КОРОТКО ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ АГАПІЯ ГОНЧАРЕНКА

  • Лідія Удовенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: Агапій Гончаренко, Аляска, Каліфорнія, визвольний рух, видавництво, газета, часопис.

Анотація

Статтю присвячено проблемам оцінювання фактів біографії і діяльності Агапія Гончаренка – видатного представника української діаспори в Америці. В історії світової культури А. Гончаренко посів місце непримиренного борця проти російського царату, першого популяризатора і перекладача творів Тараса Шевченка в англомовному світі. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. АбліцовоВ. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті / В. Абліцов. – К. : КИТ, 2007. – 436 с.
2. ВарварцевоМ.оМ. Агапій Гончаренко ― піонер української еміграції в США / М. М. Варварцев // Український історичний журнал. – 1969. – № 6.
3. ГончаренкооА. Автобіографія редактора первой русской газеты въ Америкѣ / Агапій Гончаренко // Прогрессъ. – Чикаго; Нью-Йорк. – 1893. – 7 іюня. – С. 11-13.
4. Гончаренко Агапій Онуфрійович [Електронний ресурс] . – Режим доступу http://uk.wikipedia.org/wiki/
5. ЗорівчакоР. Піонер англомовної шевченкіани / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 1973. – № 3. – С. 14-17.
6. Каліфорнійська Україна: Пам’ять про Агапія Гончаренка… [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ntsh.org/content/kaliforniyska-ukrayina-pamyat-pro-agapiya-goncharenka-v-gromadskomu-prostori-kaliforniyciv
7. МатросовоЕ.оН. Заокеанская Русь / Е.оН.оМатросов // Историческій Вестникъ. – 1894. – ТТ. 67-68.
8. Отець Агапій Гончаренко та перші згадки про Тараса Шевченка в Америці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.cerkva.info/2010/03/09/shevchenko.html
9. ПавликоМ. Україна в Америці / М. Павлик // Народ. ― 1893. ― № 19-20.
10. ПавликоМ. Ще про Агапія Гончаренка / М. Павлик // Народ. – 1896. – № 2. – С. 27-32.
11. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом. – Т. 8. – Чернівці, 1910. – С. 70-79.
12. СватиковоС. Агапій Гончаренко, основатель русской печати в Америке / С.оСватиков // Временникъ Общества друзей русской книги. – Т. 4. – 1938. – С. 251-268.
13. Споминки Агапія Гончаренка – українського козака-священика / [видав. М. Павлик]. – Коломия : друкарня М. Білоуса, 1894.
14. ЧижоЯ. Андрій Агапій Гончаренко / Я. Чиж // Календар Свободи. – 1957. – С. 73-80.
15. Alaska Herald. – 1868. – № 1. – S. 3.
16. BancroftоH.оH. History of Alaska 1730-1875 / H.оH.оBancroft. – San Francisco, 1886. – Р. 602, 608, 677.
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Удовенко, Л. (2016). КОРОТКО ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ АГАПІЯ ГОНЧАРЕНКА. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 100-106. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6024
Розділ
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ