Перші дорожньо-транспортні пригоди за участі автомобілів у Харкові на початку ХХ ст. (за матеріалами місцевої преси)

  • Андрій Домановський Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  • Наталія Олешко Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: Харків, початок ХХ ст., транспорт, автомобіль, дорожньо-транспортна пригода,, ДТП, автомобільна аварія, газета, «Южный Край», «Утро», «Червоний автомобіль»

Анотація

Мета. Стаття має на меті з’ясувати історію перших дорожньо-транспортних пригод за участі автомобілів у Харкові на початку ХХ ст.

Методологія дослідження. У статті відповідно до концепції модернізації урбаністичного простору розглянуто дорожньо-транспортні пригоди за участі автомобілів як один з аспектів появи й освоєння нових транспортних засобів та способів комунікації автомобільного руху у Харкові на початку ХХ ст.

Наукова новизна. Уперше в історіографії предметом спеціального наукового дослідження стали дорожньо-транспортні пригоди за участі автомобілів у Харкові на початку ХХ ст. Повідомлення газет «Южный Край» та «Утро» дали змогу виявити низку свідчень про перші дорожньо-транспортні пригоди за участі автомобілів у Харкові на початку ХХ ст. Установлено типові причини, обставини, перебіг і наслідки таких пригод.

Висновки. З’ясовано, що перші автомобільні аварії були спричинені передусім незвичністю нового транспортного засобу для традиційних учасників тогочасного дорожнього руху – пішоходів, візників і особливо коней, які лякалися незвичного вигляду та високої швидкості руху автоматичних екіпажів, гуркоту їхніх моторів, здійнятої під час руху курявий диму, гучних вихлопів двигунів внутрішнього згоряння та різких сигналів клаксонів чи навіть «сирен». Вагому роль в окремих випадках відігравали такі фактори, як невисока якість підготовки водіїв автомобілів та / чи безвідповідальність окремих шоферів під час руху міськими вулицями. Найбільш наочним прикладом небезпечної поведінки на дорозі став випадок дворянина О. Л. Самойлова (власника й водія сумнозвісного з газетних повідомлень «Червоного автомобіля»), який регулярно свідомо нехтував безпекою учасників дорожнього руху. Це спричиняло часті дорожньо-транспортні пригоди із завдаванням шкоди різного ступеня тяжкості іншим учасникам дорожнього руху людям, тваринам (коням, собакам) і транспортним засобам. Водночас значна частка відповідальності за скоєні ДТП має бути покладена на візників та особливо пішоходів, які звикли до повільного руху містом. Тривалий час вони не усвідомлювали змін, до яких привела поява десятків автомобілів на вулицях Харкова й нехтували власною безпекою, поводячись доволі недбало.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Домановський А. М., Олешко Н. П. Перші автомобілі та автомобільні дорожньо-транспортні пригоди у Харкові на початку ХХ ст. (за матеріалами місцевої преси). Інтелігенція і влада. 2019. Вип. 40. С. 139150.

Домановський А. М., Олешко Н. П. Автомобільний громадський транспорт у Харкові на початку ХХ ст.: проєкти та перші спроби реалізації (за матеріалами місцевої преси). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». 2020. Вип. 30. С. 108138.

Домановський А. М. Перша автомобілезнавча наукова доповідь у Харкові. Автодорожник. Газета колективу Харківського навчально-науково-виробничого комплексу з автомобільно-дорожньої освіти. 2 травня 2019 р., четвер. № 4–5 (1663–1664). С. 12.

Домановський А. М., Олешко Н. П. Перші автомобілі на вулицях Харкова на початку ХХ ст. Автодорожник. Газета колективу Харківського навчально-науково-виробничого комплексу з автомобільно-дорожньої освіти. 9 липня 2020 р., четвер. № 67 (16771678). С. 15.

Z. Z. К местной жизни (Из письма). Утро. Четверг, 17 марта 1911 г. № 1297. С. 4.

Наши автомобилисты. Южный Край. Вторник, 25 мая (7 июня) 1904 г. № 8101. С. 4.

Данилевский М. Г. Письмо в редакцию. Южный Край. Вторник, 5 (18) октября 1904 г. № 8234. С. 4.

Заметка. Южный Край. Пятница, 11 (24) октября 1904 г. № 8240. С. 4.

Приговор земского начальника // Южный Край. Воскресенье, 14 (27) ноября 1904 г. № 8274. С. 5.

Езда на автомобилях. Южный Край. Среда, 21 октября (2 ноября) 1904 г. № 8249. С. 4.

Харьковские автомобилисты. Утро. Суббота, 31 мая 1908 г. № 453. С. 4.

Шалости шоффера. Утро. Среда, 4 июня 1908 г. № 455. С. 4.

Неосторожная езда. Утро. Вторник, 21 апреля 1909 г. № 720. С. 3.

Неосторожная езда на автомобиле. Утро. Суббота, 25 июля 1909 г. № 801. С. 4.

Происшествия. Автомобиль № 30. Утро. Пятница, 12 июня 1909 г. № 764. С. 4.

Случай с автомобилем. Утро. Среда, 8 июля 1909 г. № 786. С. 5.

Быстрая езда. Утро. Среда, 16 сентября 1909 г. № 842. С. 6.

Неосторожная езда. Южный Край. Четверг, 1 (14) октября 1909 г. № 9801. С. 6.

Из подвигов «красного автомобиля». Южный Край. Суббота, 8 (21) мая 1910 г. № 9983. С. 4.

Красный автомобиль (Из зала суда). Утро. Воскресенье, 9 мая 1910 г. № 1037. С. 7.

Езда на автомобилях. Южный Край. Пятница, 17 (30) апреля 1909 г. №. 9663. С. 5.

Наши автомобилисты. Южный Край. Суббота, 5 (18) сентября 1909 г. № 9781. С. 4.

Опасные прогулки. Утро. Суббота, 5 сентября 1909 г. № 835. С. 4.

Из зала суда. Харьковский окружной суд. «Красный автомобиль». Утро. Среда, 14 сентября 1911 г. № 1446. С. 7.

«Красный автомобиль». Южный Край. Четверг, 4 (17) марта 1910 г. № 9929. С. 5.

Опять «красный автомобиль». Южный Край. Пятница, 5 (18) марта 1910 г. № 9930. С. 4.

«Красный автомобиль». Южный Край. Вторник, 9 (22) марта 1910 г. № 9933. С. 4.

«Красный автомобиль». Южный Край. Среда, 10 (23) марта 1910 г. № 9934. С. 5.

Автомобиль Самойлова. Утро. Четверг, 4 марта 1910 г. № 982. С. 5.

Красный автомобиль Самойлова. Утро. Вторник, 9 марта 1910 г. № 986. С. 5.

Опять красный автомобиль Самойлова. Утро. Среда, 10 марта 1910 г. № 987. С. 4.

Смерть под автомобилем. Южный Край. Среда, 6 (19) июня 1912 г. № 10805. С. 3.

Ужасная катастрофа. Утро. Среда, 6 июня 1912 г. № 1666. С. 5.

Журналист. Мелочи жизни. Южный Край. Суббота, 9 (22) июня 1912 г. № 10811. С. 45.

А. Е. Из харьковской жизни. Утро. Четверг, 7 июня 1912 г. № 1667. С. 3.

К упорядочению езды на автомобилях. Утро. Среда, 23 июля 1914 г. № 2377. С. 5.

«Красный автомобиль». Утро. Суббота, 5 июля 1914 г. № 236.С. 4.

Вежливость на первом плане. Жало. 1913. № 9.

Боженко А. О. Чорний гумор по-харківськи: сприйняття технічних інновацій мешканцями міста на початку ХХ ст. (на матеріалах преси). Сторінки історії : збірник наукових праць. 2017. Вип. 44. С. 51–57.

Ходатайство полициймейстера. Утро. Среда, 13 января 1910 г. № 940. С. 4.

«Синий автомобиль». Южный Край. Пятница, 16 (29) апреля 1910 г. № 9965. С. 3.

«Синий автомобиль». Южный Край. Суббота, 17 (30) апреля 1910 г. № 9966. С. 4.

Несчастный случай с доктором С. Н. Советовым. Утро. Воскресенье, 16 октября 1911 г. № 1473. С. 5.

References

Domanovskyi A. M., Oleshko N. P. Pershi avtomobili ta avtomobilni dorozhno-transportni pryhody u Kharkovi na pochatku 20 st. (za materialamy mistsevoi presy) [The first cars and car accidents in Kharkiv in the early twentieth century (based on materials of the local press] (in Ukrainian). Intelihentsiia i vlada. 2019. Vyp. 40. S. 139150.

Domanovskyi A. M., Oleshko N. P. Avtomobilnyi hromadskyi transport u Kharkovi na pochatku 20 st.: proiekty ta pershi sproby realizatsii (za materialamy mistsevoi presy) [Automobile public transport in Kharkiv at the beginning of the twentieth century: projects and first attempts at implementation (based on materials from the local press)] (in Ukrainian). Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia «Istoriia Ukrainy. Ukrainoznavstvo: istorychni ta filosofski nauky». 2020. Vyp. 30. S. 108138.

Domanovskyi A. M. Persha avtomobileznavcha naukova dopovid u Kharkovi [The first automotive scientific report in Kharkiv] (in Ukrainian). Avtodorozhnyk. Hazeta kolektyvu Kharkivskoho navchalno-naukovo-vyrobnychoho kompleksu z avtomobilno-dorozhnoi osvity. 2 travnia 2019 r., chetver. № 4–5 (1663–1664). S. 12.

Domanovskyi A. M., Oleshko N. P. Pershi avtomobili na vulytsiakh Kharkova na pochatku 20 st. [The first cars on the streets of Kharkov in the early twentieth century] (in Ukrainian). Avtodorozhnyk. Hazeta kolektyvu Kharkivskoho navchalno-naukovo-vyrobnychoho kompleksu z avtomobilno-dorozhnoi osvity. 9 lypnia 2020 r., chetver. № 67 (16771678). S. 15.

Z. Z. K mestnoj zhizni (Iz pisma) [To local life (From a letter)] (in Russian). Utro. Chetverg, 17 marta 1911 g. № 1297. S. 4.

Nashi avtomobilisty [Our motorists] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Vtornik, 25 maya (7 iyunya) 1904 g. № 8101. S. 4.

Danilevskij M. G. Pismo v redakciyu [Letter to the editor] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Vtornik, 5 (18) oktyabrya 1904 g. № 8234. S. 4.

Zametka [Note] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Pyatnica, 11 (24) oktyabrya 1904 g. № 8240. S. 4.

Prigovor zemskogo nachalnika [Verdict of the Zemsky Chief] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Voskresene, 14 (27) noyabrya 1904 g. № 8274. S. 5.

Ezda na avtomobilyah [Driving in cars] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Sreda, 21 oktyabrya (2 noyabrya) 1904 g. № 8249. S. 4.

Harkovskie avtomobilisty [Kharkiv motorists] (in Russian). Utro. Subbota, 31 maya 1908 g. № 453. S. 4.

Shalosti shoffera [Chauffeur's pranks] (in Russian). Utro. Sreda, 4 iyunya 1908 g. № 455. S. 4.

Neostorozhnaya ezda [Careless driving] (in Russian). Utro. Vtornik, 21 aprelya 1909 g. № 720. S. 3.

Neostorozhnaya ezda na avtomobile [Careless driving] (in Russian). Utro. Subbota, 25 iyulya 1909 g. № 801. S. 4.

Proisshestviya. Avtomobil № 30 [Incidents. Car number 30] (in Russian). Utro. Pyatnica, 12 iyunya 1909 g. № 764. S. 4.

Sluchaj s avtomobilem [Car incident] (in Russian). Utro. Sreda, 8 iyulya 1909 g. № 786. S. 5.

Bystraya ezda [Fast driving] (in Russian). Utro. Sreda, 16 sentyabrya 1909 g. № 842. S. 6.

Neostorozhnaya ezda [Careless driving] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Chetverg, 1 (14) oktyabrya 1909 g. № 9801. S. 6.

Iz podvigov «krasnogo avtomobilya» [From the exploits of the «red car»] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Subbota, 8 (21) maya 1910 g. № 9983. S. 4.

Krasnyj avtomobil (Iz zala suda) [Red car (From the courtroom)] (in Russian). Utro. Voskresene, 9 maya 1910 g. № 1037. S. 7.

Ezda na avtomobilyah [Driving in cars] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Pyatnica, 17 (30) aprelya 1909 g. № 9663. S. 5.

Nashi avtomobilisty [Our motorists] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Subbota, 5 (18) sentyabrya 1909 g. № 9781. S. 4.

Opasnye progulki [Dangerous walks] (in Russian). Utro. Subbota, 5 sentyabrya 1909 g. № 835. S. 4.

Iz zala suda. Harkovskij okruzhnoj sud. «Krasnyj avtomobil» [From the courtroom. Kharkiv District Court. «Red car»] (in Russian). Utro. Sreda, 14 sentyabrya 1911 g. № 1446. S. 7.

«Krasnyj avtomobil» [«Red car»] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Chetverg, 4 (17) marta 1910 g. № 9929. S. 5.

Opyat «krasnyj avtomobil» [Again «red car»] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Pyatnica, 5 (18) marta 1910 g. № 9930. S. 4.

«Krasnyj avtomobil» [«Red car»] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Vtornik, 9 (22) marta 1910 g. № 9933. S. 4.

«Krasnyj avtomobil» [«Red car»] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Sreda, 10 (23) marta 1910 g. № 9934. S. 5.

Avtomobil Samojlova [Samoilov's car] (in Russian). Utro. Chetverg, 4 marta 1910 g. № 982. S. 5.

Krasnyj avtomobil Samojlova [Samoilov's red car] (in Russian). Utro. Vtornik, 9 marta 1910 g. № 986. S. 5.

Opyat krasnyj avtomobil Samojlova [Again Samoilov's red car] (in Russian). Utro. Sreda, 10 marta 1910 g. № 987. S. 4.

Smert pod avtomobilem [Death under the car] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Sreda, 6 (19) iyunya 1912 g. № 10805. S. 3.

Uzhasnaya katastrofa [A terrible catastrophe] (in Russian). Utro. Sreda, 6 iyunya 1912 g. № 1666. S. 5.

Zhurnalist. Melochi zhizni [Journalist. Little things in life] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Subbota, 9 (22) iyunya 1912 g. № 10811. S. 45.

A. E. Iz harkovskoj zhizni [From Kharkiv life] (in Russian). Utro. Chetverg, 7 iyunya 1912 g. № 1667. S. 3.

K uporyadocheniyu ezdy na avtomobilyah [To streamline drive] (in Russian). Utro. Sreda, 23 iyulya 1914 g. № 2377. S. 5.

«Krasnyj avtomobil» [«Red car»] (in Russian). Utro. Subbota, 5 iyulya 1914 g. № 236. S. 4.

Vezhlivost na pervom plane [Courtesy primarily] (in Russian). Zhalo. 1913. № 9.

Bozhenko A. O. Chornyi humor po-kharkivsky: spryiniattia tekhnichnykh innovatsii meshkantsiamy mista na pochatku 20 st. (na materialakh presy) [Black humor in Kharkiv: the perception of technical innovations by city residents in the early twentieth century (on press materials)] (in Ukrainian). Storinky istorii : zbirnyk naukovykh prats. 2017. Vyp. 44. S. 51–57.

Hodatajstvo policijmejstera [Police Master's Petition] (in Russian). Utro. Sreda, 13 yanvarya 1910 g. № 940. S. 4.

«Sinij avtomobil» [«Blue car»] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Pyatnica, 16 (29) aprelya 1910 g. № 9965. S. 3.

«Sinij avtomobil» [«Blue car»] (in Russian). Yuzhnyj Kraj. Subbota, 17 (30) aprelya 1910 g. № 9966. S. 4.

Neschastnyj sluchaj s doktorom S. N. Sovetovym [Accident with Dr. S. N. Sovetov] (in Russian). Utro. Voskresene, 16 oktyabrya 1911 g. № 1473. S. 5.
Опубліковано
2021-06-16
Як цитувати
Домановський, А., & Олешко, Н. (2021). Перші дорожньо-транспортні пригоди за участі автомобілів у Харкові на початку ХХ ст. (за матеріалами місцевої преси). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 31, 109-122. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-31-10
Розділ
УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ