Передмова

  • Г. В. Тітенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

 

У великому нескінченому колі життя так складно і так важливо для кожного не просто піти у вічність, а залишити по собі ту частку своєї душі, яка буде жити, зростати, розвиватись. Для когось ця мрія втілюється у нащадках, а для вчених такими нащадками є їх ідеї, гіпотези, припущення, навіть мрії, які мають втілити, а може просто викласти на мову теорії та практики його учні та послідовники.

Професор Володимир Юхимович Некос був яскравою особистістю, яка вміла запалювати багаття пошуку. Він завжди приваблював здатністю не просто надати вектор дослідження молодому науковцю, а привернути увагу до проблеми, якої нібито і не існувало, і лише роки потому видавалось, що це був дуже далекоглядний та стратегічно важливий науковий крок. На орбіті цього потужного вченого завжди було безліч тих, кого він надихав, кого підштовхував, кого критикував, і хто самовіддано поринав у вир Науки.

Широкий спектр наукових інтересів В. Ю. Некоса, його тривала й багатопланова наукова біографія, його постійний інтерес до найсучасніших наукових досліджень у географії, геоморфології, геології та екології  призвели до появи кількох неформальних наукових шкіл, які успішно розвивались під його керівництвом. Офіційно в історії Харківського університету та української науки проф. Некос В. Ю. є признаним засновником двох нових наукових шкіл – радіогеографії та неоекології. В межах наукової школи радіогеографії його учнями було захищено 5 кандидатських дисертації, в межах наукової школи неоекології  – 7 кандидатських дисертацій.

Важливими напрямами досліджень, які очолював проф. Некос В. Ю. були територіальна організація та ландшафтне обґрунтування використання природних ресурсів (захищена 1 докторська та 5 кандидатських), природно-ресурсний потенціал території, його оцінка та прогноз (3 кандидатські). Значна кількість робіт,  охоплювала такі питання еколого-географічних досліджень як антропогенний вплив на природне середовище та його еколого-економічні наслідки (2 докторська, 8 кандидатських), антропогенні й техногенні геосистеми, екосистеми, ландшафти (2 докторські, 7 кандидатських), екологічна безпека ґрунтового покриву і сільськогосподарського виробництва (1 докторська, 2 кандидатські), моніторинг стану та змін  навколишнього середовища  (1 докторська, 6 кандидатських).

Цей випуск Вісника Харківського університету серія Екологія (засновником якої, до речі, теж був В. Ю. Некос) є світлою пам’яттю нашому Вчителю. В ньому зібрані наукові статті за результатами сучасних наукових досліджень тих, хто зробив свої перші кроки в науці під керівництвом проф. В. Ю. Некоса. Частина з опублікованих доробок була розпочата за його ідеями, частина – результати подальших досліджень, але всі вони об’єднані постаттю того, хто стояв біля витоків цих робіт – постаттю Вчителя, перед яким ми схиляємо голову у знак пошани та вдячності.

Щира подяка та світла пам’ять Вчителю!

                                                                                                                  Ганна Тітенко, декан екологічного факультету   

 

 

                                                                             

                    

                                    Володимир Юхимович Некос

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Г. В. Тітенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

декан екологічного факультету

кандидат географічних наук, доцент

 

Як цитувати
Тітенко, Г. В. (1). Передмова. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (1070), 2-6. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/735

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>