Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

 1. Підготовлені статті та супровідну документацію слід надсилати на електронну пошту apmm.meddep@karazin.ua.
 2. Документальний супровід статті: Офіційне направленняЕкспертний висновок.
 3. Це подання є оригінальною роботою, раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
 4. Направляючи статтю до редакції журналу "Актуальні проблеми сучасної медицини", автор автоматично погоджується розміщувати свої матеріали у науково-статистичних базах даних та на веб-сайтах університету.
 5. Якщо робота виконується в рамках наукового дослідження, необхідно вказати тему та номер державної реєстрації.
 6. Часто використовувані і загальноприйняті терміни слід давати у вигляді абревіатур (абревіатури повинні бути описані при першій згадці).
 7. Обсяг рукопису, включно зі списком літератури, таблицями, ілюстраціями, рефератами  та підписами до них, має складати:
  для оригінальної статті - 10 сторінок формату А4,
  для огляду літератури — 20 сторінок,
  для повідомлень про спостереження з практики — 8 сторінок,
  при дотриманні таких умов: формат переважно doc, docx можливо rtf, гарнітура Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5. поля 2,5 см з обох сторін тексту; вирівнювання тексту по ширині.
 8. Таблиці повинні бути очевидними, мати назву, вказану вище таблиці, заголовки стовпців повинні бути пов'язані з вмістом, інформація, що відображається в таблиці, не повинна повторюватися в тексті. Якщо є кілька таблиць, їх слід пронумерувати.
 9. Ілюстрації повинні бути представлені в тексті у форматах: JPG, TIF, GIF, BMP, автор несе відповідальність за якість малюнків.
 10. Стаття повинна бути сумлінно відредагована й вивірена автором / авторами.
 11. Усі матеріали, подані до опублікування, підлягають  обов’язковому рецензуванню. У журналі  застосовується  сліпе (анонімне) рецензування, кількість рецензентів визначає редакція відповідно до тематики роботи. За відсутності після повторної рецензії внесення автором / авторами виправлень згідно з  зауваженнями рецензентів стаття відхиляється від подальшого розгляду та публікації.
 12. Якщо дослідження проводилися з тваринами та людьми, слід подати письмову заяву, підписану автором, яка підтверджує, що виконана робота не суперечить міжнародним та національним нормам.
 13. Автори несуть відповідальність за наукове та літературне редагування поданого матеріалу, цитат, але редакція залишає за собою право на власне редагування статті або відмову автору в публікації у випадку, якщо матеріал не відповідає за змістом чи формою зазначеним вище вимогам.
 14. Рукописи, які не відповідають цим стандартам, будуть повернуті для перегляду.
 15. Статті приймаються протягом року в лінійному режимі.             

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.