Про журнал

        Засновником журналу "Актуальні проблеми сучасної медицини" є медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У цьому році факультет відзначив своє тридцятиріччя від дня свого відродження. В Каразінському університеті навчалися і працювали такі видатні постаті, як І. І. Мечніков, лауреат Нобелівської премії з імунології, Л. Д. Ландау, лауреат Нобелівської премії з фізики, С. А. Кузнець, лауреат Нобелівської премії з економіки. З університетом пов'язані життя та діяльність таких відомих вчених-медиків, як Ф. І. Іноземцев, П. М. Шумлянський, Д. Ф. Лямбль, І. П. Щелков, М. С. Боракіус, Л. Л. Гіршман, М. А. Попов, П. І. Ковалевський, В. Я. Данілевський та багато інших видатних особистостей медичного світу.

         Сьогодні медичний факультет є одним з провідних навчальних закладів, де готують висококваліфікованих лікарів міжнародного рівня. Високий рівень підготовки дозволяє випускникам нашого факультету легко інтегруватися в сучасну систему охорони здоров'я і проводити клінічну та наукову роботу на найвищому рівні. Журнал "Актуальні проблеми сучасної медицини" спрямований на висвітлення науково-практичних досягнень в галузі медицини.

З повагою, головний редактор, професор М. М. Попов

 

Концепція журналу, галузь і проблематика

        Починаючи з 2023 року, головним науково-практичним напрямком журналу є імунологія та алергологія. З 2023 року журнал продовжує виходити двічі на рік, а з 2024 року - чотири рази на рік. До публікації приймаються статті з фундаментальної та клінічної імунології та алергології, а також роботи з трансплантології, онкології, хірургії, терапії, педіатрії та інших галузей медицини. У цих публікаціях будуть висвітлюватися питання імунопатогенезу, імунопатологічних процесів, імунодіагностики, імунотерапії, імунопрофілактики і імунореабілітації.

         Вибір напрямку імунології та алергології для журналу "Актуальні проблеми сучасної медицини" обумовлено зростанням кількості захворювань, де імунні процеси відіграють ключову роль. Ми спостерігаємо значний ріст захворюваності самої імунної системи, аутоімунних хвороб, а також розвиток хронічних захворювань, які пов'язані з імунодефіцитними станами. Крім того, в наш час активізувалися непереможені збудники глобальних інфекцій, такі як туберкульоз, гепатити, герпесвірусні інфекції, і з'явилися нові інфекції з високою контагіозністю, на які імунна система неспроможна відповідати.

         Швидкий розвиток імунології надає лікарям різних спеціальностей нові методи імунодіагностики та імунотерапії. З'явилися препарати на засадах блокаторів цитокінів, хемокінів та їх рецепторів, моноклональні антитіла, антилімфоцитарні препарати.

        Отже, одним із головних завдань журналу є висвітлення нових знань про механізми розвитку хвороб людини, сучасних підходів до їх профілактики та лікування. Ми сподіваємось, що журнал сприятиме розширенню імунологічних знань серед лікарів різних спеціальностей, що має велике практичне значення.

Процес рецензування

Після подачі рукопису авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам і профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У разі невідповідності статті вимогам вона відхиляється. Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини» - фахівці з тематики, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких збігається з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновків, і приймають рішення про прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення. Журнал використовує подвійне сліпе рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, рецензентам невідомі автори).

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення про публікацію. Термін проходження процесу рецензування становить в середньому один - три місяці в залежності від того, чи будуть у рецензентів зауваження, що вимагають зміни тексту статті авторами з метою спрощення повторного розгляду тексту рецензентами. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів і редакції.

Архівування

Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захищеного та надійного архівування журналу. LOCKSS — це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, що дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження окремих веб-журналів, регулярно перевіряючи веб-сайти зареєстрованих журналів на наявність нового опублікованого контенту та архівуючи його. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність з іншими; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, інші архіви використовуються для його відновлення.

Див.Видавничий маніфест LOCKSS

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номера в друк рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації (Open Access) та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Оплата за публікацію

Оплата за подання статті відсутня.

Індексація журналу

"Актуальні проблеми сучасної медицини" індексується:

  1. Google Scholar Детальніше...
  2. DOAJ
  3.  Бібліотека імені В.І. Вернадського
  4. Наукова періодика Каразінського університету
  5. Index Copernicus (IC)
  6. ResearchBib
  7. Issuu
  8. UlrichsWeb homepage link

Конфлікт інтересів

Автори в кінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію і висновки дослідження. Необхідно відзначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування і т.д.). Якщо немає конфлікту інтересів, так і треба сказати: «Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів».

Перевірка на наявність плагіату

Материали, подані в журнал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія "Медицина" буде продемонстровано для плагіату за допомогою інструментів виявлення антиплагітарного інструменту  Unicheck.com, і ми негайно відкинемо документи, що призведуть до плагіату чи самоплагіату.

 Авторські права і ліцензія, авторський договір

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі. 

 Історія журналу

Журнал видається в електронному вигляді з 2018 року.

ISSN 2617-409Х - з 2018 року.