НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

  • Олена Шапаренко Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Ключові слова: національна ідентичність, ідентифікація, етнічність, національна свідомість, громадянське суспільство, процес соціалізації

Анотація

У статті розглянуто питання ролі національної ідентичності громадян у перетворенні суспільства на цілісну національну й громадянсько-політичну спільноту. Розкрито зміст, фактори та процеси формування ідентичності. Ідентифікація розглядається як один із механізмів соціалізації особистості, за допомогою якої опановуються норми, ідеали, цінності, моральні якості представників тих соціальних груп, до яких належить індивід. Автор наголошує, що національна свідомість (ідентичність) та нація – це конструкції, що складаються з багатьох взаємопов’язаних компонентів, – етнічних, культурних, територіальних, економічних та політико-юридичних. Зняття усіх протиріч етнічних автостереотипів нації, що склалися на даному етапі в українському суспільстві, можливе лише в рамках громадянського суспільства, шляхом комунікації усіх політичних сил країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Aхиезер А. С. Цивилизационные исследования / Под ред. А. С. Ахиезера, И. К. Яковенко. – М., 1996. – 379 с.
2. Гавриш І. В. Культура та національна ідентичність особистості / І. В. Гавриш // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Х. : ХУПС, 2006. – Вип. 2 (26). – С. 57-59.
3. Губенко А. С. Взаємодія особистісної і соціальної ідентичності. Автореферат дис. канд. філос. наук. 09.00.03. / А.С. Губенко – Х. : ХНАДУ, 2005. – 20 с.
4. Рябчук М. Українські комплекси / М. Рябчук // Національна ідентичність: Хрестоматія / Упоряд. Т. С. Воропай. – Х. : Крок, 2002. – 316 с.
5. Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Е. Д. Сміт. – К. : Основи, 1994. – 296 c.
6. Хабермас Ю. Вовлечение другого/ Ю. Хабермас // Очерки полит. теории. – СПб : Наука, 2001. – 417 с.
7. Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис/ Э. Эриксон. – М. : Прогресс, 1996. – 432 с.
8. Giddens A. The Constitution of Society / A. Giddens. – Oxford, 1997. – 325 с.
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Шапаренко, О. (2016). НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 92-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6023
Розділ
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ