ДЕРЖАВНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ОГЛЯД ПІДХОДІВ І МЕТОДІВ

  • Наталя Дяченко Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: культура, сфера культури, культурна політика, ринкові умови, фінансування культури, органи місцевого управління, заклади культури

Анотація

У статті розглянуто моделі культурної політики («британська», «французька» та «американська»), які лягли в основу взаємодії суспільства і культури у багатьох розвинених країнах світу. Питання культурної політики для України є важливим, оскільки на новому історичному етапі постала проблема пристосування культурної галузі до ринкових умов. Автором зроблено висновки про те, що в нашій країні управління сферою культури залишилося занадто централізованим, і змінити ситуацію може вдосконалення механізмів її фінансування. Сформульовано оптимальний варіант державної стратегії, що поєднуватиме позитивні сторони вищезгаданих моделей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Грабовський С. Чи потрібен національній Україні державний патерналізм / С. Грабовський // Сучасність. – 2003. – № 6. – С. 60-73.
2. Дзюба І. До концепції розвитку української культури / І. Дзюба // Між культурою і політикою. Зб. праць. – К. : Сфера, 1998. – С. 28-37.
3. Дрожжина С. В. Культурна політика сучасної полікультурної України : соціально-філософський та правовий аспекти / С. В. Дрожжина. – Донецьк : ДОН ДУЕТ, 2005. – 196 с.
4. Кулик Н. Шляхи розв’язання сучасних проблем розвитку культури в Україні / Н. Кулик // Бібліотечна планета. – 2000. – № 3. – С. 32-33.
5. Культурна політика в Україні : аналітичний огляд / О. А. Гриценко, Г. О. Андрес, І. С. Булкіна та ін.; ред.-упоряд. : О. А. Гриценко : Укр. центр культ. дослідж. – К. : УЦКД, 2007. – 160 с.
6. Манди С. Культурная политика : краткое руководство / С. Манди // Культурная политика в Европе : выбор стратегии и ориентиры. Сб. материалов. – М. : Либерия, 2002. – С. 37-99.
7. Основи законодавства України про культуру від 14.02.1992 р. № 2117-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 294.
8. Погорелова А. Музейна справа: орієнтири розвитку / А. Погорелова // Українська культура. – 1996. – № 2. – С. 2-3.
9. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16.09.1997 року №531/97-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/531/97-%D0%B2%D1%80
10. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній власності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/534-97-%D0%BF
11. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25.
12. Стріха М. Українська держава і культура : спроба пошуків взаємодії на тлі світового довіду / М. Стріха // Розбудова держави. – 1996. – № 11. – С. 50-53.
13. Фесенко Н. С. Державне регулювання розвитку культури на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. наук з державного управління : спец. 25.00.02. «механізми державного управління» / Н. С. Фесенко. – Х., 2006. – 18 с.
14. Яценко Е. П. Правововые аспекты в области музейной деятельности во Франции / Е. П. Яценко // Культура в современном мире : опыт, проблемы, решения. – М., 1996. – С. 41-53.
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Дяченко, Н. (2016). ДЕРЖАВНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ОГЛЯД ПІДХОДІВ І МЕТОДІВ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 88-91. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6022
Розділ
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ