Мовні засоби творення образності в поезії Христі Алчевської

  • О. С. Черемська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • О. В. Масло Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: символічні образи, метафоричні засоби, порівняння, епітети, анафора, паралелізм, повтор.

Анотація

У статті досліджено основні риси поетичної творчості Христі Алчевської, зокрема закоріненість індивідуальної стилістики поетеси у словесній символіці та народнопісенній образотворчості. Здійснено аналіз словесно-образних засобів поетичної мови письменниці, серед яких: символічні образи, колоративи, епітети, порівняння, метафоричні сполуки, словесні образи, прикладкові структури; акцентовано увагу на прийомах персоніфікації й естетизації, використанні паралелізму, повтору, анафори.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алчевська Х. О. Твори / Х. О. Алчевська. – К. : Дніпро, 1990. – 557 с.

Бондар-Терещенко І. У задзеркаллі 1910–1930-их років / І. Бондар-Терещенко. – К. : Темпора, 2009. – С. 63–74.

Васильчук М. Гуцульщина у поезії Христі Алчевської / М. Васильчук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Ч. 21. – 2012. – С. 154–163. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/73612/07-Vasilchuk.pdf?sequence=1.

Вороний М. Христі Алчевської «Вишневий цвіт» / М. Вороний // Літературно-науковий вісник. –1912. – Том 58. – С. 581–585.

Гримаєнко Н. Пісня її життя: (Штрихи до портрета Христі Алчевської) / Н. Гримаєнко // Укр. мова і література в школі. – 1991. – № 4. – С. 89–93.

Грузинська Л. Христя Алчевська / Л. Грузинська // Христя Алчевська Твори. – К. : Дніпро, 1990. – С. 5–17.

Дорошенко В. О. Алчевська Христина Олексіївна / В. О. Дорошенко / Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43865.

Думнова О. А. Слобідський символізм і символісти / О. А. Думнова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 989. – Сер. Філологія. – С. 172–175.

Єфремов С. [Х. Алчевська] / С. Єфремов // Єфремов С. Історія українського письменства. – Мюнхен, 1989. – Вид 4. – Т. 2. – С. 314.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. / В. Жайворонок – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Капліна О. О. Образи міста і села у творчості Христі Алчевської / О. О. Капліна. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=25351.

Кобилянська О. Твори / О. Кобилянська. – К. : Держ. вид-во художньої літератури. – 1963. – Том 5. – С. 183–185.

Мироненко І. «Приємлю світ таким, як він зробився...» : [Про твори Х. Алчевської] / І. Мироненко // Березіль. – 1991. – № 8. – С. 183.

Мочульський М. Христя Алчевська. Лїтературно-критичний нарис / М. Мочульський // Літературно-науковий вісник. – 1914. – Т. 65. – С. 112–116.

Франко І. Новини нашої літератури / І. Франко // Літературно-науковий вісник. – 1907. – Т. 39. – № 7–9. – С. 115–118.

Хавіна С. Я. «Вільна пісня моя…» (Творчість Христини Алчевської в контексті української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.) / С. Я. Хавіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 16–18. – С. 51–60.

Черемська О. С. Слово в народнопоетичному й художньому контексті / О. С. Черемська / Слово в поетичній мові: функціональний аспект: [монографія] / О. С. Черемська, І. М. Ходарєва, І. Ю. Підгородецька та ін.: за заг. ред. Черемської О. С. – Харків : Вид. ХНЕУ. – С. 3–31.

Шерстюк Гр. Новини нашої літератури / Гр. Шерстюк // Літературно-науковий вісник. – 1907. – Т. 39. – № 7–9. – С. 119–122.

Юрченко О. Христя Алчевська та її поема «Кочубеївна» / О. Юрченко, А. Свашенко, В. Дорошенко // Березіль. – 1991. – № 9. – С. 21–23.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Черемська, О. С., & Масло, О. В. (2017). Мовні засоби творення образності в поезії Христі Алчевської. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 113-118. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8616
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІСТИКИ