САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ УПРОДОВЖ 1917–1918 рр.

  • В'ячеслав Попов Міжрегіональна Академія управління персоналом (м.Київ)
Ключові слова: індустріальні райони України, біженці, тимчасово переміщена особа, приватна ініціатива, індивідуальне підприємництво, сфера послуг.

Анотація

У статті розглядається практика самостійного працевлаштування у містах України вимушених переселенців упродовж 1917-1918 рр. В умовах економічної кризи великого значення набувала здатність найбільш ініціативних серед біженців громадян створити власне робоче місце. Визначені основні категорії переселенців, які займалися індивідуальною трудовою діяльністю, охарактеризовані сфери, у яких вони створювали робочі місця, та послуги, які вони надавали споживачам. Робиться спроба дослідити, які чинники сприяли самостійному працевлаштуванню.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Вернадський В. І. Щоденники (1917-1921) // Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 9. – К. : НАНУ, 2011. – 326 с.
2. Володимир Винниченко – Розалія Ліфшиць: епістолярний діалог (1911-1918 роки) / упор., вступ, комент. та прим. Надії Миронець. – Дрогобич : Коло, 2012. – 288 с.
3. Гольденвейзер А. А. Из киевских воспоминаний // Архив русской революции. Изданный Г. В. Гессеном. – М. : Терра-Политиздат, 1991. – Т. 6. – 364 с.
4. Дневник и воспоминания киевской студентки (1919-1920 гг.) // Архив русской революции. Издаваемый Г. В. Гессеном. – Берлин : Слов», 1924. – Т. 15. – 345 с.
5. Історія інтелігенції Української РСР 1917–1990 рр. / АН УРСР; інститут історії, Державна історична бібліотека УРСР; укл. Л. Ю. Ступак. – К. : Б.и., 1991. – 535 с.
6. Кравченко В. Я вибрав волю. Особисте й політичне життя совєтського урядовця / В. Кравченко. Переклав з англійської мови М. Гетьман. – Торонто : Український робітник, 1948. – 493 с.
7. Кульчицький С. В. УСРР в добу «воєнного комунізму» (1917-1920 рр.) / Інститут історії України НАН України, С. В. Кульчицький. – К. : б.в., 1994. – 141 с.
8. Нариси історії Української революції 1917–1921 років. Ред. кол. Під гол. В. А. Смолія. Книга 1. – К. : Наукова думка, 2011. – 388 с.
9. Нариси історії Української революції 1917–1921 років. Ред. кол. Під гол. В. А. Смолія. Книга 2. – К. : Наукова думка, 2012. – 462 с.
10. Реєнт О. П. Українська революція і робітництво: соціально-політичні і економічні зміни 1917-1920 рр. / О. П. Реєнт. – К., 1996. – 265 с.
11. Солдатенко В. Ф. У вирі революції і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917-1920 рр. в Україні) / В. Ф. Солдатенко. – К. : Парламентське видавництво, 2012. – 272 с.
12. Тэффи Н. А. Житье-бытье: Рассказы. Воспоминания. – М. : Политиздат, 1991. – 445 с.: ил.
13. Возрождение (газета, Харків).
14. Вольный Юг (газета, Севастополь).
15. Нова громада (газета, Харків).
16. Новая Донецкая мысль (газета, Юзівка).
17. Родина (газета, Харків).
18. Южный край (газета, Харків).
19. Державний архів Донецької області.
20. Державний архів Російської Федерації.
21. Державний архів Харківської області.
22. Центральний державний архів громадських об’єднань України.
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Попов, В. (2016). САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ УПРОДОВЖ 1917–1918 рр. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 50-53. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6016
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРіЯ ПОВСЯКДЕННЯ