Перекладацька діяльність Х. О. Алчевської в контексті українського літературного європеїзму

  • Руслана Мариняк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Ірина Казімір Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: європеїзм, художній переклад, Христина Олексіївна Алчевська, родина Алчевських.

Анотація

Статтю присвячено перекладацькій діяльності Христини Олексіївни Алчевської. Автори спробували довести, що увага Х. Алчевської-молодшої до перекладу не була випадковою справою, а стала свідомим вибором цього напряму діяльності, результатом активного включення в процес європеїзації української культури  на початку ХХ століття. Пояснено, що концепти європеїзму, сформульовані українськими майстрами перекладу в теоретичних працях, листуванні та дискусіях на межі ХІХ – ХХ століть, як прямо, так і опосередковано вплинули на переорієнтування Х. О. Алчевської з поетичної діяльності на перекладацьку. У роботі також наголошено на значущості роботи перекладачів, які ознайомили українського читача зі здобутками європейської літератури, доступ до якої на той час для більшості був суттєво обмеженим.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Веретейченко І. Функціонування концепту європеїзму в літературно-критичних текстах українських письменників / І. Веретейченко // Літературознавство. – 2015. – № 8. – С. 212–223.

Гардашник І. Передумови збереження культури / І. Гардашник. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Український Європеїзм: Витоки. – Мозаїка життя – io.ua spilnota.io.ua/s623412/ukraenskiy_evropeezm_vitoki.

Гундорова Т. Про Явлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму / Т. Гундорова. – 2-е вид. перер. та доп. – К. : Критика, 2009. – 447 с.

Дорошкевич О. Ще Слово про Європу (До нової дискусії на стару тему) / О. Дорошкевич // Шляхи розвитку української пролетарської культури. Літературна дискусія (1925–1928). − Харків : Укр. робітник, 1928. – С. 121–127 (381 с.).

Драгоманов М. Шевченко, українофіли й соціалізм / М. Драгоманов // Драгоманов М. Вибране. − К. : Либідь, 1996. – 82 с.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / О. Забужко. – К.: Факт, 2006. – 156 с.

Зеров М. Твори: у 2 т. / М. Зеров. – К. : Дніпро, 1995. – Т. 2. – 569 с.

Матвіїшин В. Світове красне письменство у педагогічній діяльності Х. Д. Алчевської // Українська педагогіка на межі тисячоліть: Матеріали педагогіч. читань на пошану члена-кореспондента АПН України, докт. пед. наук, проф. Б. М. Ступарика. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 121–124.

Матвіїшин В. Український літературний європеїзм. Монографія / В. Матвіїшин. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К. : Либідь, 1997. – 360 с.
Пахльовська О. Барикади за свободу і за Європу // День. – 2012. – 16-17 листопада. – С. 6–7.

Погрібний А. Г. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний. − К., 1988. – С. 266.
Хвильовий М. Твори: у 2 т./ М. Хвильовий. – К.: Дніпро, 1995. – Т. 2. – 924 с.

Чижевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму / Д. Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 279 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності / Н. Шумило. – К.: Задруга, 2003. – 356 с.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Мариняк, Р., & Казімір, І. (2017). Перекладацька діяльність Х. О. Алчевської в контексті українського літературного європеїзму. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 125-131. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8618
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІСТИКИ