ТРАДИЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІОЛОГІЇ: ФОКУСИ ТА КОНТЕКСТИ

  • Ihor Shcherbak Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61122, Україна https://orcid.org/0000-0002-0843-4212
Ключові слова: ідентичність, теоретичні підходи, методологічні підходи, ретроспективний аналіз, історія соціології, контент-аналіз

Анотація

Статтю присвячено історико-соціологічному аналізу досліджень соціальних ідентичностей, результати яких представлено в наукових публікаціях у топових українських виданнях. Окреслено напрямок розвитку таких досліджень у тематичному, теоретичному та методологічному аспектах, їхній соціокультурний контекст. Визначено можливі нові напрямки досліджень з обраної автором проблеми. Наведено результати проведеного автором контент-аналізу статей, розміщених в інтернет-архівах фахових видань України з соціології за останнє десятиліття, предметом яких є ідентичність та ідентифікація. В межах аналізу тематичного різноманіття статей з’ясовано, що переважна більшість із них присвячена конкретним ідентичностям, перш за все етнічно-національним та локальним, тобто ідентичність розглядається як специфічна ознака групи; лише четверта частина публікацій має загальнотеоретичний характер, тобто присвячена аналізу феномену ідентичності як такому. Виявлено, що серед домінуючих дослідницьких фокусів протягом довгого часу переважали концептуалізація і аналіз формування окремо обраної соціальної ідентичності, проте в останні роки  автори публікацій приділяють все більше уваги функціональному навантаженню соціальних ідентичностей, зокрема їхньому впливу на розвиток українського суспільства, насамперед на процеси його інтеграції/дезінтеграції, на конфлікти та солідарність. Сформульовано висновок про певне зниження уваги до тематики соціальних ідентичностей, та одночасне теоретичне, методологічне, тематичне та предметне ускладнення їхніх досліджень. Підкреслено, що подальші комплексні дослідження ідентичностей (їхніх зв’язків, контекстів та соціальних наслідків) мають наукову перспективу, оскільки за їхньої допомоги можна дійти більш глибокого розуміння тих процесів, що відбуваються в сучасному українському суспільстві.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ihor Shcherbak, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61122, Україна

аспірант кафедри соціології

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-12-26
Як цитувати
Shcherbak, I. (2020). ТРАДИЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІОЛОГІЇ: ФОКУСИ ТА КОНТЕКСТИ. Український соціологічний журнал, 23(-), 31-38. https://doi.org/10.26565/2077-5105-2020-23-03
Розділ
Статті