Про журнал

Шановні колеги!

Відкриваючи перший номер журналу, хочу звернутися до вас з вітальним словом головного редактора і привітати з 213 річницею від дня заснування та 25-річчям від дня відродження медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна!

Сьогодні медичний факультет є одним з провідних навчальних закладів, де готують висококваліфікованих лікарів європейського рівня. Важливою особливістю медичної освіти в стінах Каразінського університету є високий рівень знань в галузі фундаментальних наук, отримують студенти практично всіх факультетів класичного університету, дозволяє випускникам нашого факультету легко інтегруватися в сучасну систему охорони здоров'я і проводити клінічну практику на високому рівні в умовах стрімкого науково-технічного прогресу. Ці досягнення реалізуються в принципово нових діагностичних і лікувальних підходах, які потребують висококваліфікованих фахівців у кожній області. Для полегшення завдань орієнтування практичних медиків в нових фундаментальних розробках і створений наш журнал.

З повагоюголовний редакторпрофІ.ВБелозьоров 

Концепція журналу

Журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини» покликаний стати ефективним центром наукової інтеграції, в якому будуть публікуватися фундаментальні дослідження в області нових медичних технологій і науково-практичної медицини, пропагувати і поширювати передові вітчизняні та зарубіжні наукові медичні знання.

Чекаємо ваших оригінальних статей, дискусійних матеріалів, випадків з практики та оглядів літератури, які, впевнений, додадуть імпульс наукового пошуку і розвитку медичної науки і практики.

 Галузь і проблематика

Журнал містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної і клінічної медицини.

Актуальні проблеми сучасної медицини  містить наступні секції: 

 • Загальна хірургія, кріохірургія
 • Педіатрія
 • Акушерство та гінекологія
 • Психіатрія, наркологія, неврологія та медична психологія
 • Мікробіологія, дерматовенерологія, імунологія та алергологія
 • Клінічний випадок
 • Внутрішні хвороби
 • Травматологія, ортопедія
 • Кріомедицина, кріобіологія
 • Мікробіологія, дерматовенерологія, імунологія та алергологія
 • Нормальна морфологія, фізіологія, фармакологія, біохімія
 • Патологічна морфологія, онкологія, фізіологія, фармакологія, біохімія
 • Гігієна та соціальна медицина
 • Профілактична медицина, здоровий спосіб життя
 • Медична генетика

  Процес рецензування

Після подачі рукописи авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам і профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У разі невідповідності статті вимогам вона відхиляється. Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини» - фахівці з тематики, до якої належить уявлення, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких збігається з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновків, і приймають рішення про прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення. Журнал використовує подвійне сліпе рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, рецензентам невідомі автори).

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення про публікацію. Термін проходження процесу рецензування становить в середньому один - три місяці в залежності від того, чи будуть у рецензентів зауваження, що вимагають зміни тексту статті авторами з метою спрощення повторного розгляду тексту рецензентами. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів і редакції.

Архівування

Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захищеного та надійного архівування журналу. LOCKSS — це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, що дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження окремих веб-журналів, регулярно перевіряючи веб-сайти зареєстрованих журналів на наявність нового опублікованого контенту та архівуючи його. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність з іншими; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, інші архіви використовуються для його відновлення.

Див.Видавничий маніфест LOCKSS

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номера в друк рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу, опублікованому змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації і глобального обміну знаннями заради загального суспільного прогресу.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації (Open Access) та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Оплата за публікацію

Оплата за подання статті відсутня.

Індексація журналу

"Актуальні проблеми сучасної медицини" індексується:

 1. Google Scholar Детальніше...
 2. DOAJ
 3.  Бібліотека імені В.І. Вернадського
 4. Наукова періодика Каразінського університету
 5. Index Copernicus (IC)
 6. ResearchBib
 7. Issuu

Конфлікт інтересів

Автори в кінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію і висновки дослідження. Необхідно відзначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування і т.д.). Якщо немає конфлікту інтересів, так і треба сказати: «Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів».

Перевірка на наявність плагіату

Материали, подані в журнал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія "Медицина" буде продемонстрована для плагіату за допомогою інструментів виявлення антиплагітарного інструменту  Unicheck.com, і ми негайно відкинемо документи, що призведуть до плагіату чи самоплагіату.

 Авторські права і ліцензія, авторський договір

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі. Автори підписують Авторський договір і направляють його до редакції разом з рукописом.

Авторський договір

Етичний кодекс

Редакція журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини» в своїй діяльності керується нормами, викладеними в роботі:

Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017),

Документом "Норми поведінки й найкраща практика для редакторів" (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Редактор журналу, автори та рецензенти користуються положеннями, викладеними у наступних документах:

Етичний кодекс ученого України

Міжнародні стандарти для авторів

Міжнародні стандарти для редакторів

Усі експерименти з використанням живих організмів повинні відповідати принципам біоетики. Біоетична політика журналу враховує рекомендації Міжнародного комітету  редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)) і Міжнародної асоціації ветеринарних редакторів (International Association of Veterinary
Editors). Дослідження щодо матеріалів або даних, отриманих від людей, повинні відповідати вимогам Хельсінкської декларації. Експерименти такого роду повинні проводитися тільки після отримання інформованої згоди від учасника. При експериментах на тваринах повинні враховуватися відомчі, національні або міжнародні вимоги, зокрема «Європейська конвенція про захист хребетних тварин, які можуть бути використані для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).

Етичний кодекс лікаря України

 Історія журналу

Журнал видається в електронному вигляді з 2018 року.

ISSN 2617-409Х - з 2018 року.