Ідентичності (без?) знаннєвих підстав: ведучи розмову з Роджерсом Брубейкером

  • Alexander Golikov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, a.s.golikov@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-6786-0393
Ключові слова: знання, соціологія знання, соціальне, ідентичність, Р. Брубейкер

Анотація

У статті здійснюється аналіз знаннєвих підстав ідентичностей в дискусії з концепцією «етнічности без груп» Роджерса Брубейкера. Головні положення цієї концепції аналізується в дискурсі соціології знання, здійснюється її порівняння з концепцями, що виступають ключовими для аналізу знаннєвої конституції ідентичності. Підкреслюється, що знання, яке знаходиться в конституції ідентичності, стає все більш диверсифікованим і (тут автор статті погоджується з Брубейкером) усе більш «відчуженим» від групових і соціоструктурних підстав ідентичності. Робиться висновок, що ідентичність, залишаючись феноменом мікрорівня з властивими йому когнітивними, афективними і конативными аспектами, на макрорівні все більш віддаляється від своїх соціоструктурних і матеріальних передумов, перетворюючись на знаннєві конститути і навіть конструкти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Alexander Golikov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, a.s.golikov@gmail.com

кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри соціології 

Посилання

Голиков А. С. Идентичность в структуре знания о социальном: эвристические возможности и методологические ограничения [Текст] / А. С. Голиков // Молодий вчений. — 2015. — №2.

Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко / Пьер Бурдье — М.: Socio-Logos, 1993. — 336 с.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества / Бенедикт Андерсон. — М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – 288 с.

Шнаппер Д. Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації / Пер. з французької Р. В. Мардера / Доминик Шнаппер. — Харків: Фоліо, 2007. — 223 с.

Брубейкер Р. Этничность без групп [Текст] / пер. с англ. И. Борисовой; НИУ «ВШЭ» / Роджерс Брубейкер. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2012. – 408 с.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Энтони Гидденс. — М.: Издательство «Весь Мир», 2004. – 120 с.

Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ.; под ред. В. А. Ядова / Петр Штомпка. — М.: Аспект-Пресс, 1996. — 416 с.

Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2 / Пер. с франц. И. Окуневой под общей ред. Б. М. Скуратова / Мишель Фуко. – М.: Праксис, 2005. 320 с.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Golikov, A. (2015). Ідентичності (без?) знаннєвих підстав: ведучи розмову з Роджерсом Брубейкером. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 9-14. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4458
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології