Вісник університету, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»