Магічні способи лікування дітей на Слобожанщині (на матеріалах польових досліджень)

  • Дзвенислава Ганус Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України
Ключові слова: народна педіатрія, народні методи лікування, Слобожанщина, замовляння, знахарка.

Анотація

У статті на основі польових етнографічних матеріалів охарактеризовано особливості народної педіатрії населення Слобожанщини. Розглянуто основні причини виникнення найпоширеніших дитячих хвороб. Описано методи лікування безсоння, «уроків», переляку та епілепсії. Виявлено, що здебільшого магічна складова «лікування» була спрямована на «вигнання» хвороби з тіла немовляти та відправлення її в потойбічний світ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Агапкина Т. Сюжетика восточнославянских заговоров в сопоставительном аспекте / Т. А. Агапкина // Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. [Вып. 10]. – Москва : Индрик, 2006. – С. 10–123.

Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии / Н. Арандаренко. – Полтава, 1849. – Часть ІІ. – 385 с.

Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян / А. К. Байбурин. – Ленинград : Наука, 1983. – 191 с.

Белова О., Толстая С. Луна / О. В. Белова, С. М. Толстая // Славянские древности. Этнолингвистический словарь: [в 5 т.] / РАН, Институт славяноведения / под общ. ред. Н. Толстого. – Москва : Международные отношения. – 2004. – Т. 3: К (Круг) – П (Перепелка) – С. 143–147.

Белова О. Черный цвет в картине мира славянских народов / О. Белова // Славяноведение. – 2009. – № 6. – С. 36–41.

Болтарович З. Народна медицина українців / З. Болтарович. – Київ : Наукова думка, 1990. – 230 с.
Виноградова Л. Заговорные формулы против детской бессонницы как тексты коммуникативного типа / Л. Н. Виноградова // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. – Москва, 1993. – С. 153–163.

Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии: Очерки по этнографии края / под ред. В. Иванова. – Харьков : Издание Харьковского Губернского Статистического Комитета, 1898. – Т. 1. – 1012 с.

Иванов П. Этнографические материалы, собранные в Купянском уезде Харьковской губернии / П. Иванов // Этнографические обозрение. – 1897. – № 1. – С. 22–81.

Коваленко Г. К народной медицине малороссов / Г. Коваленко // Этнографическое обозрение. – 1891. – № 4. – С. 169–183.

Левкиевская Е. Славянский оберег. Семантика и структура / Е. Е. Левкиевская. – Москва : Индрик, 2002. – 336 с.

Маєрчик М. Ритуал і тіло, Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / М. Маєрчик. – Київ : Критика, 2011. – 325 с.

Мазалова Н. Состав человеческий: Человек в традиционных соматических представлениях русских / Н. Е. Мазалова. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2001. – 192 с.

Милорадович В. Народные обряды и песни Лубенского уезда, Полтавской губернии / В. Милорадович // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – 1897. – Т. 10. – С. 1–223.

Сумцов М. Слобожани. Історично-етнографічна розвідка / М. Ф. Сумцов. – Харків : Союз, 1918. – 239 с.

Троцан Д. Символіка дороги в традиційних українських обрядах народження та хрестин / Д. Троцан // Етнічна історія народів Європи. – 2010. – Вип. 32. – С. 118–125.

Тупчієнко М. Структурно-організуюча функція заліза в обрядах, що мають космогонічне значення / М. Тупчієнко // Матеріали до української етнології – 2011. – № 10 (13). – С. 191–195.

Швидкий С. Традиційна народна медицина українців Південної Слобожанщини: історія розвитку, сучасний стан, регіональна специфіка: автореф. дис. канд. іст. наук: / Сергій Швидкий. – К., 2001. – 18 с.

Польові матеріали автора. Записано у с. Велика Рублівка Котелевського р-ну Полтавської обл. від Гаркавенко Ганни Тимофіївни, 1930 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Велика Рублівка Котелевського р-н Полтавської обл від Якушик Надії Флорівни, 1959 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. В’язова Краснокутського р-ну Харківської обл. від Жилко Анни Петрівни, 1938 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Качалівка Краснокутського р-ну Харківської обл. від Качало Тетяни Миколаївни, 1961 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Качалівка Краснокутського р-ну Харківської обл. від Снісар Галини Федорівни, 1937 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Кияни Богодухівського р-ну Харківської обл. від Шутової Катерини Василівни, 1939 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Кітченківка Краснокутського р-ну Харківської обл. від Головко Ольги Миколаївни, 1957 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Кітченківка Краснокутського р-ну Харківської обл. від Ткаченко Анастасії Полікарпівни, 1929 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Ковалево Котелевського р-ну Полтавської обл. від Мяло Ганни Пантелеймонівни, 1927 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Колонтаїв Краснокутського р-ну Харківської обл. від Собко Галини Степанівни, 1955 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Костянтинівка Краснокутського р-ну Харківської обл. від Ганус Броніслави Павлівни, 1942 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Крисино Богодухівського р-ну Харківської обл. від Нежид Варвара Антонівна, 1929 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Михайлівка Краснокутського р-ну Харківської обл. від Гайдамаки Людмили Федорівни, 1950 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Скибівка Чутівського р-ну Полтавської обл. від Щербань Тетяни Вікторівни, 1945 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Слобідка Краснокутського р-ну Харківської обл. від Замогляд Віри Федорівни, 1940 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Слобідка Краснокутського р-ну Харківської обл. від Яфименко Марії Григорівни, 1936 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Степанівка Краснокутського р-ну Харківської обл. від Вілінської Ліди Яківни, 1939 р. н.

Польові матеріали автора. Записано у с. Хрущова Микитівка Богодухівського р-ну Харківської обл. від Каплуновької Ніни Василівни, 1937 р. н.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Ганус, Д. (2017). Магічні способи лікування дітей на Слобожанщині (на матеріалах польових досліджень). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 80-87. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8608
Розділ
ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ