Актуальні проблеми сучасної медицини https://periodicals.karazin.ua/apmm <p>Редакція наукового журналу пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті.</p> <p>Журнал містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини. Данні матеріали підтримують принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.</p> uk-UA apmm.meddep@karazin.ua (Марія Сергіївна Матвєєнко) apmm.meddep@karazin.ua (Голубнича Галина Ігорівна) Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Стан бар’єрної функції слизової порожнини рота пацієнтів, у анамнезі яких гостра респіраторна хвороба COVID-19 https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/21995 <p><strong>АНОТАЦІЯ. </strong>Вхідними воротами для віруса SARS-CoV є система слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і порожнини рота, що створює першу лінію оборони організму від вторгнення чужорідних агентів.&nbsp;<strong>Мета</strong>– вивчення характеру обсеменіння слизової оболонки рота, щільності бактеріального заселення та адсорбційної здатності букального епітелію у постковідний період.&nbsp;<strong>Матеріали та методи. </strong>В дослідженні взяло участь 162 пацієнти, які перенесли гостру респіраторну хворобу COVID-19, з числа яких 54 чол. - легку форму, 69 чол. - середньої важкості та 39 чол. - важку форму. Контрольну групу склало 30 здорових пацієнтів. Клініко-лабораторне обстеження проводилось на базі стоматологічного відділення Університетської лікарні м. Тернопіль протягом 2020-2022 років.&nbsp;<strong>Результати</strong>. У пацієнтів, в анамнезі яких перенесена легка форма COVID-19,&nbsp; проходить лише кількісне збільшення аутохтонної мікрофлори. Індекс колонізації букального епітелію нижчий (1,54±0,09) ум. од., ніж у пацієнтів групи контролю. У хворих при середньо-важкій формі відбуваються якісні та кількісні зміни мікрофлори порожнини рота, часто та у великій кількості виділяються патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми. Індекс колонізації знижується до 1,23±0,01 ум. од. При важкій формі COVID-19 спостерігаються суттєві зміни в мікроекології СОПР – зменшення індекса колонізації до 0,57 ум.од. та значимі відхилення в характері мікрофлори, особливістю якої була наявність асоціацій патогенних мікроорганізмів. Значні порушення в мікроекології СОПР, розвиток дисбактеріозу ІІІ-ІV ступенів є ознаками істотного зниження захисних бар’єрних властивостей СОПР.&nbsp;<strong>Висновки.</strong> Інтенсивний ріст патогенних та умовно-патогенних нерезидентних мікроорганізмів супроводжується зростанням «quorum sensing», що стимулює прояв їх патогенних властивостей, знижує бар’єрну функцію слизової оболонки порожнини рота.</p> Наталія Гевкалюк Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/21995 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0000 Сучасні погляди на корекцію порушень вагінального біотопу в перименопаузі https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/21996 <p><strong>АНОТАЦІЯ. </strong>Забезпечення якості життя жінок клімактеричного періоду залишається сьогодні найактуальнішою проблемою сучасної медицини.&nbsp;<strong>Мета - </strong>оцінити ефективність антисептичного засобу Гінодек при лікуванні змішаної вульвовагінальної інфекції у жінок в перименопаузі.&nbsp;<strong>Матеріали та методи. </strong>Під нашим спостереженням було 52 пацієнтки зі змішаною бактеріально-кандидозною інфекцією віком від 44 до 52 років. Діагноз неспецифічної бактеріально-кандидозної інфекції був верифікований за даними клініко-лабораторних методів дослідження.&nbsp;Критеріями ефективності лікування була повна клінічна та бактеріальна санація.&nbsp;Хворі з бактеріально-кандидозною інфекцією отримували вагінальний гель Гінодек по 5 мл 1 раз на ніч 7 діб.&nbsp;<strong>Результати. </strong>Аналіз клінічної ефективності після проведення лікування показав, що у жінок в перименопаузі в 4 рази зменшилися скарги на дискомфорт у піхві та вагінальні виділення, диспареунію відмічали лише 5,8 % пацієнток порівняно з 69,2 % до лікування.&nbsp;Регенераторна ефективність клітин піхвового епітелію у пацієнток також покращилася, показник їх зрілості збільшився до 75-80.&nbsp;Бактеріологічне обстеження проведене через 2 тижні після закінчення курсу лікування підтвердило ефективність дії препарату Гінодек щодо бактеріальної інфекції у 92,3 % випадків,&nbsp; кандидозної – у 86,5 %.&nbsp;<strong>Висновки. </strong>Бактеріально-грибкові асоціації мікроорганізмів у вагінальному біотопі у жінок в перименопаузальному періоді призводять до формування складного комплексу не чітких клінічних симптомів, що утруднює своєчасну постановку діагнозу.&nbsp;Лікарський засіб Гінодек демонструє високу мікробіологічну ефективність при змішаній бактеріально-кандидозній інфекції у пацієнток в перименопаузі, а також підвищує функціональну активність епітелію слизової оболонки піхви, що особливо важливо в даному періоді життя жінки.</p> Олена Кравченко Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/21996 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0000 Визначення активності Т-лімфоцитів активованих бронхолегеневими антигенами та їх імунодіагностичне значення у дітей, хворих на бронхіальну астму https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22001 <p><strong>АНОТАЦІЯ</strong><strong>.</strong> Відомо, що під впливом специфічних мітогенів сенсибілізовані Т-лімфоцити продукують в культуральне середовище №199 цитокіни, які розподіляються на дві фракції: F<sub>1</sub> та F<sub>2</sub>. Перша (F<sub>1</sub>) з них визначає патогенез БА у дітей і цитокіни цієї фракції виробляються при імунопатологічних реакціях, а друга (F<sub>2</sub>) відповідає за імунологічні параметри активації Т-системи імунітету та їх регуляції.&nbsp;<strong>Мета</strong>. Дослідити активність Т-лімфоцитів активованих бронхолегеневими антигенами та її значення у дітей хворих на БА.&nbsp;<strong>Матеріали та методи</strong>. Для визначення цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, якісний склад цитокінів Т-лімфоцитів в культуральній рідині №199 використовували дискфорез в поліакриламідному гелі у 105 дітей, хворих на БА та 20 здорових дітей у віці від 5 до 14 років зі специфічними антигенами бронхів і легеневої тканини, а&nbsp; також з неспецифічним мітогеном ФГА фірми «Reanal».&nbsp;<strong>Результати</strong>. При БА у дітей більш кількісна наявність полос у&nbsp; дискфореграмах виявляється в залежності від тяжкості перебігу захворювання та характеризується високою продукцією цитокінів F<sub>1</sub>-фракції сенсибілізованими Т-лімфоцитами. Структурний аналіз цитокінів Т-лімфоцитів в дискфореграмах&nbsp; при БА в умовах мітогенної активності сенсибілізованих Т-лімфоцитів комутованих з ліпополісахаридними антигенами бронхів та легеневої тканини, показав розбіжності в залежності від тяжкості перебігу захворювання у вигляді наявності двох полос, які визначені товщиною, при загальній нумерації від старту мають порядковий номер 8 та 9.&nbsp;<strong>Висновки</strong>. Встановлено, що тяжкість перебігу БА корелює з вираженістю спектру продукції цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів в сироватку крові у дітей, хворих на БА, та дозволяє з високою точністю діагностувати тяжкість перебігу захворювання.</p> Тетяна Лядова, Ольга Волобуєва, В’ячеслав Чернуський, Микола Попов, Ганна Летяго, Ксенія Павлікова Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22001 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0000 Взаємозв’язок між характером перебігу захворювання, рівнем антитіл до правця та дифтерії та показниками загального імунітету у дорослих, які перехворіли на інфекційний мононукл https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/21999 <p><strong>АНОТАЦІЯ.</strong> Інфекційний процес, спричинений вірусом Епштена-Барр є одним із найпоширеніших у світі. ВЕБ інфіковано біля 90 % населення земної кулі. Вірус Епштейна-Барр здатен вражати імунокомпетентні клітини, викликати лімфоаденопатію, гепато- та спленомегалію, довічно зберігатися в лімфоцитах організму, викликати різного роду імунодефіцитні стани.&nbsp;<strong>Мета дослідження. </strong>Визначити наявність залежностей між характером перебігу захворювання на інфекційний мононуклеоз у дорослих, рівнем АТ до правця та дифтерії та загальною імунореактивністю.&nbsp;<strong>Матеріали і методи. </strong>В першій серії досліджень був вивчений рівень АТ до дифтерії та правця у 79 дорослих. Контрольну групу склала 41 особа. В другій серії досліджень був вивчений імунний статус у 45 дорослих, які перехворіли на ІМ: у 19 осіб які не мали одночасно захисного рівня АТ до дифтерії та правця (1 гр) і 26 осіб (2 гр) які мали захисні рівні АТ до цих інфекцій. В роботі вивчали рівень АТ до дифтерійного та правцевого токсину методом ІФА, популяційний та субпопуляційний склад лімфоцитів крові з використанням моноклональних АТ: анти CD3, CD4, CD8, CD22, CD16 (eBioscience, Beckman Caulter, R&amp;D System), проліферативну активність лімфоцитів крові в реакції бласттрансформації лімфоцитів, рівень в сироватці крові IgA, IgM, IgG та фагоцитарну активність лейкоцитів. Результати досліджень опрацьовано методом варіаційної та кореляційної статистики з використанням програми «Statistica 10.0 for Windows».&nbsp;<strong>Результати. </strong>Було встановлено, що у дорослих які перехворіли на ІМ у середньотяжкій формі захисного рівня АТ одночасно до правця і дифтерії немає у 34,2&nbsp;% і 54,5&nbsp;% які перехворіли в тяжкій формі. Захисний рівень АТ одночасно до дифтерії та правця спостерігався у 53,5&nbsp;% які перехворіли на ІМ в середньотяжкій формі і у 45,4&nbsp;% які перехворіли в тяжкій формі. У осіб, що перехворіли в легкій формі на ІМ зниження рівня АТ до дифтерії і правця нижче захисного рівня не відбувалось. Вивчення імунного статусу засвідчило, що у дорослих які не мають захисного рівня АТ до дифтерії і правця рівень лейкоцитів, лімфоцитів, CD3<sup>+</sup>, CD4<sup>+ </sup>- клітин та бласттрансформуюча здатність <br>Т-клітин, рівень IgA, IgM, IgG, фагоцитарна здатність лейкоцитів крові вірогідно нижче, ніж у дорослих які перехворіли на ІМ і мають захисні рівні АТ до цих інфекцій.&nbsp;<strong>Висновки. </strong>У хворих, що перехворіли на ІМ відсутність захисного рівня АТ до дифтерії та правця у дорослих асоціюється з загальною низькою імунореактивністю організму. Низький рівень АТ до дифтерії та правця у осіб, які перехворіли на ІМ щільно пов’язані з характером перебігу захворювання. Найнижчий рівень АТ до цих інфекцій спостерігався у осіб, які перехворіли в тяжкій формі на ІМ, у осіб з легкою формою захворювання значних змін в рівні АТ до дифтерії та правця не спостерігалось, як і в імунному статусі.</p> Тетяна Лядова, Аліса Попова Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/21999 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0000 Особливості запального та цитолітичного синдромів та їх вплив на розвиток кардіоміофіброзу у хворих на міокардит з серцевою недостатністю https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22002 <p><strong>АНОТАЦІЯ.</strong> Активність та тривалість запального процесу при міокардиті впливає на тяжкість перебігу міокардиту та визначає розвиток кардіоміофіброзу, аритмій, дилатаційного синдрому, виникнення та прогресування серцевої недостатності. Досі не з’ясовані механізми, які впливають на перехід від активного запального процесу до хронічної шлуночкової дисфункції.&nbsp;<strong>Мета. </strong>Дослідити особливості перебігу гострого міокардиту та вплив на якість життя хворих, зв'язок показників запального синдрому, лізису кардіоміоцитів і серцевої недостатності з фактором росту фібробластів 23.&nbsp;<strong>Матеріали та методи. </strong>Проаналізовано особливості клінічного перебігу гострого міокардиту нез’ясованої етіології у 42 дорослих, лабораторні параметри, пов’язані з тяжкістю перебігу та процесами фіброзування міокарда. Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою програми StatSoft Statistica v 10.0 з відомою кількістю спостережень (n). Розраховували коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.&nbsp;<strong>Результати.&nbsp;</strong>Міокардит був переважно середньо-тяжкого перебігу (69,1 %) із серцевою недостатністю (СН) ІІ А стадії (59,5 %). Складні порушення ритму і провідності були у 35,7% хворих. Встановлено достовірне зростання КФК-МВ і тропоніну Т, яке було більш виражене при тяжкому перебігу міокардиту. Маркери запалення (СРП, фібриноген), лізису кардіоміоцитів (КФК-МВ, тропонін Т) і фактора росту фібробластів 23 (FGF-23) достовірно корелювали між собою. Запальний процес у міокарді сприяв наростанню серцевої недостатності, що підтверджувалось достовірною кореляцією С-реактивний протеїном з NT-pro BNP (r=0,64, р&lt;0,001).&nbsp;<strong>Висновки.</strong> У пацієнтів з гострим міокардитом встановлено прояви вираженого цитолітичного синдрому. Запальний процес був тісно пов'язаний з лізисом кардіоміоцитів та сприяв наростанню серцевої недостатності. Фактор росту фібробластів 23 достовірно підвищувався з наростанням тяжкості перебігу міокардиту та достовірно корелював з маркерами запалення, лізису кардіоміоцитів та серцевої недостатності. Якість життя пацієнтів з гострим міокардитом достовірно знижуються із погіршенням тяжкості перебігу захворювання та вираженістю серцевої недостатності.</p> Катерина Миндзів, Надія Ярема Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22002 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0000 Ефективність застосування дефлю сільвер ніс у хворих на гострий риносинусит https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22003 <p><strong>АНОТАЦІЯ.</strong> Гострий риносинусит є одним із найпоширеніших захворювань, яке охоплює до 15% населення світу щороку і може спостерігатися в будь-якому віці. Положення EPOS 2020 не передбачають призначення антибіотиків при гострому вірусному та гострому поствірусному риносинуситі. Так виникає необхідність пошуку лікарських засобів для поліпшення самопочуття пацієнтів, прискорення одужання та запобігання ускладнень. Одними з таких перспективних засобів боротьби з вірусною та бактеріальною інфекцією Лор-органів є застосування препаратів з наночастинами срібла.&nbsp;<strong>Мета.</strong> Вивчення ефективності застосування Дефлю Сільвер Ніс в лікуванні хворих на гострий риносинусит, дослідження його впливу на клінічний перебіг захворювання та параметри місцевого імунітету.&nbsp;<strong>Матеріали та методи.</strong> Під нашим спостереженням знаходилися дві групи хворих на гострий риносинусит. Першу групу (основну) склали 32 пацієнти, які разом із традиційною симптоматичною терапією (сольовий розчин ітраназально по 2 впорскування 3 рази на добу, полівітаміни) отримували спрій Дефлю Сільвер Ніс (інтраназально по 2 впорскування 3 рази на день протягом 7 діб). Препарат застосовували з 3 доби від початку захворювання. Другу групу (група порівняння) склали 30 пацієнтів, які отримували аналогічну терапію, за винятком Дефлю Сільвер Ніс. Клінічні обстеження та дослідження місцевого імунітету проводилися до та після початку терапії на 3 та 7 добу (на 6 та 10 день захворювання). Як показник норми використовували результати обстеження 10 здорових осіб. Були вивчені риноцитограми (цитологічні дослідження зішкрябу зі слизової оболонки носу), дослідження імуноглобулінів, лізоциму, катіонних білків проводили в ротоглотковому секреті.&nbsp;<strong>Результати. </strong>Клінічні спостереження показали, що під впливом Дефлю Сільвер Ніс у хворих на гострий риносинусит на 3 добу від початку лікування відзначалось помітне зменшення або повне зникнення клінічних симптомів захворювання. У риноциторгамах вже на 3 добу лікування у хворих основної групи відмічалось зменшення в слизовій оболонці носа зруйнованих клітин та відсотка лімфоцитів в зішкрябі клітин плоского та призматичного епітелію. На 7 добу застосування Дефлю Сільвер Ніс у пацієнтів 1 групи відбувається зниження до показників норми в носовому секреті рівня всіх протимікробних факторів. В цей строк запальний процес було купіровано і у переважної більшості пацієнтів основної групи не спостерігалося надмірного набряку слизової оболонки носа. У 2 групі пацієнтів таких позитивних зрушень не відмічалось.&nbsp;<strong>Висновок.</strong> Застосування інтраназально Дефлю Сільвер Ніс позитивно впливає на клінічний перебіг гострого риносинуситу, сприяє як попередженню бактеріальних ускладнень, так і підвищенню місцевої імунореактивності організму. Під впливом назального спрею зменшується тривалість захворювання та покращується якість життя пацієнтів.</p> Олена Огнівенко, Микола Попов Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22003 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0000 Корегуюча дія наночастинок Au/Ag/Fe за умов оксидативного стресу при індукованій аденокарциномі товстої кишки https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22007 <p><strong>АНОТАЦІЯ. </strong>Вивчення біологічних маркерів оксидативного стресу є надзвичайно важливим і актуальним, оскільки воно може бути одним із ініціаторів переходу від «нормального стану» органу до «злоякісного ураження». Використання наночастинок металів з метою корекції проявів оксидативного стресу при онкології є одним з найулюбленіших об’єктів сучасної науки, яке активно впроваджують в сучасне життя. Практично всі можливі типи наночастинок знайшли своє використання стосовно вирішення проблем онкології.&nbsp;<strong>Мета.</strong> Тому метою дослідження було з’ясувати можливість застосування наночастинок Au/Ag/Fe для корекції порушень окисно-відновної процесів антиоксидантної системи при індукованій аденокарциномі товстого кишечника.&nbsp;<strong>Матеріали та методи.</strong> Дослідження виконано на 150 білих щурах-самцях, які утримувались у стандартних умовах віварію. Поділ на групи: І - контрольна група (40 особини); ІІ - дослідна група, якій протягом 30 тижнів вводили N,N-диметилгідразин дигідрохлорид (70 особин). ІІІ – дослідна група, якій впродовж 21 дня після змодельованої аденокарциноми, щоденно інтрагастрально вводили наночастинки Au/Ag/Fe (40 тваринам). Оксидативний стрес оцінювали у гомогенаті тканини товстої кишки за зміною концентрацій 8-ізопростагландину F2α(8-ізо-PGF2α), ТБК-активних продуктів, дієнових та трієнових кон’югатів, основ Шифа, а також за активностями каталази, супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та відновленого глутатіону.&nbsp;<strong>Результати.</strong> У результаті проведеного дослідження було встановлено, що застосування наночастинок Au/Ag/Fe призводить до пригнічення концентрації 8-ізопростагландину F2α(8-ізо-PGF2α), ТБК-активних субстанцій, дієнових, трієнових кон’югатів, основ Шифа, і як наслідок спостерігається зменшення проявів оксидативного стресу та відновлення ензимів антиоксидантної системи та її біологічних медіаторів неензимної природи. А саме відновлюється активність каталази, супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази та концентрація відновленого глутатіону до контрольних показників.&nbsp;<strong>Висновки. </strong>Отже, застосування з метою корекції наночастинок Au/Ag/Fe призводить до відновлення балансу окисно-відновних процесів, покращення показників антиоксидантної системи при індукованій аденокарциномі товстого кишечника.</p> Ірина Андрійчук, Лілія Грицишин, Ірина Іванчук, Юрій Сорока, Наталія Лісничук Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22007 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0000 Системна продукція цитокінів і факторів зростання у щурів при метаболічному синдромі https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22008 <p><strong>АНОТАЦІЯ. </strong>Характеристикою стану імунної системи є продукція цитокінів, що визначають розвиток обмінних процесів і спрямованих на імунну відповідь. Зміни імунної відповіді відбувається при порушеннях системи гемостазу, які змінюють реологічні особливості крові та сприяють розвитку метаболічного синдрому.&nbsp;<strong>Метою</strong> дослідження стало вивчення змін функціональної активності цитокінів та ангіогенних факторів росту при експериментальному метаболічному синдрому у щурів залежно від віку.&nbsp;<strong>Матеріали. </strong>Моделювання метаболічного синдрому проведено на 21 щурі, які були розділені на 3 групи, по 7 тварин у кожній (1а підгрупа – 6 міс. віку, 2а підгрупа – 9 міс. віку, 3а підгрупа – 12 міс.). Вивчено роль метаболічного синдрому у розвитку системної продукції цитокінів та факторів риску, представлені дані про вміст прозапальних цитокінів у периферичній крові залежно від віку щурів.&nbsp;<strong>Результати. </strong>Вміст фактора росту та ендотеліну в периферичній крові при метаболічного синдрому мали тенденцію до зниження зі збільшенням віку щурів, що забезпечують морфо- та ангіогенез (р&lt;0,01). Збільшення концентрації ендотеліну в сироватці крові щурів при метаболічному синдромі сприяє активації клітин ендотелію судин та підвищенню рівня фібриноїду в судинній системі. Рівень циркулюючих у периферичній крові цитокінів у щурів при метаболічному синдромі достовірно відрізнявся від такого, що виявлялося підвищенням рівня ІЛ-4, ІЛ-8 та ІЛ-10. Спонтанна продукція цитокінів лімфоцитами периферичної крові при метаболічному синдромі збільшувалася з віком, що свідчило про підвищення секреції ІЛ-6 та ІЛ-10, та зменшення продукції ІФН-1 і ФНП-α. Зменшення спонтанної продукції ІЛ-1β та ІЛ-10 у 24-годинних культурах моноцитів периферичної крові у щурів було достовірно вище ІЛ-6 (р&lt;0,001) порівняно з 2-ю та 3 – ю групами спостереження. Вміст ІЛ-8 і ФНП-α достовірно не відрізнявся (р&gt;0,05), а ІЛ-12 був нижчим за межу чутливості тест-системи (3 пг/мл).&nbsp;<strong>Висновки.</strong> У периферичній крові щурів при метаболічному синдрому із віком зменшується секреція прозапальних, регуляторних цитокінів і факторів росту. Інгібуючий вплив на продукцію цитокінів макрофагами мають також гормони, рівень яких значно змінюється при метаболічному синдрому. Результати дослідження свідчать про різні патогенетичні механізми формування метаболічного синдрому у щурів, що супроводжуються порушенням імунної відповіді мононуклеарних клітин та ангіогенних факторів росту на системному рівні.</p> Ірина Кузьміна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/22008 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0000