Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.