УЧАСТЬ СТУДЕНТСТВА В ПОДІЯХ 9 СІЧНЯ 1905 р.

  • Юлія Бургаз Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
Ключові слова: студентство, боротьба, урядові війська, мітинг, революція.

Анотація

У статті аналізується роль студентських груп у революційних подіях 9 січня 1905 р. та їх протиборство урядовим військам. Автор переконливо доводить, що роль студентства у подіях першої російської революції була не значною. Причинами цього було: неорганізованість, відсутність спільної ідеї та єдиного керівного центру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. 9 января 1905 года (письма корреспондентов «Освобождения») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/9_января_1905_года_(письма_корреспондента_»Освобождения»).
2. «Вперед» №4, 31 (18) января 1905 // Горький М. Собрание сочинений в 30-ти томах. – М., 1950. –Т. 7. – C. 187.
3. Ганелин Р. Ш. Русское самодержавие в 1905 г. Реформы и революция / АН СССР. Ин-т истории СССР. / Р. Ш. Ганелин. – СПб. : Наука, 1991. – 221с.
4. Гуревич Л. Я. Народное движение в Петербурге 9-го января 1905 г. / Л. Я. Гуревич // Былое. –1906. – № 1. – С. 195-223.
5. Гусятников. Н. С. Революционное студенческое движение в России 1899-1907 / Н. С. Гусятников. – М. : Мысль, 1971. – 264 с.
6. Деголь В. К вопросу о роли студенчества в революционном движении / В. Деголь // Каторга и ссылка. – 1923. – №2 (87).
7. Доклад комиссии присяжных поверенных 16 января 1905 г. по поводу событий в Петербурге 9-11 января 1905 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikisource.org/wiki/Доклад_комиссии_избранной_общим_собранием_присяжных_поверенных_16_января_1905_года_по_поводу_событий_9-11_января
8. Записки прокурора Петербургской судебной палаты на имя министра юстиции 4-9 января 1905 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hrono.ru/dokum/190_dok/190501proku.php
9. Из перлюстраций департамента полиции о 9 января 1905 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikisource.org/wiki/Из_перлюстраций_Департамента_полиции_о_9_января_1905_года
10. Короленко В. Г. Хроника внутренней жизни. 9 января 1905 года // В. Г. Короленко. Собрание сочинений в пяти томах. – Ленинград, 1989. – Т. 3. – С. 231-234.
11. Никольский Е.А. Записки о прошлом / Е. А. Никольський. – М. : Русский путь, 2007. – 288 с.
12. Олесич Н. Господин студент. Императорского Санкт-Петербурского университета / Н. Олесич. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 208 с.
13. Очерки по истории Ленинградского университета. Т IV. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1962. – 152 с.
14. Шилов А. А. К документальной истории петиции 9 января 1905 г. / А. А. Шилов // Красная летопись. – 1925. – № 2. – С. 19-36.
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Бургаз, Ю. (2016). УЧАСТЬ СТУДЕНТСТВА В ПОДІЯХ 9 СІЧНЯ 1905 р. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 27-32. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6012
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРіЯ ПОВСЯКДЕННЯ