Родина Алчевських у театральному просторі Харкова

  • Юліана Полякова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Х. Д. Алчевська, І. О. Алчевський, Г. О. Алчевський, театральне життя, драматургія, музичне життя, опера, театральна культура.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню внеску родини Алчевських у театральне життя Харкова кінця ХІХ – початку ХХ ст. Особлива увага приділяється працям Х. Д. Алчевської, яка використовувала вплив драматичних творів та театральних вистав на учнів у своїй педагогічній роботі. Розглядаються також зв’язки представників родини з театральними діячами та вплив цих зв’язків на формування творчої особистоті видатного співака Івана Алчевського. Окремо аналізуються театральні рецензії композитора та музичного діяча Харкова Григорія Алчевського. Автор доходить висновку, що діяльність родини Алчевських значно сприяла підвищенню глядацької та сценічної культури Харкова.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алчевская Х. Д. Драматические произведения. Островский в применении к чтению в народе / [Х. Д. Алчевская]. – Санкт-Петербург : Тип. Демакова, 1887. – 54 с.

Алчевская Х. Д. Народный дом : Малорос. спектакль «Наймычка», др. Карпенка-Карого / Х. Д. Алчевская// Южный край. − 1903. − 13 мая.

Алчевский Г. Оперный театр / Г. Алчевский // Южный край. – 1903. – 14 окт.

Алчевский Г. Оперный театр : «Фауст» Ш. Гуно / Г. Алчевский // Южный край. – 1903. – 18 окт.
Іван Алчевський : Спогади. Матеріали. Листування / вступ. ст., упоряд. і прим. І. Лисенка, К. Милославського. – Київ : МузичнаУкраїна, 1980. – 294 с.

Ботунова Г. Я. Іван Алчевський і український театр початку ХХ століття / Г. Я. Ботунова // Вісник Львівського університету. Сер.: Мистецтво. – 2005. – Вип. 5. – С. 13–18.

Ивановский П. Иван Алчевский / П. Ивановский, К. Милославский. – Москва : Сов. композитор, 1972. – 126 с.

Кононова О. В. Музична культура Харкова кінця XVIII – початку XX ст. / О. В. Кононова. – Харків : Основа, 2004. – 176 с.

Кузнєцова І. В. Літературна творчість Х. Д. Алчевської : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.01.02 / І. В. Кузнєцова. – Харків : [Б. в.], 2007. – 19 с.

Процев’ят М. Іван Олексійович Алчевський / М. Процев’ят // Вісник Львівського університету. Сер.: Мистецтво. – 2003. – № 3. – С. 124–136.

Школьный праздник [в честь Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского] // Южный край. – 1902. – 22 апр.

Юферова З. Б. Аматорський рух у Харкові на рубежі ХIХ – ХХ сторіч / З. Б. Юферова // Харківські асамблеї: Ф. Шуберт і український романтизм: зб. матеріалів. – Харків,1993. – С. 21–34.

Яголим Б. С. Комета дивной красоты : Жизнь и творчество Евлалии Кадминой / Б. Яголим. – Москва : Искусство, 1970. – 165 с.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Полякова, Ю. (2017). Родина Алчевських у театральному просторі Харкова. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 119-124. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8617
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІСТИКИ