Подушка в магії ромів Слобожанщини

  • Тетяна Сторожко Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Ключові слова: подушка/перина, «романи бути», роми Слобожанщини, традиційна культура.

Анотація

У статті проаналізовано поєднання утилітарного й ритуального значення подушки в побуті ромської родини. Розглянуто концепт «пух/перо» як складову романи бути (ромської роботи). Відображено значення подушки як показника рівня заможності та статусу в ромській громаді. Простежено символіку подушки в ромському фольклорі та описано ритуальні дії з використанням подушки в побуті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абраменко О. А. Очерки языка и культуры циган Северо-Запада России (русска и лотфитка рома). – Санкт-Петербург : Анима, 2006. – 288 с.

Андроникова И. М. Эволюция жилища русских циган / И. М. Андроникова // Советская этнография. – 1970. – № 4. – С. 31–45.

Ленчовська А. Відеосвідчення Інституту Фонду Шоа як джерело до вивчення та викладання історії ромів України у період 1941–1944 рр. / А. Ленчовська // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 2(6). – С. 119–121

Смирнова-Сеславинская М. В. Цыгане. Происхождение и культура. Социально-антропологическое исследование / М. В. Смирнова-Сеславинская, Г. Н. Цветков. – Москва ; София : Парадигма, 2009. – 830 с.

Цветков Г. Н. Цыганский язык (романи) и его исследование в интегральном междисциплинарном поле «язык – человек, культура, общество». Автореф. дис. канд. филолог. наук: спец. 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / Г. Н. Цветков, Российский университет дружбы народов. – Москва, 2011. – 20 с.

Черных А. В. Цыгане г. Перми: Очерки этнографии цыганского табора / А. В. Черных. – Пермь: Пермский государственный университет, 2003. – 66 с.

Язык цыганский весь в загадках: Народные афоризмы русских цыган из архива И. М. Андрониковой / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и справочный аппарат С. В. Кучепатовой. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2006. – 648 с.

Інтерв’ю Сторожко Т. з В. С.

Інтерв’ю Сторожко Т. з Л. Б.

Інтерв’ю Сторожко Т. з Р. Б.

USC Shoah Foundation Institute Archives, testimony no 49366.

USC Shoah Foundation Institute Archives, testimony no 49372.

USC Shoah Foundation Institute Archives, testimony no 49596.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Сторожко, Т. (2017). Подушка в магії ромів Слобожанщини. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 88-93. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8609
Розділ
ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ