Краудфандинг як альтернативний варіант фінансування стартапів в Україні

  • Olena V. Iarmosh Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна https://orcid.org/0000-0002-2943-596X
  • Anastasiya O. Mikhailichenko Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна
  • Olena S. Parkhomenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-6492-6836
Ключові слова: краудфандинг, самофінансування, стартап, краудфандингова платформа, інтернетплатіж, фандрейзинг.

Анотація

У статті наведено загальну характеристику поняття «краудфандинг», представлено його трактування, запропоновані різними науковцями. Авторами досліджено краудфандинг як альтернативний варіант фінансування стартапів, визначено особливості та головні перешкоди функціонування українських краудфандингових платформ. Схема краудфандингу дозволяє профінансувати проект розробника, включаючи довільну кількість інвесторів-доброчинців, при цьому маючи мінімальні суми внеску. Особливістю українського краудфандингу є те, що на сьогодні в країні існує лише декілька краудфандингових платформ, які більшою мірою спрямовані на гуманітарні, соціальні, екологічні, культурні проекти, вартість яких порівняно невелика. У той же час українські проекти, які мають суто комерційну мету, розміщуються на іноземних платформах, що найчастіше приводить до виходу вдалого бізнесу за територію України. Для подолання такого відтоку ідей та коштів необхідно створення законодавчої бази у сфері краудфандингу в питаннях відповідальність і збереження прав і обов’язків сторін, а також формування серед громадян України культури народного фінансування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Жданова Д. Краудфандинг – это что? [Електронний ресурс] / Д. Жданова // Платформа для спільного фінансування креативних проектів. – 2012. – Режим доступу : http://smipon.ru/articles/crowdfunding-etochto.
Петрушенко Ю.М. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціальноекономічного розвитку [Електронний ресурс] / Ю.М. Петрушенко, О.В. Дудкін. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_1_172_182.pdf.
Прахалад К.К. Пространство бизнес-инноваций: создание ценности совместно с потребителем / К.К. Прахалад, М.С. Кришнан. – М. : Альпина Паблишер: Издательство Юрайт, 2012. – 25 с.
Фоменко А.О. Сучасні умови розвитку краудфандингу в Україні / А.О. Фоменко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 3(23). – С. 93-96.
Хмелева Г.А. Развитие инновационной деятельности в регионе с позиции процессного подхода: теория, методология, практика : дис. докт. ек. наук : 08.00.05 / Г.А. Хмелева. – Тамбов, 2012. – 346 с.
Schwienbacher А. Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures / А. Schwienbacher, В. Larralde // Electronic Journal. – 2010. – 10. – Р. 1-23.
Как организовать краудфандинговое финансирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inspired.com.ua/ideas/crowdfunding/.
Краудфандинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/.
Українська біржа благодійності. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ubb.org.ua.
Спільнокошт – краудфандинг в Україні. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://biggggidea.com/.
10 самых перспективних украинских стартапов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ain.ua/2014/01/14/507167.
Na-starte. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://na-starte.com/.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // ukrstat.gov.ua.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ