Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 44 випуски Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, Словаччини та Єгипту, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Вісник є фаховим виданням у галузі геології і географії (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.) та входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCatBASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBibleTIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOIndex Copernicus.

Періодичність видання - 2 рази на рік.

 


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 45 (2016): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія. Екологія"

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Геологія

Н. П. Агрес, О. В. Волик, О. А. Олійник
PDF
7-14
О. В. Бартащук
PDF
14-23
О. Л. Василенко
PDF
23-27
І. В. Височанський, І. М. Самчук
PDF
28-38
Л. В. Іщенко
PDF
38-42
Yu. V. Klimenko, Yu. B. Dorotyak
43-52
A. В. Матвеев
53-61
Л. М. Нємець
PDF
62-66
В. М. Прибилова
PDF
67-73
В. В. Сухов, В. Г. Суярко, O. В. Чуєнко
PDF
74-79
M. I. Fyk, Stefan Palis, Ju. I. Kovalchuk
80-85
О. А. Шевчук
PDF
86-99
C. Є. Шнюков, В. Ю. Осипенко, Ю. Є. Никанорова
PDF
100-112

Географія

О. В. Аріон, Т. Г. Купач, С. О. Дем’яненко
PDF
113-122
Г. В. Машіка
PDF
123-128
S. I. Reshetchenko, V. H. Klymenko, N. I. Cherkashyna, V. V. Mashkina
129-133
Ю. Ю. Сільченко, Л. Л. Семенюк
PDF
134-138

Екологія

А. М. Касимов, И. В. Удалов, И. В. Сталинская
139-147
С. В. Корнєєнко, Д. Ф. Чомко, С. Є. Шнюков, Ф. В. Чомко
PDF
147-152
Н. В. Максименко
PDF
153-158
Н. М. Німець, А. П. Мельник, М. О. Подустов
PDF
159-165
В. М. Опара, І. М. Бузіна, О. Г. Босенко
PDF
166-171
Г. Є. Потапенко
PDF
172-176
І. В. Удалов, А. В. Кононенко
PDF
177-183
О. Л. Швейкін, Є. О. Летюк, І. А. Пуханов, О. В. Хвостова, В. М. Ткаченко
PDF
184-189