До питання використання історичних розвідок Г. Ф. Квітки-Основ’яненко в сучасній навчальній літературі з історії Слобідської України

  • Василь Танцюра Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0097-6471
Ключові слова: Слобідська Україна, козацтво, козацькі полки, Г. Ф. Квітка-Основ’яненко.

Анотація

У статті висвітлюється роль і значення історичних творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка при викладанні обов’язкових курсів та дисциплін по вибору студентів з Історії Слобідської України у вищій школі. Метою статті є висвітлення інформаційного потенціалу творів письменника на історичну тематику, привернення уваги науковців та освітян до його спадщини. Доводиться, що найбільший інформативний потенціал мають такі твори письменника, як «О слободских полках», «Основание Харькова. Старинное предание», «О Харькове и уездных городах Харьковской губернии», «Украинцы».  Доробок письменника став вагомим внеском в дослідження історії регіону. Зібрані та оприлюднені ним дані знайшли підтвердження в історичних дослідженнях наступних років, а частина інформації є унікальною і слугує чи не єдиним джерелом з деяких питань. Його твори насичені як статистичним матеріалам, так і емоційними замальовками, спробами передати особливості повсякденного життя, мови, психології поведінки жителів регіону. Тож потенціал для використання його творів в навчальній літературі, а отже в рамках курсів з регіональної та української історії залишається доволі значним. Історики, по-перше, мають акцентувати увагу на тому, які свідчення є унікальними, єдиним джерелом інформації. По-друге, використання майстерних описів із творів письменника дозволить зробити більш яскравим та емоційно насиченим виклад питань політичної, соціально-економічної та культурної історії регіону. По-третє, ми вважаємо, що надаючи їм характеристику в навчальній літературі, використовуючи твори письменника на семінарських заняттях та лекціях, необхідно докладно пояснювати специфіку тих фрагментів текстів, які містять характеристику національних особливостей українців, слобожан, малоросіян, наявність  прихильних до Росії оцінок тощо через призму самоідентифікації населення регіону та всіх українських земель з метою показати її еволюцію в ХІХ-ХХ століттях.  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій ; передм. та ком. В.Л. Маслійчук ; упоряд. О.О. Савчук. Х : Видавець Олександр Савчук, 2019. 400 с.

Історія Слобідської України : хрестоматія / уклад. Д. М. Чорний. Х. : Видавець Олександр Савчук, 2016. 244 с.

Квітка-Основ’яненко Гр. Твори: у 8 т. К.: Дніпро, 1970. Т.7. Історичні твори. 418 с.

Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Зібрання творів: у 7 т. К.: Наук. думка, 1981. Т. 7. Історичні, етнографічні, літературно-публіцистичні статті, листи. 567 с.

О слободских полках // Современник. Т. XVII, кн.1, отд. «Русская история». 1840. С. 61-104.

Рідний край: Навч. посібник з народознавства. Х.: Основа, 1994. 582 с.

Танцюра В.І., Пересада О.О. Історія Слобідської України : навчальний посібник. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 304 с.

Чорний Д.М. Історія Слобідської України : підручник. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 264 с.

References

Bagaliy D. Istoriia Slobodskoy Ukrainy [History of Slobodskoy Ukraine] (in Ukranian). Kharkiv: Olexandr Savchuk. 2019. 400 s.

Istoriia Slobodskoy Ukrainy [History of Slobodskoy Ukraine] (in Ukrainian). Olexander Savchuk, 2016. 244 s.

G.F. Kvitka-Osnovyanenko. Gr. Tvory: u 8 tomach [G.F. Kvitka-Osnovyanenko. Artworks in 8 volumes] (in Ukrainian). Kyiv: Dnipro; Istoruchni tvory T.7, 1970. 418 s.

G.F. Kvitka-Osnovyanenko. Zibraniia tvoriv u 7 tomach [G.F. Kvitka-Osnovyanenko. Collected Works in 7 volumes] (in Ukrainian). Kyiv: Naukova dumka; Istoruchni, etnographichni, literaturno-publicistuchni statti, lystu T. 7, 1981. 567 s.

O slobodskich polkach [About Slobodskich regiments] (in Russian). Sovremennik. Russian History. T. XVII. 1840. S. 61-104

Ridniy kray [Native Land] (in Ukrainian) Textbook. Kharkiv: Osnova; 1994. 582 s.

Tantsyura V.I., Peresada O.O. Istoriia Slobodskoy Ukrainy [History of Slobodskoy Ukraine] (in Ukrainian) Textbook. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016. 304 s.

Chornyi D. Istoriia Slobodskoy Ukrainy [History of Slobodskoy Ukraine] (in Ukrainian) Textbook. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016. 264 s.

Опубліковано
2019-10-13
Як цитувати
Танцюра, В. (2019). До питання використання історичних розвідок Г. Ф. Квітки-Основ’яненко в сучасній навчальній літературі з історії Слобідської України. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 28, 19-25. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2019-28-02
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ