О. В. Гуров і геологічна колекція Харківського університету

  • Сергій Лобенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: О. В. Гуров, Харківський університет, геологічне зібрання

Анотація

Стаття присвячена діяльності видатного геолога, професора Харківського університету О. В. Гурова, який впродовж свого життя працював на благо науки та університету. Одним із багатьох його досягнень в музейній справі було впорядкування, систематизація та розширення за рахунок власних досліджень і відкриттів геологічної колекції Харківського імператорського університету. Саме О. В. Гуров перетворив її в музей геології в повному розумінні цього слова. Від початку свого існування музей не лише відповідав європейському рівню геологічної і музейної науки того часу, а й став вагомим надбанням як для національної, так і для міжнародної спільноти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Каразін В. Н. Про цілющу воду в дачах над Оріллю (9 вересня 1838 р.) / В. Н. Каразін // Твори, листи і папери В. Н. Каразіна, зібрані і редаговані проф. Д. І. Багалієм. – Харків : Видання Харківського університету, 1910. – С. 467–468.

Каразин В. Н. Речь, произнесённая в публичном Собрании Московского общества испытателей природы 18 сентября сего года членом общества, ст. советником и кавалером В. Н. Каразиным по случаю представления нескольким окаменелостей, найденным им в окрестностях Москвы // Болебрух А. Г. Василь Назарович Каразін (1773–1842). / А. Г. Болебрух, С. М. Куделко, А. В. Хрідочкін. – Харків : Авто-Енергія, 2005. – С. 154–156.

Буланкін І. Н. Стопятдесятряччя Харківського державного університету ім. А. М. Горького / І. Н. Буланкін. – Харків : Вид-во Харк. ун-ту, 1955. – 23 с.

Зарицький П. В. Історія мінералогічних досліджень в Харківському університеті / П. В. Зарицький // Історія мінералогічних досліджень в Україні: Зб. науч. тр. АН УРСР. – Київ, 1991. – С. 35–44.

Зарицький П. В. До 195-річчя мінералогічного музею Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / П. В. Зарицький // Матеріали IV Міжнар. симпоз. з історії мінералогії і мінерал. музеїв. Мінерал. музеї. – СПб., 2002. – С. 42–43.

Логвиненко Н. В. Мінералогічний музей Харківського державного університету ім. А. М. Горького / Н. В. Логвиненко // Зап. геол. ф-ту Харк. ун-ту. – 1955. – № 12. – С. 35–43.

Бокотей В. В. Формування наукової школи геологів Харківського університету (ХІХ – початок ХХ ст.) / В. В. Бокотей // Геол. журн. – 1994. – № 3. – С. 129–138.

Багалій Д. І. Короткий нарис історії Харківського університету за перші сто років його існування (1805–1905) / Д. І. Багалій, М. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул. – Харків : тип. Ун-ту, 1906. – 329 с.

Фізико-математичний факультет Харківського університету за перші 100 років його існування (1805–1905) / Під ред. І. П. Осипова і Д. І. Багалія. – Харків : Вид. ун-ту, 1908. – 357 с.

Енциклопедичний словник Ф. А. Брокгауза та І. А. Ефрона: в 86 т. – Т. 18. – СПб.: Семенівська Типо-літографія, 1893. – 989 с.

Тарапов І. Є. Харківський університет. Сторінки історії. Зб. актових промов на урочистих засіданнях Вченої ради. 1976–1999 / І. Є. Тарапов. – Харків : Фоліо, 1997. – С. 54 та ін.

Харківський університет – рідному місту. – Харків : НМЦ «СД», 2004. – С. 79.

Левченко І. Г. Гуров Олександр Васильович / І. Г. Левченко // ЕСУ. – Т. 6. – Київ : Коордінаційне бюро Енциклопедії Сучасної України Национальной академии наук України, 2006. – С. 662.

Викладачі геології Харківського університету. Словник-довідник / Авт.-упоряд. В. О. Соловйов, І. К. Решетов, О. Г. Кудрявцев. – Харків: Курсор, 2010. – С. 53.

Гуров Олександр // Енциклопедія українознавства. Голов. ред. проф. В. Кубійовіч. Перевидання в Україні. – Т. 2. – Київ : Глобус, 1994. – С. 463.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Лобенко, С. (2017). О. В. Гуров і геологічна колекція Харківського університету. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 151-154. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8621
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІСТИКИ