Ілля Рєпін і Харківський університет

  • Ольга Вовк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: І. Ю. Рєпін, Харківський університет, біографістика, краєзнавство

Анотація

Статтю присвячено малодослідженому аспекту біографії знаного вітчизняного живописця Іллі Юхимовича Рєпіна (1844–1930), а саме – його взаємозв’язкам із корпорацією Харківського університету. У статті висвітлено творчі, ділові, особисті контакти між митцем і випускниками, професорами, почесними членами Харківського університету. Також проаналізовано внесок каразінців у вивчення життєвого шляху і творчої спадщини І. Ю. Рєпіна, увічнення його пам’яті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Березюк Н. М. Библиотека Харьковского національного университета имени В. Н. Каразина за 200 лет (1805–2005) / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова. – Х. : Тимченко, 2006. – 390 с.

Бєлічко Ю. В. Україна в творчості І. Ю. Рєпіна / Ю. В. Бєлічко. – К. : Мистецтво, 1963. – 125 с.

Вовк О. І. Духовно-релігійні пошуки І. Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики / О. І. Вовк ; наук. ред. С. М. Куделко. – Х. : САГА, 2012. – 114 с.

Гедройц А. И. Князь Николай Антонович Гедройц – меценат, просветитель, искусствовед [Электронный ресурс] / А. И. Гедройц. – 5 Сумцовські читання. Музей: історія і проблеми сьогодення : Тези доп. Електронний ресурс – Режим доступу : http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/1999/article.html?n=733. (дата звернення : 19.10.2016 р.). – Назва з екрану.

Денисенко О. Т. Шевченко і І. Рєпін / О. Денисенко // Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. – 2014. – № 6 (120). – С. 1155–1164.

Кириллина Е. В. И. Е. Репин. Другая жизнь (Куоккала, 1917–1930) / Е. В. Кириллина // Художественная культура русского зарубежья, 1917–1939 : Сб. статей / редкол. Г. И. Вздорнов [и др.]. – М., 2008. – С. 114–126.

Моїсеєнко Р. І. Кабиш Іван Юхимович / Р. І. Моїсєнко // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. – К., 2011. – Т. 11. – С. 639–640.

Москвинов В. Н. Репин на Харьковщине / В. Н. Москвинов. – Х. : Харьк. кн. изд-во, 1959. – 102 с.

Мчедлов-Петросян М. О. Габель Юрій Орестович / М. О. Мчедлов-Петросян // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. – К., 2006. – Т. 5. – С. 247–248.

Павлова О. Г. Луньов Афанасій Федорович / О. Г. Павлова // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада ; Харків. облдержадмін. ; ред. рада : С. І. Чернов, В. С. Бакіров, М. І. Тітов та ін. ; редкол. : С. І. Посохов (голова), К. В. Астахова, С. М. Куделко та ін. – Х., 2014. – С. 215.

Прибульская Г. И. Репин в Петербурге / Г. Прибульская. – Л. : Лениздат, 1970. – 295 с.

Путятін В. Д. Андрусенко Галина Борисівна / В. Д. Путятін // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. – К., 2001. – Т. 1. – С. 504.

Репин И. Е. Далекое близкое / И. Е. Репин. – Л. : Художник РСФСР, 1986. – 488 с.

Репин И. Е. Письма к художникам и художественным деятелям (1869–1930) / И. Е. Репин ; сост. Н. Г. Галкина, М. Н. Григорьева. – М. : Искусство, 1952. – 402 с.

Репин и Украина. Письма деятелей украинской культуры и искусства к Репину / подгот. писем к печати, предисл. и коммент. Б. С. Бутник-Сиверского. – К. : Изд-во АН УССР, 1962. – 210 с.

Список студентов и посторонних слушателей лекций императорского Харьковского университета за 1868–1869 академический год. – [Х. : б.и., 1868]. – [48] с.

Таглина О. В. Илья Репин / О. В. Таглина. — Х.: Фолио, 2009. – 123 с.

Терес Н. Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна / Н. Терес, М. Кравчук // Етнічна історія народів Європи. – 2014. – Вип. 42. – С. 100–105.

Ханко В. М. Денисенко Ольга Йосипівна / В. М. Ханко // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. – К., 2007. – Т. 7. – С. 383–384.

Хаустова С. Г. І. Ю. Рєпін та Слобожанщина / С. Г. Хаустова // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура : Зб. наук. статей за матеріалами конф. – Х., 2000. – С. 114–119.

Неопубликованные письма И. Е. Репина // Красное знамя. – 1958. – 15 апр. (газета, Харьков).

Сарана О. Історія одного портрета / О. Сарана // Вечірній Харків. – 1969. – 9 груд. (газета, Харків).

Чернова М. Дружина революціонера / М. Чернова // Україна. – 1981. – № 30. – С. 24. (суспільно-політичний, літературно-художній ілюстрований щотижневик, Київ).
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Вовк, О. (2017). Ілля Рєпін і Харківський університет. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 132-137. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8619
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІСТИКИ