Лікувальні замовляння в Ізюмському районі: внутрішня форма і логіка функціонування

  • С. К. Бондаренко Відділ культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації
  • С. М. Заїка Відділ культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації
  • О. М. Рудь Відділ культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації
Ключові слова: лікувальні замовляння, магічне мислення, партиципація.

Анотація

У статті розглянуто текст, сюжет, структура і функції лікувальних замовлянь в Ізюмському районі Харківської області. Виокремлено дискурсивні коди замовлянь. Доведено, що за зовнішньою формою замовляння являють собою приклад індоєвропейської архаїки, синтезованої з народним православ’ям, а за внутрішньою формою – приклад магічного мислення, котрий діє на основі партиципації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ви, зорі-зориці. Українська народна магічна поезія / Упоряд. М. Василенко. – Київ, 1991. – 336 с.
Гинзбург К. Образ шабаша и ведьм и его истоки / К. Гинзбург // Одиссей. – Москва, 1990. – С. 132–146.

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л. Леви-Брюль. – Москва : Педагогика-Пресс, 1994. – 608 с.

Муравський шлях-97 : матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції / упоряд. М. Красиков, Н. Олійник, В. Осадча, М. Семенова. – Харків : ХДІК, 1998. – 360 с.

Новікова М. Прасвіт українських замовлянь / М. Новікова // Українські замовляння. – Київ, 1993. – 307 с.

Павлов О. Поетичні та психологічні моделі фольклорних магічних текстів / О. Павлов. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.harmony.com.ua/text/338.html.

Потебня А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня ; [сост., вступ. ст. А. Б. Муратова]. – Москва : Высш. шк., 1990. – 344 с.

Романова О. Стереотипи магічного мислення в контексті українських, російських та білоруських замовлянь / О. Романова // Український історичний збірник. – 2008. – Вип. 11. – С. 100–112.

Темченко А. Історія вивчення традиційних замовлянь / А. Темченко // Матеріали до української етнології : зб. наук. пр. Вип. 13. НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2014. – С. 59–72.

Фуко М. Рождение клиники / М. Фуко. – Москва : Смысл, 1998. – 310 с.

Швидкий С. М. Лікувальні замовляння в етномедицині Слобідської України ХІХ – поч. ХХ ст. / С. М. Швидкий // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Science. – 2013. – Vol. 6.

Швыдкый С. Н. Структурно-функциональные особенности украинских заговоров / С. Н. Швыдкый // Молодой ученый. – 2013. – № 12. – С. 884–888.

Шевчук Т. Магічна поезія замовляння. Еволюція ритуально-поетичних формул / Т. Шевчук // Родовід. – 1993. – № 5. – С. 11–14.

Шуляк С. Міфологія українських замовлянь / С. Шуляк // Літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 42 (2). – С. 373–380.

Шуляк С. Функціонування міфочисел у світі українських замовлянь / С. М. Шуляк // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 46 (4). – С. 367–374.

Boole G. An investigation of the laws of thought / G. Boole. – London, 1854. – 424 p.

Phillips S. Magical thinking in complementary and alternative medicine [Електронний ресурс] / S. Phillips // Skeptical Inquirer. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.csicop.org/SI/show/magical_thinking_in_complementary_and_alternative_medicine.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Бондаренко, С. К., Заїка, С. М., & Рудь, О. М. (2017). Лікувальні замовляння в Ізюмському районі: внутрішня форма і логіка функціонування. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 75-79. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8607
Розділ
ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ