Викладання археології в автобіографіях вчених Харківського університету (50-60 рр. ХХ століття)

  • Олег Калугін Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-8485-9060
Ключові слова: автобіографії, археологія, Харківський університет, викладання.

Анотація

Статтю присвячено вивченню автобіографічного спадку викладачів археології Харківського університету у другій половині XX століття. Переважно на основі джерел особового походження схарактеризовано різні аспекти викладання цієї дисципліни на історичному факультеті. Автор зазначає, що друга половина 1950-х років для археології в Харківському університеті стала новою віхою, адже тоді сформували систему викладання цієї науки й поступово почали з’являтися нові викладацькі кадри, що дало змогу створити персональний бренд викладача-археолога.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бурдье П. Практический смысл / П. Бурдье. – СПБ, 2001. – 562 с.

Демидова М. В. «Символический капитал»: социально-философский анализ/ М. В. Демидова // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. – Новосибирск, 2012. – Вып. X / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibac.info/conf/social/x/27041.

Кадеев В. И. Воспоминания / В. И. Кадеев. – Харьков, 2013. – 144 с.

Кадеев В. И. Древняя история и античная археология в Харьковском университете (1805–1990 гг.) / В. И. Кадеев, В. А. Латышева, В. Ф. Мещеряков, И. П. Сергеев // ВХУ. – 1991. – № 357. – С. 50–69.

Короливский С. М. Харьковский государственный университет им. А. М. Горького за 150 лет / С. М. Короливский и др. – Харьков, 1955. – 386 с.

Клейн Л. С. Феномен советской археологии / Л. С. Клейн. – СПб, 1993. – 138с.

Куделко С. М. Профессор Б. А. Шрамко как преподаватель / С. М. Куделко // Проблемы археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса Андреевича Шрамко. – 2008.

Михеев В. К. Вклад ученых Харьковского университета в развитие археологии (1805–1990 гг.) / В. К. Михеев, Б. А. Шрамко // ВХУ. – 1991. – № 357. – С. 104–130.

Bulkin, V. A. Attainments and problems of Soviet archaeology / V. A. Bulkin, L. S. Klejn, G. S. Lebedev // World Archaeology. – 1982. – Vol. 13. – No. 3. – Р. 272–295.

Riley D. Bourdieu’s class theory: the academic as revolutionary / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://catalyst-journal.com/vol1/no2/bourdieu-class-theory-riley.

Архів Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Державний архів Харківської області.

References

Burd'e P. Prakticheskij smysl [Practical meaning] (in Russian). SPB.: Aletejya, 2001. 562 s.

Demidova M. V. «Simvolicheskij kapital»: social'no-filosofskij analiz [Symbolic Capital: A Socio-Philosophical Analysis] (in Russian). Actual problems of the social sciences: sociology, political science, philosophy, history. Novosibirsk, 2012. Issue X. URL: https://sibac.info/conf/social/x/27041. (accessed 25.07.2018).

Kadeev V. I. Vospominaniya [Memories] (in Russian). Kharkov: NTMT, 2013. 144 s.

Kadeev V. I., Latysheva V. A., V. F. Meshcheryakov, I. P. Sergeev. Drevnyaya istoriya i antichnaya arheologiya v Har'kovskom universitete (1805–1990 gg.) [Ancient history and ancient archeology at Kharkov University (1805–1990)] (in Russian). Kharkiv University Bulletin. Kharkiv. 1991. Issue 357. P. 50–69.

Korolivskij S. M. Har'kovskij gosudarstvennyj universitet im. A. M. Gor'kogo za 150 let [A.M. Gorky Kharkov State University for 150 years] (in Russian). Kharkov: Vidannya HDU, 1955. 386 s.

Klejn L. S. Fenomen sovetskoj arheologii [The phenomenon of Soviet archeology] (in Russian). SPb.: Izd-vo «FARN», 1993. 138 s.

Kudelko S. M. Professor B. A. Shramko kak prepodavatel [Professor B. A. Shramko as a teacher] (in Russian). Problems of archeology of Eastern Europe. To the 85th anniversary of B. A. Shramko. Kharkov, 2008. S. 105.

Miheev V. K. Vklad uchenyh Harkovskogo universiteta v razvitie arheologii (1805–1990 gg.) [Contribution of scientists from Kharkov University to the development of archeology (1805–1990)] (in Russian). Kharkiv University Bulletin. Kharkiv. 1991. Issue 357. P. 104–130.

Bulkin, V. A. Attainments and problems of Soviet archaeology (in English). World Archaeology. 1982. Vol. 13. No. 3. Р. 272–295.

Riley D. Bourdieu’s class theory: the academic as revolutionary (in English). URL:https://catalyst-journal.com/vol1/no2/bourdieu-class-theory-riley (accessed 01.09.2018).

Arkhiv Muzeiu arkheolohii KhNU imeni V. N. Karazina [Archives of the Museum of Archeology of V. N. Karazin Kharkiv National University]

Derzhavnyj arkhiv Kharkivskoi oblasti [State archive of Kharkiv region]

Опубліковано
2019-10-13
Як цитувати
Калугін, О. (2019). Викладання археології в автобіографіях вчених Харківського університету (50-60 рр. ХХ століття). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 28, 26-29. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2019-28-05
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ