Етноніми старого і сучасного Харкова

  • Лідія Удовенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: етнонім, Харків, містяни, урбанонім, назва, вулиця.

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню завдань топонімії великого міста. Проаналізовано харківські етноніми як репрезентанти міської топонімії від XIX до XXI століття. Визначено функції етнонімів в історії міста Харкова. Виявлено особливості досліджуваного явища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Адресно-справочная книга «Весь Харьковъ на 1914 год». – Х. : [б. и.], 1914.

Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : ист. моногр. : в 2 т. / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – (репринт. изд.) – Х. : [б. и.], 1993. – Т. 1. XVII–XVIII вв. – 568 с.; Т 2. XIX и начало XX века. – 973 с.

Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова : очерк / Н. Т. Дьяченко. – 4-е изд., испр. и доп. – Х. : Прапор, 1977. – 271 с., 34 л. илл.

Журнал очередного собрания Харьковской городской думы. Заседание 16 февраля [и последующие] 1899 года. – Х. : Тип.-лит. «Печатное дело», 1899. – 425 с.

Історія міста Харкова ХХ століття / [О. Н. Ярмиш, С. І. Посохов, А. І. Епштейн та ін.]. – Х. : Фоліо, 2004. – 686 с.

Историко-справочный путеводитель. Харьков, его прошлое и настоящее в рисунках и описаниях / А. Н. Гусев. – (репринт. изд.) – Х. : САГА, 2008. – 274 с.

История улиц Харькова XVIII–XIX века. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kharkov2012.org/18century/11.

Лейбфрейд А. Ю. Харьков. От крепости до столицы: Заметки о старом городе / А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Х. : Фолио, 1998. – 335 с.

Мачулин Л. И. Улицы и площади Харькова / Л. И. Мачулин. – Х. : Мачулин, 2007. – 480 с., 28 илл. – (Серия «Харьковская старина»).

Морозов Ю. План города Харькова 1787 года / Ю. Морозов // Харьковский календарь на 1879 год. – Х., [1878]. – С. 430–438.

Муромцев І. В. Вибрані праці // І. В. Муромцев. – Х. : Харк. іст.-філолог. т-во, 2009. – 312 с.

Описание г. Харькова с приложением… / И. А. Устинов. – (репринт. изд.) – Х. : САГА, 2010. – 362 с.

План міста Харкова, 1938 р. – Масштаб 1 : 25000. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xt.ht/map/history/plan_goroda_38.jpg.

Почтово-телеграфный справочник Харькова / [сост. Р. К. Хазанова]. – Х. : Соц. Харківщина, 1989. – 224 с.

Список домовладельцев города Харькова. – Х. : [Б. и.], 1887. – 361 с.

Удовенко Л. О. Апелятиви у внутрішньоміських назвах Харкова / Л. О. Удовенко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2015. – Вип. 21. – С. 90–93.

Удовенко Л. О. Меморіальні назви на мапі Харкова / Л. О. Удовенко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2016. – Вип. 22. – С. 68–74.

Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007. – 288 с.


Харківська область : Адм.-територ. поділ: Довідник [упоряд. Р. І. Стрельцова]. – 4-е вид. – Х. : Прапор, 1980. – 154 с.

Харьков : справочник по названиям: 7000 улиц, площадей, скверов, районов… ; [сост.: Е. Н. Дмитриева, Е. В. Дьякова, Н. М. Харченко; под общ. ред. С. М. Куделко]. – Х. : САГА, 2011. – 432 с.

Янко М. Т. Топонімічний словник-довідник Української РСР / М. Т. Янко. – К. : Рад. шк., 1973. – 179 с.

Яцина О. Старовинний Харків / О. Яцина. – Х., 2013. – 119 с.

Особистий архів Л. О. Удовенко. Спогади Л. І. Пушкарьової.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Удовенко, Л. (2017). Етноніми старого і сучасного Харкова. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 70-74. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8606
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ