Калориметричне дослідження термічної стійкості структурних елементів нуклеїнових кислот

  • А.І. Гасан Інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усікова НАН України
  • В.Я. Малєєв Інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усікова НАН України
  • А.В. Філіпський Інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усікова НАН України
Ключові слова: D - рібоза, урідін, урідін-5'-трифосфат, термічна стійкість, оборотність, мікрокалориметрія

Анотація

Методом диференціальної скануючої мікрокалориметрії проведено дослідження оборотності процесів, що відбуваються при нагріванні D-рибози, урідіну та урідін-5-тріофосфату в інтервалі температур від 20 до 400°С. Отримано індивідуальні криві ДСК досліджуваних речовин, з яких випливає, що процеси, що відповідають ендотермічним та екзотермічним пікам вище за температуру 200°С, є незворотними. Виявлено, що вид кривих ДСК, отриманих з використанням відкритих та герметично закритих кювет, істотно відрізняється. Досліди з сухими та зволоженими зразками показали, що присутність води мало різний вплив на виявлені процеси, що виявилося у відсутності ендотермічного піку вище температури 200°С для більш вологих зразків D-рібози та урідін-5'-трифосфату, а також у зменшенні температури максимуму екзопіків. Визначено температури спостережуваних процесів та розраховано їх ефективні енергії активації та теплові ефекти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

А.І. Гасан, Інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усікова НАН України

вул. Ак.Проскури, 12, 61085, м.Харків, Україна

В.Я. Малєєв, Інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усікова НАН України

вул. Ак.Проскури, 12, 61085, м.Харків, Україна

А.В. Філіпський, Інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усікова НАН України

вул. Ак.Проскури, 12, 61085, м.Харків, Україна

Посилання

1. Гасан А.И., Малеев В.Я., Филипский А.В.// Вісник ХДУ, №568, Біофізичний Вісник, вип. 2, 2002 (11), Р. 20 -24.

2. Филипский А.В.//Вісник ХДУ, №593, Біофізичний Вісник, вип. 1, 2003 (12). Р. 24-28.

3. Макаров А.А., Протасевич И.И., Гришина И.Б., Лобачев В.М., Бажулина Н.П., Есипова Н.Г.//Молекул. биология. 1994. Т. 28. С. 1346-1353.

4. Galisteo M. L., Conejero-Lara F., Nun ~ ez J., Sanchez-Ruiz J. M., Mateo P.L. //Thermochim. Acta. 1992. Vol. 199. P. 147 - 157.

5. Makarov A.A., Protasevich I. I., Frank E.G., Grishina I. B., Bolotina I..A., Esipova N.G. //Biochim.Biophys. Acta. 1991. Vol. 1078. P. 283-288.
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Гасан, А., Малєєв, В., & Філіпський, А. (2005). Калориметричне дослідження термічної стійкості структурних елементів нуклеїнових кислот. Біофізичний вісник, 1(15), 11-14. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/17977
Розділ
Молекулярна біофізика