Етична політика

Публікаційна етика та ставлення до плагіату

Редакційна політика журналу жорстко дотримується належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки та публікування статей, що подаються до друку.

Норми етичної вимогливості та формальної відповідності пов’язані зі стандартами якості наукових робіт і їх викладення, прийнятими у світовому науковому співтоваристві, зокрема публікаційними принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), рекомендаціями Elsevier, Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE: https://publicationethics.org/oversight, Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій, редколегій і редакцій видань. Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Inititive: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/). Особливе місце в проведенні редакційної політики займає Кодекс професійної етики соціолога, затверджений Соціологічною асоціацією України 20.05.2004 http://sau.in.ua/app/uploads/2019/07/Kodeks-socziologa.docx

Редакційна колегія засуджує будь-який плагіат в науковому тексті. Перед розглядом редколегією, статті проходять перевірку на плагіат (наявність запозичень з інших джерел) системою Strikeplagiarism.com та системою Unicheck.