Народні знання як вагомий чинник формування етнокультурної спадщини населення України

  • С. М. Швидкий Донбаський державний педагогічний університет
Ключові слова: етнокультурна спадщина, народні знання, народна медицина, офіційна медицина, лікувальні рослини.

Анотація

Питання вивчення народних знань постає як одне з ключових завдань сучасної етнології.  Це пов’язано з тим, що вони несуть у собі ознаки національної й, одночасно, регіональної самобутності. Найбільш показовою в цьому зв’язку є галузь народних медичних знань. Вона сформувалась як система, що поєднала в собі раціональні й ірраціональні знання, містичний і практичний досвід, язичницькі та християнські уявлення людини. Дослідження народної медицини в етнологічному вимірі вможливлює розв’язання важливих наукових завдань, пов’язаних із проблемами розвитку етносів, їх співіснування з іншими елементами соціокультурного простору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Болтарович З. Є. Народна медицина українців / З. Є. Болтарович. – К. : Наук. думка, 1990. – 231 с.

Боряк О. О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним / О. О. Боряк. – К. : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Риль-ського НАН України, 2009. – 400 с.

Брехман И. Народная медицина в свете теории и нформации / И. Брехман // Тезисы Всесоюзной научной конференции. Этнографические аспектыизучения народной медицины. – Ленинград: Наука, 1975. – С. 4–5.

Верхратський С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський. – К.: Здоров’я, 2011. – 352 с.

Ігнатенко І. Народна медицина Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) / І. Ігнатенко. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2013. – 336 с.

Москаленко В. Ф. Сучасний стан народної і нетрадиційної медицини в Україні / В. Ф. Москаленко, Ю. В. Поляченко, Т. П. Гарник, В. В. Поканевич // Четверта міжнародна науково-практична конференція з народної та нетрадиційної медицини. Збірник наукових праць. – К.: Інтермед. – 2002. – С. 6–7.

Поляченко Ю. В. Шляхи інтеграції народної і нетрадиційної медицини з офіційною / Ю. В. Поляченко, В. В. Поканевич // Четверта міжнародна науково-практична конференція з народної та нетрадиційної медицини. Збірник наукових праць. – К.: Інтермед. – 2002. – С. 4–6.

Попченко Т. Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. 2010 р. / Т. Попченко. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/480/.

Решетов А. И. К истории формирования медицинских знаний у человека / А. И. Решетов // Тезисы Всесоюзной научной конференции. Этнографические аспекты изучения народной медицины. – Ленинград: Наука, Ленингр. отд-ние, 1975. – С. 18–20.

Шкарбан А. Народна медицина Київського Полісся / А. Шкарбан // Полісся України. – Вип. 1: Київське Полісся. 1994. – Львів: Інститут народознавства, 1994. – С. 204–216.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Швидкий, С. М. (2017). Народні знання як вагомий чинник формування етнокультурної спадщини населення України. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 109-112. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8612
Розділ
ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ