ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА В СПОГАДАХ ТРЬОХ УЧАСНИКІВ УСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ХЕРСОНЩИНІ

  • Олександр Коник Херсонський державний університет
Ключові слова: спогади, Перша світова війна, радянська влада, Херсонщина

Анотація

У статті розглянуто спогади трьох людей зі статусом старих більшовиків. Їх причетність до встановлення радянської влади на Херсонщині спричинила фіксацію та збереження цих спогадів у державних архівних установах. Основна увага приділена формуванню особистостей авторів та місцю Першої світової війни в структурі їхніх спогадів. Зроблено висновок про цілеспрямоване ретроспективне формування ними своєї «більшовицької» або принаймні «революційної» ідентичності та її презентацію у своїх спогадах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Велика війна 1914–1918 рр. і Україна / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. О. Реєнт ; [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К. : КЛІО, 2013. – 783 с. : іл., табл.
2. Данилевский И. А был ли казус? Некоторые размышления об одной перебранке, которой, вероятно, никогда не было… / И. Данилевский // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2003. Вып. 5 / Под ред. М. А. Бойцова и И. Н. Данилевского. – М. : ОГИ. 2003. С. 337-363.
3. Журавлев В. В. Союз Клио и Психеи: в поисках «одушевленной» истории / В. В. Журавлев // Историк и Художник : Сборник воспоминаний и статей памяти профессора Сергея Сергеевича Секиринского / Отв. ред. Ю. А. Петров. – М. : Институт российской истории, 2013. – С. 73-83.
4. Папакін Г. В. Перша світова війна в рефлексії П. Скоропадського (за матеріалами приватного листування) / Г. В. Папакін // Укр. іст. журн. – 2013. – № 3. – С. 80-97.
5. Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (Київ-Черкаси, 25-26 верес. 2014 р.) / НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України, 2014. – 150 с.
6. Реєнт О. П. Велика війна 1914-1918 рр. в сучасній українській історіографії / О. П. Реєнт, Б. М. Янишин // Укр.іст.журн. – 2014. - № 3. – С. 4-21.
7. Реєнт Ол. Перша світова війна і Україна : [монографія] / О. Реєнт, О. Сердюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Генеза, 2004. – 473 с. : іл., табл.
8. Россия в Первой мировой войне. 1914–1918: Энциклопедия: В 3 тт. / отв. редактор А. К. Сорокин. – М. : Политическая энциклопедия, 2014. – Т. 1: А-Й. – 823 с. : ил.
9. Державний архів Херсонської області (ДАХО).
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Коник, О. (2016). ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА В СПОГАДАХ ТРЬОХ УЧАСНИКІВ УСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ХЕРСОНЩИНІ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 60-65. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6018
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРіЯ ПОВСЯКДЕННЯ