Практичні аспекти визначення високотехнологічних галузей і продукції в Україні

  • Igor Matyushenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 6, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0001-9866-9025
  • Sergiy Glibko НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, вул. Чернишевська, 80, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3398-9276
  • Maryna Pasmor Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-3788-5688
Ключові слова: високотехнологічність, галузь, технологомісткість, високотехнологічна галузь, високотехнологічна продукція

Анотація

У статті досліджено основні підходи щодо детермінації складових та визначення високотехнологічних галузей і продукції на Україні. Задля цього проаналізовано існуючі версії в країнах ОЕСР та Євростату, де даний показник є розповсюдженим для визначення рівня «передових економік». Було визначено незмінних «лідерів», що постійно перебували у групі «високотехнологічні» галузі для виокремлення пріоритетних показників. Серед них зазначено виробництво фармацевтичних продуктів; виробництво космічних кораблів та повітряних літальних апаратів; виробництво комп’ютерів; системи створення і перетворення (вирощування) матеріальних об’єктів, в тому числі 3D-друк; інфузійні технології, значення яких зростає; перспективні методи обробки поверхонь і роботи з термопластами (ключовими є ростові технології); матеріали, ефективні при створенні перспективних виконавчих пристроїв для ростових технологій: композиційні й ті, що проявляють свої властивості в малорозмірних структурах. Таким чином, було обґрунтовано необхідність визначення даного поняття для України. Досліджено, що у нормативно-правових, програмних актах, термін «продукція високотехнологічних галузей» не містить спеціального переліку критеріїв, а тільки перелік таких галузей, які відносяться до високотехнологічних. А отже, визначення спорідненої категорії дозволяє запропонувати застосування для законодавчого регулювання експорту, крім поняття високотехнологічної продукції, більш широке поняття «продукція передових виробничих технологій», до якої віднести продукцію базових галузей економіки та тих, що формують значну частину ВВП.

Для визначення місця України у світі за високотехнологічністю у статті було досліджено експортно-імпортні структури галузі. За результатами чого було визначено, що Україна сьогодні є в першу чергу імпортером на світовому ринку високотехнологічної продукції, адже зовнішня торгівля високотехнологічними товарами характеризується низькими частками високотехнологічних товарів у загальному експорті та значним від’ємним сальдо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Frascati, M. (2002). Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Paris: OECD.

Loschky, A. (2010). Reviewing the nomenclature for high-tech – the sectoral approach. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Loschky, A. (2009). Nigh-tech trade by enterprise characteristics. Paris: OECD. Eurostat. (2005). External trade by activities and size-classes of enterprises. Eurostat Working Papers and Studies. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Salihova, O. B. (2012). High-tech production: from the methodology of evaluation to the rise in Ukraine: monograph [«Visokotehnologіchnі virobnictva_ vіd metodologії ocіnki do pіdnesennya v Ukraїnі:monografіya»] // National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics and Forecasting. Kyiv.

www.english.mest.go.kr. National R&D Program. [online] Available at: http://english.mest.go.kr/web/1715/site/ contents/en/en_0217.jsp [Accessed 15 May 2018].

Innovative Ukraine 2020: National. report / per community Ed. V. M. Geytsa and others. Kyiv: NAS of Ukraine.

Matyushenko, I.U. (2017). Prospects for the development of convergent technologies in the countries of the world and Ukraine for solving global problems: a monograph [«Perspektivi rozvitku konvergentnih tehnologіi u kraїnah svіtu ta Ukraїni dlya virіshennya globalnih problem: monografіya»]. Kharkiv: FOP Liborkina L. M.

Law of Ukraine, (2004). About the National comprehensive program for the development of high-tech science-intensive technologies. Official Bulletin of Ukraine, 21.05.2004, 18.

Krzysztofor, B. Matusiak. (2011). High technology, High-Tech. Innowacje i transfer technologii. Slownik pojec.

Law of Ukraine, (2011). About priority directions of innovation activity in Ukraine. Official Bulletin of Ukraine, 14.10.2011, 77, Р. 14.

The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2017). Some issues of definition of medium-term priority directions of innovation activity of the national level for 2017-2021 (Decree). Official Bulletin of Ukraine, 27.01.2017, 8, Р. 63.

www.me.gov.ua. Project of the Strategy for the Development of High-Tech Industries by 2025. [online] Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c9b6f0b0-1ed5-4aba-a25e-f824405ccc64& [Accessed 15 May 2018].

Law of Ukraine, (2012). About development and state support of small and medium enterprises. Official Bulletin of Ukraine, 27.04.2012, 30, Р. 55.

The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). Plan of implementation of the Strategy for the Development of Small and Medium Enterprises in Ukraine for the period up to 2020 № 292-p. [online] Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva-v-ukrayini-n-period-do-2020-roku [Accessed 15 May 2018].

The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2017). Ukraine’s Export Strategy (Roadmap for Strategic Trade Development) for 2017-2021 (Decree). Official Bulletin of Ukraine, 06.02.2018, 11, Р. 15.

The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). Concept of the development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation: the endorsement. Official Bulletin of Ukraine, 23.02.2018, 16, Р. 70.

World Bank. (2018). High-technology exports (% of manufactured exports). [online] Available at: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries [Accessed 15 May 2018].

World Bank. (2018). Research and development expenditures (% of GDP). [online] Available at: http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS [Accessed 15 May 2018].

Eurostat. (2018). High-technology aggregations based on SITC Rev. 4. [online] Available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [Accessed 15 May 2018].

www.ec.europa.eu. (2018). Production and international trade in high-tech products. [online] Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Production_and_international_trade_in_high-tech_products [Accessed 15 May 2018].

World Bank. (2018). Research and development costs (% of GDP). [online] Available at: http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS [Accessed 15 May 2018].

United Nations Commodity Trade Database. (2018). [online] Available at: http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommodities List.aspx? Px = S4 & cc = [Accessed 15 May 2018].

Www.unstats.un.org. (2018). International Standard Trade Classification. Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division. Statistical Papers, Series M, 34. [online] Available at: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_ 34rev4r.pdf [Accessed 15 May 2018].

Matyushenko, I. Y. (2016). Development and introduction of convergent technologies in Ukraine in the conditions of the new industrial revolution: organization of state support: monograph. [«Rozrobka ta vprovadjennya konvergentnih tehnologіi v Ukraїnі v umovah novoї promislovoї revolyucії_ organіzacіya derjavnoї pіdtrimki_ monografіya»]. Kharkiv: FOP Alexandrova K. M.

Www3.weforum.org. (2016-2017). The Global Competitiveness Report. [online] Available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport20162017_FINAL.pdf [Accessed 15 May 2018].

Опубліковано
2018-11-26
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ