ЗАБОРОНИ УКРАЇНОМОВНОЇ ПРЕСИ В ПІДРОСІЙСЬКІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ПРОЯВ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ

  • Наталя Олешко Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: україномовна преса, заборони, штрафи, великодержавний шовінізм, національна самосвідомість.

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню заборон україномовної преси в підросійській Україні на початку ХХ ст. Особлива увага приділяється висвітленню архівних даних щодо агресивних засобів, які вживала російська влада для усунення україномовних журналів і газет з інформаційного простору російської держави. Результати даного дослідження свідчать про те, що проти україномовної преси даного періоду вживалися різні заходи утиску – від накладення штрафів на видання і видавців, переслідування видавців і передплатників україномовних видань до закриття пресових видань. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Боровець. І. Проблеми української мови та національної освіти на сторінках газети «Сніп» (1912 р.) / І. Боровець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://historical-club.org.ua/istoriya-ukrayini/ukrayina-u-skladi-rosijskoyi-ta-avstrijskoyi-imper/702-problemi-ukrayinskoyi-movi-ta-nacionalnoyi-osviti-na-storinkax-gazeti-snip-1912-r.html.
2. Бурдега Т. Відродження української преси у Наддніпрянській Україні (1905–1907) / Т. Бурдега // Теле- та радіожурналістика: [збірник наукових праць]. – Л. : ЛНУ, 2012. – Вип. 11. – С. 16-27.
3. Грушевський М. Чи не спроможемось? // Літературно-науковий вісник. – 1907. – Т. 40, кн. 12. – С. 418-425.
4. Животко А. П. Історія української преси : навчальний посібник для вузів / А. П. Животко. – Мюнхен : Buch- und Kunstdruckerei CmbH, 1990. – 334 с.
5. Історія української преси: XX століття: Хрестоматія : навчальний посібник для вузів / Упоряд., вступ.ст. О.Г. Мукомела . – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 350 с.
6. Олешко Н.П. Українська преса та проблеми її розвитку в Російській імперії (1905-1914 рр.) / Н. П. Олешко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2003. – № 603. – Сер.: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 6. – С. 75-84.
7. Тернопільський Ю. Л. Українська преса з перспективи 150-ліття / Ю. Л. Тернопільський . – Джерсі Ситі : Видавництво М. П. Коць, 1974. – 175 с.
8. Тимошик М. С. Історія української видавничої справи : нова наукова концепція та спроби її фальсифікації / М. С. Тимошик. – К. : В-во Київського національного університету культури і мистецтв, 2012. – 31 с.
9. Тимошик М. С. Її величність - книга: Історія видавничої справи Київського університету: 1834-1999 / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 306 с.
10. Центральний державний історичний архів у м. Київ.
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Олешко, Н. (2016). ЗАБОРОНИ УКРАЇНОМОВНОЇ ПРЕСИ В ПІДРОСІЙСЬКІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ПРОЯВ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 33-36. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6013
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРіЯ ПОВСЯКДЕННЯ