ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Белозьоров  І.В., д.мед.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); email: med@karazin.ua iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-4102-3220

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Заступник головного редактора:

Цівенко О.І., д.м.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна);  e-mail: olexiy.i.tsivenko@karazin.uahttps://orcid.org/0000-0003-0839-9768SCOPUS ID

Технічні  редактори:

Матвєєнко М.С., асистент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: mariia.matvieienko@karazin.uaiD iconhttps://orcid.org/0000-0002-0388-138X

Голубнича Г.І. , асистент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна);  e-mail: galj6566@gmail.comiD iconhttps://orcid.org/0000-0001-7832-2091

Шевченко О.О., к.м.н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: olena.shevchenko@karazin.ua, iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-1153-1379

Шамун К .Є., к.м.н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна);  e-mail: dr.kamil2018@gmail.com

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Авдосьєв Ю. В., д.м.н., професор, віце-президент міжнародної асоціації ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології України, ГУ «ІЗНХ імені В.Т. Зайцева НАМНУ» (Україна); e-mail: avdosjev@ukr.net ORCID iconhttps://orcid.org/0000-0002-2677-4464SCOPUS ID 

Васильєв Д.В., к.м.н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: vasylyev.dmytro@ukr.net

Грищенко М.Г., д.м.н., проф., д.м.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: mggrischenko@karazin.ua,  SCOPUS IDORCID iconResearchgate 

Даниленко Г.М., д.м.н., проф., ДУ  «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», e-mail: danylenko@iozdp.org.ua

Кудревич  О.М., к.м.н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: o.m.kudrevych@karazin.ua,  ORCID iconhttps://orcid.org/0000-0002-2086-8822 

Макаров В.В., д.м.н., проф., ХНМУ; e-mail: docvvmakarov@gmail.com, ORCID iconhttps://orcid.org/0000-0002-4224-0294

Мартиненко О.В., д.фіз-мат.н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: alexander.v.martynenko@karazin.uaORCID iconhttps://orcid.org/0000-0002-0609-2220SCOPUS ID

Міщенко Т.С., д.м.н., проф., д.м.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: a.mischenko@karazin.uaORCID iconResearch,  SCOPUS IDSCOPUS ID 

Раймонди Ж., д.м.н., професор, Римський університет Ла Сапієнца (Італія); ORCID iconhttps://orcid.org/0000-0002-4136-966XSCOPUS ID

Ніколенко Є.Я., д.м.н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: e.nikolenko@karazin.uaORCID iconhttps://orcid.org/0000-0002-7653-0644 

Пастор Х., д.м.н., професор, Університет Барселони (Іспанія);  ORCID iconhttps://orcid.org/0000-0001-8267-7151, Researcher ID: C-3340-2009,   SCOPUS ID

Попов М.М., д.м.н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: mykola.m.popov@karazin.ua,  ORCID iconhttps://orcid.org/0000-0002-5759-9654SCOPUS IDSCOPUS ID

Проценко О.С., д.м.н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна);  e-mail: protsenko@karazin.ua, ORCID iconhttps://orcid.org/0000-0001-6998-9783SCOPUS ID

Чернуський  В.Г., д.м.н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: сhernusky@karazin.uaiD iconhttps://orcid.org/0000-0001-5657-9486 

Хворостов Є.Д., д.м.н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: evgeniy.d.khvorostov@karazin.uaiD iconhttps://orcid.org/0000-0001-7167-2478

Шевченко Н.С., д.м.н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); e-mail: mamagogi2002@gmail.com,  iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-4407-6050

Шевченко Р.С., д.м.н., проф., ХНМУ.  e-mail: gsurg.1@gmail.com

Шерстюк С.О., д.м.н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна);  e-mail: anatomy@karazin.uaiD iconhttps://orcid.org/0000-0001-6062-7962