. А. Нємець, О. К. Нємець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон – 2008: стратегія оптималь-ного розвитку». – Харків : ХНУ. – 2008. – С. 242–246.
7. Нємець, К. А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі : монографія / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. – Харків : ХНУ, 2013. – 225 с.
8. Немец, К. А. Статистические методы и обработка геоинформации: учебно-методическое пособие / К. А Немец., Е. Ю. Сегида. – Харьков : Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2013. –
60 с.
9. Нємець, К. А. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник // К. А. Нємець, Л. М. Нємець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2014. – С. 172.
10. Статистичний щорічник «Міста та райони Харківської області в 2010 році» [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychnyi-shchorichnyk-mista-ta-raiony-kharkivskoi-oblasti-v-2010-rotsi
11. Статистичний щорічник «Міста та райони Харківської області в 2011 році» [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychnyi-shchorichnyk-mista-ta-raiony-kharkivskoi-oblasti-v-2011-rotsi
12. Статистичний щорічник «Міста та райони Харківської області в 2012 році» [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychnyi-shchorichnyk-mista-ta-raiony-kharkivskoi-oblasti-v-2012-rotsi
13. Статистичний щорічник «Міста та райони Харківської області в 2013 році» [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychnyi-shchorichnyk-mista-ta-raiony-kharkivskoi-oblasti-v-2013-rotsi
14. Статистичний щорічник «Міста та райони Харківської області в 2014 році» [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychnyi-shchorichnyk-mista-ta-raiony-kharkivskoi-oblasti-v-2014-rotsi
15. Статистичний щорічник «Міста та райони Харківської області в 2015 році» [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychnyi-shchorichnyk-mista-ta-raiony-kharkivskoi-oblasti-v-2015-rotsi
16. Статистичний щорічник «Харківська область у 2015 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua
17. Топчієв, О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, мeтодика / О. Г. Топчієв. – Одеса, 2005. – 632 с.
18. Шаблій, О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії [навч. видання] / О. І. Шаблій. –
Львів : Світ, 1994. – 304 с.
19. Шаблій, О. І. Основи загальної суспільної географії [підручник] / О. І. Шаблій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Mazurova, A. (2018). Визначення шляхів оптимізації соціально-економічного розвитку та організації міського простору Харкова на основі компонентного аналізу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 115-121. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10337