Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

 1. Підготовлені статті та супровідну документацію слід надсилати на електронну пошту apmm.meddep@karazin.ua.
 2. Документальний супровід статті: Офіційне направленняЕкспертний висновок.
 3. Направляючи статтю до редакції журналу "Актуальні проблеми сучасної медицини", автор автоматично погоджується розміщувати свої матеріали у науково-статистичних базах даних та на веб-сайтах університету.
 4. Якщо робота виконується в рамках наукового дослідження, необхідно вказати тему та номер державної реєстрації.
 5. Часто використовувані і загальноприйняті терміни слід давати у вигляді абревіатур (абревіатури повинні бути описані при першій згадці).
 6. Таблиці повинні бути очевидними, мати назву, вказану вище таблиці, заголовки стовпців повинні бути пов'язані з вмістом, інформація, що відображається в таблиці, не повинна повторюватися в тексті. Якщо є кілька таблиць, їх слід пронумерувати.
 7. Ілюстрації повинні бути представлені в тексті у форматах: JPG, TIF, GIF, BMP, автор несе відповідальність за якість малюнків.
 8. Якщо дослідження проводилися з тваринами та людьми, слід подати письмову заяву, підписану автором, яка підтверджує, що виконана робота не суперечить міжнародним та національним нормам.
 9. Автори несуть відповідальність за наукове та літературне редагування поданого матеріалу, цитат, але редакція залишає за собою право на власне редагування статті або відмову автору в публікації у випадку, якщо матеріал не відповідає за змістом чи формою зазначеним вище вимогам.
 10. Рукописи, які не відповідають цим стандартам, будуть повернуті для перегляду.
 11. Статті приймаються протягом року в лінійному режимі.             

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.